...

Nipid!

admin

January 30.2024 |

E-kaubanduse revolutsiooniline võimendamine Smaily tehisintellektil põhinevate tootesoovitustega

Tempoka kaubandusvaldkonna konkurentsitihedus avaldab ettevõtetele pidevat survet uuenduslike viiside leidmiseks, et klientide postkastides silma paista ja nendega tulemuslikke suhteid luua. Personaliseerimine on kujunenud digisuhtluse strateegiate nurgakiviks, pannes aluse sellele, kuidas e-poed oma tellijaskonnaga suhtlevad. Eesti meiliturunduse platvorm Smaily juhib seda revolutsiooni oma tipptasemel tehisintellektil (artificial intelligence – AI) põhineva tootesoovitusmootoriga, pakkudes keerukatel süsteemidel põhinevaid lihtsaid lahendusi. Tellijate jaoks tähendab see rohkem teretulnud sisuga e-kirju. Ettevõtetele pakuvad antud AI lahendused tänu klientide seotuse suurendamisele meeldivat tõusu e-poodide müüginumbrites. 

 

AI kasutuse tõus e-kaubanduses

AI ehk tehisintellekti integreerimine e-kaubandusega on muutnud mängureegleid kogu valdkonnas ning erilisi arenguid on näha konkreetsete toodete reklaamimises. AI võime analüüsida ja tõlgendada tohutul hulgal kliendiandmeid on võimaldanud e-kaubanduse platvormidel pakkuda vägagi kohandatud, hüperpersonaliseeritud ostukogemusi. Smaily AI-mudel illustreerib neid edusamme, kasutades täiustatud algoritme, et mõista klientide eelistusi ja käitumist sügavamalt. 

 

AI mudeli põhimõtted

Smaily AI mudel annab tunnistust masinõppe ja andmeanalüütika potentsiaalist e-kaubanduses. Antud mudel on üles ehitatud klientide varasema suhtluse, ostuajaloo ja eelistuste mõistmise vundamendile, liikudes kaugemale üsnagi algelistest traditsioonilistest soovitussüsteemidest. Kui traditsionaalsed viisid meenutavad üldistamisele ja tõenäosusele tuginedes rohkem ennustajate tööd, siis AI koos oma keeruliste algoritmide ja mudelitega on pigem nö “teaduspõhisem” lähenemine klientide ostumustritele. AI-ga saavad tellijad tootesoovitusi, mis pole mitte ainult asjakohased, vaid ka kõrge tõenäosusega vastavad nende individuaalsetele maitsetele ja vajadustele. Lisaks lihtsale brändisõnumi edastamisele on enamike turundusmeilide lõppeesmärk kliendisidemete tugevdamine ja müügi saavutamine ning siinkohal tulebki mängu toodete reklaamimine. Vaatame täpsemalt, kuidas AI aitab seda kõige tõhusamalt teha.

 

Smaily AI mudeli põhifunktsioonid

Süvaõppe algoritmid. Kaasaegne tehnoloogia võimaldab kliente sügavamalt mõista, täites sedasi turundajate kauaaegsed püüdlused ja unistused. Smaily AI-mudeli keskmes on keerukad süvaõppe algoritmid. Need on loodud selleks, et süveneda klientide käitumise nüanssidesse, võimaldades süsteemil teha ennustusi ja soovitusi suure täpsusega. 

Dünaamiline personaliseerimine. Sõprussuhted põhinevad üldiselt toetusel ja teineteise identiteedi tunnustamisel. Tänu tehisintellektil põhinevale meiliturundusele saavad ettevõtted nüüd suhelda tellijatega viisil, mis tundub pigem vestlusena sõbraga kui reklaamisõnumite edastamisena. Smaily mudel paistab silma oma dünaamiliste personaliseerimisvõimaluste poolest. See kohandub reaalajas klientide käitumisele vastavaks. Niiviisi tagab süsteem, et ostukogemus areneb pidevalt ja püsib asjakohasena iga kasutaja jaoks. 

Andmepõhised ülevaated. Üks peamisi põhjuseid tehisintellekti kasutamise populaarsuses on asjaolu, et selle võimekus korraga hallata erinevaid andmeid on palju suurem kui ühe inimese või isegi meeskonna oma. Smaily mudeli võimsusele annab jõudu juurde selle oskus kasutada korraga suurt hulka andmeid. See annab hindamatu ülevaate klientide käitumise erinevatest tahkudest, aidates e-kaubandusega tegelevatel ettevõtetel teha teadlikke strateegilisi otsuseid. 

Smaily AI mudel praktikas: Prike edulugu

Smaily AI mudeli tõhusust illustreerivad kõige paremini reaalmaailma rakendused. Märkimisväärne näide on selle rakendamine Prike e-kaubanduse strateegias, mis näitab tehisintellekti tõeliselt transformatiivset mõju: 

 • Paremad meilide avamise määrad: AI-põhiste tootesoovituste kasutuselevõtt tõi kaasa meilide avamise määra märkimisväärse kasvu. See näitab klientide suuremat seotust sisuga, mis vastab nende huvidele ja vajadustele.
 • Tulu kasv ühe kontakti kohta: Smaily mudeli rakendamine suurendas olulisel määral Prike tulu kontakti kohta. See kasv oli vahemikus 150% kuni 290%, rõhutades mudeli tõhusust müügi suurendamisel personaliseeritud soovituste kaudu.
 • Täiustatud kliendikogemus: AI mudeli võime analüüsida klientide suhtlust ja sellele seejärel vastavalt reageerida viib klientide jaoks personaalsema ja rahuldavama ostuteekonnani. Ka Prike kliendid said tootesoovitusi, mis olid kooskõlas nende varasema interaktiivse käitumise ja eelistustega. See omakorda viis kaasahaaravama ja edukama ostukogemuseni. 

 

Tehnilisest poolest: kiirülevaade Smaily AI mudeli protsessidest

Smaily AI mudeli protsess algab oluliste andmete laadimisega süsteemi. See hõlmab tootekataloogi, kliendiportfelli, ostude ajalugu ja kontaktteavet, mis kõik on kliendi käitumise ja eelistuste mõistmiseks üliolulised. Seejärel läbib mudel koolitusetapi, kus ta õpib ennustama personaliseeritud tootevalikuid varasema käitumise ja klientide eelistuste põhjal. 

Nende kohandatud soovituste pakkumiseks kasutab mudel ärireegleid ja -strateegiaid. Kõige tõenäolisemate ostude ennustamiseks kasutatakse turukorvi analüüsi, sisupõhiseid soovitussüsteeme ja masinõppe neurovõrke (neural network). Selle protsessi tulemuseks on erinevad soovitused, millele on lisatud tõenäosusskoorid ja hinded. See hindamissüsteem annab soovituste asjakohasuse ja tõhususe kohta arusaadava mõõdupuu. 

 

Smaily AI mudel erinevatel e-kaubanduse platvormidel

Prike juhtum on vaid üks näidetest mudeli kindla tõhususe kohta ning Smaily AI tootesoovituse mootor on mitmekülgne ja kohandatav erinevatele tegevusvaldkondadele ja e-kaubanduse platvormidele. Olenemata sellest, kas see on integreeritud WooCommerce’i, Shopify, Magento või mis tahes muu kohandatud platvormiga, pakub mudel skaleeritavat ja tõhusat lahendust igas suuruses ettevõtetele. 

Laiemas kontekstis astub Smaily AI-mudel vastu mitmetele väljakutsetele, millega e-kaubanduse platvormid tänapäeval silmitsi seisavad. See aitab võidelda valikute rohkuse probleemiga, kus klientide otsustusvõime võib tarduda võrgus saadaolevate toodete hoomamatu valiku tõttu. Personaliseeritud soovitusi pakkudes lihtsustab mudel klientide jaoks kogu otsingu- ja ostuprotsessi, mis toob kaasa sujuvama ja nauditavama kogemuse. 

 

AI-ga ühendatud e-kaubanduse tulevik: vaade homsesse

Kuna e-kaubandus on pidevas arengus, muutub tehisintellekti roll klientide kogemuste kujundamisel ja ärikasvu edendamisel üha olulisemaks. Smaily tehisintellekti mudel ei kujuta endast mitte ainult praegust suundumust, vaid ka pilguheitu veebis tehtava müügi tulevikku. See on tulevik, kus personaliseerimine ei ole luksus, vaid vajadus. Klientide huvi ja kaasatuse kasv tulenebki tänapäeval kohandatud kogemustest ning AI-põhised tootesoovitused muutuvad meiliturunduses seetõttu pigem normiks kui erandiks. 

Kokkuvõtteks

Smaily AI-põhine tootesoovitusmudel tähistab olulist edasiminekut e-kaubanduse tehnoloogias. Personaliseeritud kogemuste pakkumine ja klientide vajaduste põhjalik mõistmine ei muuda mitte ainult seda, kuidas kliendid ostlevad, vaid ka seda, kuidas e-kaubanduse platvormid toimivad. Boonusena parandab see strateegia sinu sõnumite vastuvõttu tellijate poolt ja brändi mainet publiku silmis. Üsna varsti muutub antud AI-põhine mudel asendamatuks tööriistaks kaasaegsel e-kaubanduse maastikul, sillutades teed uuenduslikumatele ja kliendikesksematele ostukogemustele. Seega on mahajäämise vältimiseks mõistlik oma äristrateegia üheks eesmärgiks seada ajaga kaasas käimise. 

 

Oled valmis viima oma meiliturundust tipptehnoloogia abil järgmisele tasemele? 

Registreeru Smaily kasutajaks siin ja hakka tulemusi nägema kohe!

 

admin

January 04.2024 |

Tere, kallid lugejad! Täna kirjutan teile teemal, mis on südamelähedane igale edasipüüdlikule inimesele: “Eesmärkide planeerimine aastaks 2024”. Nagu paljud teist, olen ka mina aasta alguses seadnud endale eesmärke, mis aitaksid mul saavutada nii isiklikke kui ka professionaalseid unistusi. Kuid selle aasta lähenemine eesmärkidele on erinev. Ma ei räägi lihtsalt eesmärkide püstitamisest, vaid nende strateegilisest planeerimisest ja saavutamisest.

Esiteks, peame mõistma, et eesmärkide seadmine on palju enamat kui vaid soovide kirjapanek. See on teekond, mis algab eneseanalüüsist ja lõpeb reaalsete tulemustega. 2024. aasta jaoks on minu lähenemine järgmine: kõigepealt määratlen, mis on minu jaoks tõeliselt oluline. Kas see on karjääri edendamine? Parem tervis? Isiklik areng? Kui olen oma peamised eesmärgid paika pannud, jaotan need saavutatavateks sammudeks, mis viivad mind nende eesmärkideni.

Teine oluline aspekt on realistlike tähtaegade seadmine. Eesmärgid, mis on liiga kaugel tulevikus, võivad tunduda kättesaamatud, samas kui liiga lühikesed tähtajad võivad tekitada ebavajalikku stressi. Seetõttu olen endale pannud eesmärgid, mille täitmist saan jälgida nii kuude kui ka kvartalite kaupa. See aitab mul hoida motivatsiooni ja näha oma edusamme.

Lõpuks, on oluline rõhutada paindlikkust. Elu on ettearvamatu ja meie plaanid peavad olema piisavalt paindlikud, et kohaneda muutustega. See tähendab, et peame olema valmis kohandama oma eesmärke ja strateegiaid vastavalt olukorrale.

Nüüd, kui olete kuulnud minu lähenemisest eesmärkide planeerimisele 2024. aastaks, kutsun teid kaasa mõtlema ja seadma oma unistusi ja eesmärke. Tuletan meelde, et eesmärkide seadmine ja saavutamine on pidev protsess, mis nõuab pühendumist, distsipliini ja ennekõike usku iseendasse. Alustagem seda teekonda koos!

Eesmärkide seadmine aastal 2024

Eesmärkide seadmine pole pelgalt aastavahetuse rituaal, see on elulise tähtsusega protsess, mis aitab meil saavutada oma sügavamaid unistusi ja ambitsioone. Aastal 2024 peame sellele lähenema tõsisemalt ja struktureeritumalt kui kunagi varem. Siin on samm-sammult juhend, kuidas seda teha.

1. Eneseanalüüs ja eesmärkide prioriteetide määramine Alustage endale küsimuste esitamisega: Mis on minu jaoks praegu kõige olulisem? Millised on minu pikaajalised unistused ja ambitsioonid? Prioriteetide määramine on esimene samm, mis annab suuna kõikidele järgnevatele tegevustele.

2. SMART-eesmärkide püstitamine Iga eesmärk peaks olema Spetsiifiline, Mõõdetav, Saavutatav, Reaalselt teostatav ja Ajaliselt määratletud. Näiteks “Kaotan 10 kg kuue kuu jooksul, kaotades keskmiselt 1-2 kg kuus” on SMART-eesmärk.

3. Tegevuskava koostamine Iga eesmärk vajab tegevuskava. Kirjutage üles sammud, mida peate oma eesmärkide saavutamiseks ette võtma. Näiteks kui teie eesmärk on karjääri edendamine, võib teie tegevuskava hõlmata täiendkoolitusi, võrgustumist ja konkreetsete projektide juhtimist.

4. Tähtaegade seadmine Seadke iga sammu jaoks realistlikud tähtajad. Tähtajad aitavad hoida fookust ja tagavad, et te liigute oma eesmärkide suunas järjekindlalt.

5. Jälgimine ja hindamine Regulaarne oma eesmärkide ja edusammude ülevaatamine on hädavajalik. See võib tähendada iganädalast või igakuist enesehindamist. Kui märkate, et te ei ole plaanipäraselt edenenud, võib osutuda vajalikuks teie strateegiat kohandada.

6. Paindlikkus ja kohanemine Olge valmis kohandama oma eesmärke ja strateegiaid vastavalt muutuvatele asjaoludele. Elu on ettearvamatu ja paindlikkus on võti, kuidas edukalt toime tulla ootamatustega.

7. Enesedistsipliini ja motivatsiooni hoidmine Pühendumine eesmärkidele nõuab enesedistsipliini ja motivatsiooni. Leia viise, kuidas end motiveerida – olgu selleks siis visuaalsed meeldetuletused, toetav sotsiaalne ring või isiklikud premeerimissüsteemid.

8. Eesmärkide tähistamine Ärge unustage tähistada oma saavutusi, olenemata sellest, kui väikesed need ka poleks. Iga samm teie eesmärkide suunas on võit ja vääriline tähistamist.

Lõpetuseks, eesmärkide seadmine aastal 2024 nõuab tõsist lähenemist ja pühendumist. Meie eesmärgid kujundavad meie tulevikku, seega on oluline pühendada neile aega ja tähelepanu, mida nad väärivad.

 

Veebilehe kiiruse optimeerimine
admin

April 03.2023 |

Today we’re going to talk about how to optimize website speed to improve your user experience and search engine results. This is important because if your website doesn’t load quickly or doesn’t work smoothly, users may get bored and ignore your business and move on to a competitor.

Optimizing web page speed means using various techniques to reduce web page load time and improve user experience. A fast website is important because most people expect a website to load under 2 seconds, and if it takes longer than that, it can lead to user frustration and create a negative impression of the website.

So, what is website speed optimization in technical terms? This is the process of making a website faster and more efficient. This includes various methods including web page optimization, image optimization, web page size reduction, web page speed up, etc.

So how do you optimize your website speed? Here are some tips:

 • Website Optimization – Website optimization includes code optimization, CSS and JavaScript minification, HTML cleanup, etc. This can help reduce the loading time of your web page and improve its speed.
 • Image Optimization – Large images can significantly slow down the loading speed of your web page. Image optimization, such as image compression and reduced resolution, can help reduce web page load time.
 • Web Minification – Web minification means minifying and compressing all the files on a web page, such as HTML, CSS, and JavaScript. This can help reduce the loading speed of the web page.
 • Website Acceleration – Website acceleration involves various methods, including web page caching, gzip compression, and using a CDN. This can help reduce web page loading speed and improve user experience.
 • Code Optimization – Code optimization can help reduce the loading speed of a web page and improve its speed. This includes code minification and protection against inefficient code and outdated practices.
 • Website Testing – Before publishing your website, it’s important to test it on different browsers and devices to make sure it runs smoothly and loads quickly.

How do these methods affect your website’s search engine results? Search engines like Google value fast and efficient websites and display them higher in search results. So optimizing your website speed can help increase your website visibility and traffic.

Isiklikud andmed internetis
admin

September 30.2022 |

Isiklikud andmed internetis tuleb hoida kaitstuna, et need ei satuks võõrastesse kätesse, kes neid kuritarvitada võivad. Tänapäeval tuleb andmete turvalisuse eest rohkem hoolt kanda kui eales varem.

Isiklikud andmed internetis – mida ja kui palju avaldada?

Nutiseadmete puhul olete kindlasti märganud, et mõned rakendused küsivad lisaandmeid, mida tegelikult tarvis jagada ei ole, sest rakendus töötab ka ilma nendeta.

Mõne nutiseadme mängu allalaadimisel küsib rakendus ligipääsu sinu kontaktidele ja asukohale. Enne aktsepteerimist mõtle korra läbi, kas antud rakendus ikka vajab töötamiseks neid konkreetseid andmeid või mitte. Kui ei, siis keela julgelt ligipääs ja oled juba oma andmeid hoidnud turvalisena, sest kõik, mida küsitakse ei ole alati avaldamiseks!

Toome näite Google Mapsi ja Waze-i kasutamisest, mis ilmselgelt vajavad ligipääsu sinu asukohale, et näidata teed ning muid funktsioone. Nutiseadmete mängud, mis ei ole reaalse asukohapõhised, ei vaja andmeid sinu lokatsioonile.

Andmed internetis

Hoia tarkvara uuendatuna ja isiklikud andmed internetis on kaitstud!

Tarkvarauuendused tulevad pahatihti ebasobivatel hetkedel ning seetõttu lükatakse neid ka edasi. Uuendustel ja värskendusetel telefonis, televiisoris, digiboksis või mõnes muus seadmes, on kindlad eesmärgid – turvaakude lappimine ja turvalisuse tagamine, uus funktsioon, tarkvara parendus või parandus. Kui lükkad uuendusi pidevalt edasi, võid sattuda pahavarasaagiks ning sinu isiklikud andmed ei ole enam kaitstud. Kurjategijatel on võimalus müüa sinu andmeid edasi või kasutada neid mõne muu ebameeldiva eesmärgiga.

Kahjuks on andmevargused tänu ebakorrapärasele andmete kaitsmisele lihtsasti kättesaadavad ning pahalastele suureks maiuspalaks. Isiklikud andmed internetis vajavad suuremat tähelepanu!

Tundmatutele linkidele ära vajuta!

Oleme väga palju kokku puutunud ettevõtjatega, kes on andnud pahalastele oma andmetele ligipääsu tänu ,,Vajuta siia“ lingile klikkimisega. Millegipärast on inimesed väga varmad seda tegema süvenemata sisule, mis reedab oma olemuse.

E-mailiga tulnud kiri, mille on väidetavalt saatnud sinu sõber ning kus on hüpikaken suure kirjaga ,,Vajuta siia“ ei pruugi olla päriselt sinu sõber! Enne sellisele kahtlasele lingile klikkides tee kindlaks, et sinu sõber saatis kirja, et jagada videot või mõnda naljakat pilti – helista talle ja küsi! Vastasel juhul sead ohtu oma nutiseadme ning turvalisuse. Tegu võib olla pahalasega, kes üritab sinu andmetele ligi pääseda.

Selleks, et kaitsta oma isiklikke andmeid ja hoida end pahalaste rünnakute eest, tuleb pöörata suuremat tähelepanu tarkvara ja rakenduste uuendamistele ning sisule, mis kutsub lingile klikkima! Ära jaga lisaligipääse rakendustele, mis tegelikult seda infot ei vaja!

Pakume kodulehe hooldust, mille raames hoiame sinu kodulehe turvalisena. Teeme uuendusi, parendusi, parandusi ning tekkivad errorid ja anomaaliad eemaldame koheselt, mis kindlasti veebilehel olema ei pea! – Küsi pakkumist!

WordPress
admin

September 15.2022 |

Maailmas enim kasutavaim sisuhaldusplatvorm on 2003 aastal loodud WordPress. Kogu maailma veebilehtedest kasutab WordPressi umbes 505 miljonit veebisaiti ning häkitud veebilehtedest on ümmarguselt 80% kasutanud just WordPressi. Kodulehed vajavad regulaarset uuendamist, et olla kaitstud ründajate eest. Tänu aegunud tarkvarale leiavad häkkerid sinna tee ning teevad pahandusi. Eestis on 100-st veebilehest umbes 86 haavatavad!

WordPressi mitte hooldamisel või unarusse jätmisel on ebamugavad tagajärjed:

– Pikenenud lehe laadimisaeg – kaotad kliendi/potentsiaalse kliendi, kes on sattunud veebilehele, sest keegi ei taha oodata
– Uuendamata pluginad – suurenenud turvarisk, kiiruse ja funktsionaalsuse vähenemine
– Vastuvõtlik automatiseeritud rünnakutele
– Otsimootorite paremusjärjestuse langus

Pärast WordPressi uuendamist võivad tekkida errorid, seega tugevalt soovitame jätta hoolduse meie kätesse. Meie reageerime kohe, leiame errori tekkepõhjuse ning likvideerime selle. WordPress palub hooldust vähemalt korra kahe kuu jooksul!

Selleks, et sinu koduleht oleks hoitud, tuleb seda regulaarselt hooldada. Kui veebileht on juba katki, siis selle parandamine ning ajakohastamine on keerulisem ja kallim protsess.

WordPress Plugin

 

WordPressi hooldustegevused

 • Põhilised hooldus- ja haldusülesanded WordPressi veebisaitidele – WordPressi, pluginate ja teemade uuendamine. Võimaldab juurdepääsu uutele funktsioonidele ja koodivärskendustele ning pakub turvaparandusi.
 • Andmete varundamine – veebilehe iganädalast varundamist kahte lokatsiooni. Regulaarsed varukoopiad on WordPressi veebisaidi hoolduse nurgakivi!
 • Sisu ajakohastamine – veebilehe külastajad ei soovi näha aegunud kampaaniaid, vanu linke ning kontaktivorme, mis enam ei kehti. Aegunud info kodulehel ei jäta kliendile just väga esinduslikku muljet.
 • Lisaks turvamonitooring, kiiruse jälgimine ja testimine, staatusemonitooring, SEO võtmesõnade monitooring, andmebaasi puhastus ja optimeerimine ning spämmi ja pahavara eemaldamine.

WordPressi turvalisuse ja kasutajamugavuse seisukohalt on kõige parem lahendus regulaarne hooldus vähemalt korra kahe kuu jooksul. Spetsialistid hoiavad veebilehel silma peal ning vajadusel likvideerivad minutitega tekkinud probleemid.

Usalda oma veebileht meie kätesse, hoiame hoole ja armastusega sinu kodulehel silma peal, et sisu oleks alati ajakohane, häkkerid ei saaks rünnata ning tekkinud probleemid leiaksid sekunditega lahendused. Meil on üle kümne aasta kogemust ning sõbralik meeskond – kõik on oma ala spetsialistid ning tunnevad WordPressi kui oma kümmet sõrme. Ja varbaid. Kirjuta või helista meile ning küsi pakkumist!

 

Turundusstrateegia
admin

August 31.2022 | digitaalne turundus | koduleht | sotsiaalmeedia

Turundusstrateegia – mis see on?

Turundusstrateegia on väljatöötatud kava, tänu millele jõutakse potentsiaalsete klientideni. Eesmärgiks on luua nad sinu toote ja/või teenuse aktiivseteks tarbijateks.

Korralikult läbimõeldud turundusstrateegia on sinu ettevõtte edu saavutamise tugevaks vundamendiks. Koos üksikasjaliku turundusplaaniga saad kätte õige suuna, mida on tarvis turunduse vallas täpsemalt ette võtta ning milliseid võimalusi kasutada – e-mailiturundus, sotsiaalmeedia postitused (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), koostööpartnerid, influencerid jne.

Sotsiaalmeedia

3 olulist punkti turundusstrateega loomisel

 1. Tunne oma toote/teenuse tarbijat!

Turundusstrateegia loomine ei ole tegelikult keeruline, aga aeganõudev. Väga täpselt tuleb selgeks teha, kes on sinu toote ja/või teenuse tarbija. Tee kindlaks oma potentsiaalse kliendi vanus, sugu, hobid, perekonnaseis, haridus, töökoht, sissetulek, elukoht ning sul on juba parem ülevaade, kes on sinu klient. Tooteid ja/või teenuseid turundatakse kliendi vajadustest lähtuvalt. Tänu täpsele kliendikirjeldusele, tead sa, millised on tema valukohad ning oskad nendest lähtuvalt tema probleemidele lahendusi pakkuda ja tänu sellele ei jäta klient sind maha ning tulevad ka uued.

 1. Too välja punktid, miks on sinu toode või teenus ainulaadne!

Sinu toode või teenus on parem kui konkurentidel! Too välja erinevad väärtused ja kasud. Nendeks on näiteks huvitav ja/või mugav asukoht, eriline teenindus, ainulaadne väljanägemine, ajalugu, vägevad kampaaniad, eriline sisu sotsiaalmeedias, personaalne lähenemine või midagi muud erilist ja ebatavalist.

 1. Väljatöötatud detailne turundusstrateegia on elluviimiseks!

Nagu juba eespool mainisime, tulemuste saavutamiseks on vaja koostada põhjalik ja detailne turundusplaan. Soovitame kasutada erinevaid digikanaleid, et jõuda juba olemasolevate ja tulevaste klientideni. Sotsiaalmeedias on tugev jõud! Uuringute järgi on Eestis umbes 1,2 miljonit internetikasutajat ning neist ümmarguselt 90% täiskasvanutest kasutavad internetti iga päev – tehke omad järeldused.

Sotsiaalmeediat (Facebook, Instagram, Twitter jne) on hea ära kasutada olemasolevate klientide hoidmiseks ning uute sidumiseks, postitades vähemalt 2x nädalas kõnetavaid sisutekste, pilte ja videoid.

Ärme jäta mainimata ka kodulehte, mis on sinu ettevõtte visiitkaardiks. Sinu brändi veebileht peab olema lihtsasti navigeeritav, pilkupüüdev, kaasaegne ja kasutajasõbralik – võimalus head esmamuljet jätta on vaid üks kord! Seega, panustage ka oma kodulehele, et see oleks kaasaegne ja kliendisõbralik.

Kodulehele sisu tootmiseks kasutatakse ka märksõnu, mida Google üles leiab ning sinu toodet või teenust soovitab potentsiaalsele kliendile, kes parasjagu „googeldab“.

89 IT tiim aitab oma nõu ja jõuga, et muuta sinu toode või teenus klientidele nähtavaks. Kui vajad abi kodulehe loomisel, turundusstrateegia tegemisel või mõne muu IT alase „asjaga“, võta meiega julgesti ühendust. Meie lähenemine on sõbralik ja personaalne!

admin

July 16.2022 |

Sümbolid ümbritsevad meid iga päev. Me näeme neid internetis, reklaamplakatitel, raamatutes, ajakirjades ja ka unenägudes. Meid tänapäeval ümbritseb visuaalselt palju külluslikum kultuur kui kunagi varem inimkonna ajaloo jooksul.

Loetleme üles mõned sümbolid ja nende tõlgendused, mida on võimalik kasutada abivahenditena visuaalide loomisel, nagu näiteks kodulehe kujundus, logod, bännerid ja reklaamplakatid.

Sümbolid sotsiaalmeedias, meie ümber & nende tähendused

Sümbolid sotsiaalmeedias

Käsi – tähendab tugevust, jõudu ja turvatunnet. Neis on rohkelt tarkust ja võimu. Kaks kätt sümboliseerivad tasakaalu, valimist, kontrasti, õigust ja ka konflikti. Üks käsi tähendab kohustust peatuda.

Kolmnurk – kolm, kolmikud, arendamine, tõe poole jõudmine. Kolmnurk on püramiid, kindlus, jõud, vastupidavus ja püsivus. Kolmnurk ja ka püramiid sümboliseerivad mõtet, et inimesed on allpool ning tänu teadmistele on võimalus tasandites kõrgemale tõusta. Tipus on jumal.

Kuu – naise sümbol, päike sümboliseerib meest. Mees on päike ja päikesevalgus, mida naine peegeldab. Mees on aktiivne ja naine passiivne, kirjeldab patriarhaalne maailmapilt. Poolkuu on islami sümbol.

Laps – lapsepõlv või lapsevanemaks olemine, millega on seotud mured, õnn, hirmud, väljakutsed ja ka igatsus.

Kass – iseseisev loom ja seega sümboliseerib ka iseseisvust, enesekindlust ja sõltumatust.

Hobune – kuna neid loomakesi on kasutatud ka sõdades, siis on nad võidu ja vallutamise sümboliteks. Hobune sümboliseerib ka liikuvust, praktilisust, energiat, ülevust ja pühendumist.

Madu – sümboliseerib uuestisündi, kuna ajab nahka. Indiaanlastel on madu ravimise ja manala sümboliks, läänemaailmas tarkuse ja teadmiste sümbol

Päike – valgus, energia, soojus, iseenda ja kõige keskpunkti võrdkuju. Nagu ka varem mainitud, siis päike on patriarhaalse maailmapildi kohaselt mees ja selle valgus, mida kuu ehk naine ainult peegeldab.

Ring & sõrmus – ühtsus, liit, universum, igavik, päike, emake maa ja terviklikkus. Kõige vanem sümbol, mis tähendab samuti ka aja ringkäiku.

Tuli – valgus, soojus ja puhastumine.

Sild – võib tähendada elumuutustega seonduvat hirmutunnet, aga üldiselt sümboliseerib sild liikumises olemist ja muutusi.

Süda – sümboliseerib armastust, seda tuntakse kogu maailmas.

Vesi, meri, järv, jõgi – vesi on puhastav element ja ühtlasi ka puhtuse sümboliks.

„Sümbolid ja müüdid kerkivad vaimumaailma primitiivselt, teadvuse-eelselt alalt, mis on jõuline ja kaootiline. Nii sümbolid kui ka müüdid loovad kaosesse korda.“ – Psühholoog Rollo May

Veebilehe, logo ja plakatite läbimõeldud disain ning läbivad sümbolid kõnetavad Sinu kliente ning tänu sellele tuleb ka päringuid rohkem. Erinevad sümbolid sotsiaalmeedias ja reklaamis tekitavad meis palju erinevaid emotsioone, tähtis on neid õigesti kasutada vastavalt sellele, milliseid tundeid või meeleolu on vaja edasi anda.

Kuidas kaitsta oma arvutit?
admin

June 27.2022 |

3 nõuannet, kuidas kaitsta oma arvutit

Kuidas kaitsta oma arvutit ja kontosid, kui me teame, et maailmas on palju tegelasi, kes tahavad meie kontosid kaaperdada ning korda saata palju kurja pahandust?

1. Ära kasuta samu paroole erinevates kohtades

Tihtipeale võetakse mugavuse pärast kasutusele sama parool erinevates Interneti keskkondades. Kahjuks on juhtunud ja tõenäoliselt juhtub ka edaspidi, et mõni leht hakkab lekkima ning veebikasutajate paroolid satuvad kurjade kavatsustega inimeste kätte, kes saavad nüüd ka teistes keskkondades kontosid üle võtta.

Mõtle enda jaoks välja mingisugune süsteem erinevate paroolide meelde jätmiseks või kasuta hoopis brauseri paroolide salvestamist. Tänapäeval on olemas ka rakendused, mis haldavad paroole, et Sinu elu veidi lihtsamaks teha.

Kindlasti soovitame sisse lülitada mitmeastmelise autentimise Google-s ja Facebook-is, sest neid kasutatakse ka teistesse Interneti keskkondadesse sisselogimiseks. Mitmeastmeline autentimine tähendab seda, et kui võõras üritab Sinu parooliga mõnest uuest seadmest esimest korda Sinu kontole ligi pääseda, saad Sa e-mailile või telefonile teate. Kui oled aga Sina ise, kes kasutab uut arvutit, et oma kontosse sisselogida, siis saad e-mailile või telefonile saadetud koodiga seadme ära salvestada ning muretult järgmine kord sisselogida.

Aga kuidas kaitsta oma arvutit ja kontosid? Kasuta tugevaid paroole, kus esinevad suur- ja väiketähed ning numbrid. Mida pikem parool, seda parem ning väldi sõnaraamatus olevaid sõnu.

2. Tee uuendusi, mida arvuti või muu nutiseade palub

Tihtipeale arvavad näiteks vanema generatsiooni inimesed, et kui kõik toimib korralikult, ilma viperusteta, ei tasu midagi puutuda. Arvutis olev tarkvara aga vajab uuendusi selleks, et aega näinud süsteemis võivad tekkida turvaaugud ning nendega kaob ka turvalisus. Kui Sinu arvuti küsib tarkvarauuendust, siis anna nõusolek selle tegemiseks.

Erinevad programmid, mis on Sinu arvutis või telefonis, vajavad ka aeg-ajalt uuendamist. Uuenda neid!

3. Kasuta ainult turvalisi WiFi võrke

Väljasõidul olles on tõesti väga mugav kasutada ühiskasutuses olevaid ja paroolivabasid WiFi võrke, kuid need ei ole turvalised! Palju turvalisem on toimetada mobiilse andmesideme või WiFi võrguga, mis on parooliga kaitstud.

Kaitse oma arvutit ja teisi nutiseadmeid!

Kui vajad abi, võta ühendust: 89@89.ee, +372 554 69 60 Meie aitame!

Suvepuhkus
admin

June 08.2022 |

Algamas on suvepuhkus ning nagu tüüpilisele eestlasele kohane, ei oska Sa ennast kohe mitte üldse töölainelt välja lülitada. Oleks tarvis aeg kõige täiega maha võtta ja puhata, aga kodu vajab remonti, sõbrad seltskondlikke väljasõite ja sugulased soovivad ka koos aega veeta. Kuidas siis ikkagi enda keha puhata, inspiratsiooni koguda ja vaimu värskendada?

Katsu unustada nutimaailm!

Unusta ära, et Sul on telefon ja arvuti või kui päris nii ei saa, siis sea omale kindel kellaaeg kord päevas, mil vaatad üle oma e-mailid või teed hädavajalikud kõned. Puhka silmi ka televiisorist ning mine näiteks parki oma lemmikraamatut lugema. Seda kõike on alguses ehk raske teha ja ümberlülitamine võtab aega, aga kui juba puhkamise režiimis oled, siis avastad, kui palju aega Sul tegelikult on.

Foto: Artur Saljukov

Suvepuhkusel maga rahulikult!

Puhkamine ja magamine käivad käsikäes. Kogu suvepuhkuse ajal tuleks end iga päev korralikult välja magada ning Sa varsti tunned, kuidas tekib uus energia. Paljud väidavad, et puhkus pole magamiseks. On ikka küll! Pole mõtet korraldada omale superaktiivset puhkust. Kõike jõuab ju teha mõõdukas koguses ning positiivsed emotsioonid ja mälestused jäävad paremini meelde, kui Sinu enesetunne on fantastiline- puhanud ja energiat täis!

Võta aega iseenda jaoks!

Saada lapsed suvelaagrisse, naabrite- või vanemate juurde ning kaaslane sõpradega aega veetma, et Sina saaksid täielikult omaette olla. Omade mõtete, tunnete ja lemmiktegevustega.

Ära allu survetele, see on Sinu suvepuhkus!

Sõbrad ei jõua ära oodata, millal Sul puhkus algab, et saaksite kambakesi pika reisi ette võtta. Sina aga tunned, et tahaksid lihtsalt kuskil võrkkiiges mõnuleda, päikest võtta, kokteili juua ja raamatut lugeda. Sul on sellele täielik õigus ning kui sisetunne seda ütleb, siis on see täpselt õige tegevus, et puhkusest maksimum võtta. Alati ei ole vaja kiirustada, tähtis on just ärevust maandada ning puhata kohustustest. Kuula enda sisetunnet!

Me nii väga ootame suvepuhkust, et unustada oma tööalased kohustused ning võtta ette oma lemmiktegevused. Tähtis on pöörata tähelepanu oma keha ja vaimu väljapuhkamisele ning mitte võtta puhkuse ajaks juurde uusi kohustusi. Tegutse oma sisetunde järgi!

kodulehe tegemine

Ettevõtte loomine ja kodulehe tegemine käivad tänapäeva maailmas käsikäes. Ettevõtte omamine ilma koduleheta tähendab üldjuhul kindlasti ka potensiaalsete klientide kaotamist. Vabandus, et veebilehe loomine on liiga keeruline või kallis, ei ole kindlasti enam kehtiv, seepärast tasuks kindlasti meile kirjutada ja enda ideest ka rääkida, et see üheskoos teoks teha! Saad meile kirjutada SIIN.

Praeguste vahenditega on võimalik mingisugunegi veebilahendus ettevõttele luua küllaltki odavalt. Kodulehe tegemine on tänapäeval hädavajalik, sest see on ettevõtete, organisatsioonide ja isegi eraisikute esimene samm veebis kohaloleku loomisel. Kuid kodulehe tegemine pole pelgalt disaini ja sisu koostamise küsimus. Kodulehe otsingumootoritele optimeerimine on sama tähtis, kui soovite, et teie koduleht oleks hästi leitav ja külastatav. Siinkohal toome välja võtmepunktid mille abil on kodulehe tegemine või tellimine juba hulka lihtsam.

Registreeri endale domeen

Domeen on sinu kodulehe asukoht internetis. Kõige esimene samm peaks olema sobiva domeeni valimine ja registreerimine – näiteks www.koduleht.com. Kui veebiserver on sinu maja, siis domeen on sinu aadress.

Esmalt tuleks kontrollida kas domeen on üldse vaba ega pole kellegi teise poolt registreeritud. Väga mugav on kasutada selleks näiteks zone.ee domeeniotsingut.

Nõuandeid domeeni valimiseks

Kui esmane valik on juba kellegi poolt hõivatud, siis siin on mõned nõuanded alternatiivide otsingul:

 • Domeen on väga oluline otsingumootorite jaoks. Soovitatav on kasutada nimes sõnu mida inimesed võiks otsida Sinu äri leidmiseks. Näiteks “Mati muruniidukid” on parem kui “Mati koduleht”.
 • Domeen peab olema lihtsasti hääldatav ja meeldejääv. Hoia enda domeen nii lühike kui võimalik ning väldi punkte või sidekriipse. Reegel on, et domeen peaks olema hiljem lihtsalt sisestatav kui keegi on seda Sulle vestluses maininud.
 • Kui kõik teised variandid on võetud siis proovi domeenis kohanime kasutamist. Näiteks kui puhastus.ee on kinni siis proovi tartupuhastus.ee. See ei ole halb variant ja aitab enda lehele isegi rohkem külastusi tuua kui üldise nimega domeen.

 

Millest sõltub kodulehe tegemine

Et kodulehe tegemine oleks lihtsam ja kiirem, siis on kindlasti abiks ka korralik veebimajutus, ehk keskkond kus Sinu koduleht asuma hakkab. Tuleb leida endale veebimajutaja ja enamasti sama koha näol ka registripidaja kes Sinu domeeniandmeid hoiab. Veebimajutaja on teenusepakkuja kes hoiab enda serverites Sinu veebilehte ja selle faile. Veebimajutaja peaks olema võimalikult pika kogemusega, hea kvaliteediga, mõistliku hinnaga ja hea kasutajatoega. Veebimajutuse valikust oleme õnneks kirjutanud ka pikemalt siin – Kuidas valida veebimajutust.

Konkurents veebimajutajate hulgas on küllaltki tihe ning väga palju on ka sellel alal nö. ühemehefirmasid kes tihtipeale tegutsevad lühikest aega ning peale uste sulgemist kaovad jäljetult ka Sinu olulised failid ja koduleht.

 

Planeeri kodulehe sisu

Nüüd kui Sa tead millisele domeenile Sinu koduleht tuleb ja oled välja valinud veebimajutuse, tuleks välja mõelda mis funktsiooni koduleht täitma hakkab ja milline saab olema sisu – asjad põhjalikult läbi mõeldes ja kirja pannes läheb kodulehe tegemine hõlpsamalt. Üllataval kombel on just hirm sisuloome ees üks peamisi põhjuseid miks kodulehe loomist välditakse. Hea uudis on see, et tegelikult ei ole sisu vaja metsikutes kogustes. Pigem töötab paremini minimalistlik ja lihtne koduleht mille iga alamleht täidab kindlat funktsiooni.

Teie kodulehe sisu peaks olema hästi struktureeritud, et otsingumootorid saaksid selle hõlpsalt indekseerida ja mõista. Kasutage olulisi märksõnu, mis kirjeldavad teie tegevusvaldkonda ja mida teie potentsiaalsed kliendid võiksid otsingus kasutada. Kasutage erinevaid päiseid ja alapäiseid, et luua selge ja loetav sisustruktuur.

Kodulehe tegemine ja ülesehituse olulisus

Üldiselt järgivad kodulehed küllaltki lihtsat valemit, omadest vähemalt nelja kindlat alamlehte. Kui Sa seda nimekirja loed, siis ära muretse veel iga lehekülje kujunduse pärast, keskendu ainult sisule.

 • Avaleht: avalehel peaks kindlasti olema ettevõtte nimi, aukoht ja kokkuvõtlik enesetutvustus – mida te teete ja kes te olete. Lühidalt tasuks kirja panna ka mis eristab teid teistest ja miks klient peaks otsustama teie kasuks.
 • Tooted ja teenused: Lehekülg kus on kirjas teie tooted ja teenused mida pakute. Hea praktika on välja tuua ka hinnad või hinnavahemikud ning lühike kirjeldus iga teenuse või toote kohta.
 • Meist: Siin on koht kus jutustada lahti ettevõtte taust ja ehk tuua välja ka ettevõtte kuuluvused erinevatesse ühingutesse. Juurde saab lisada ka klientide tagasiside mis lisab ettevõttele usaldusväärsust.
 • Kontakt: Aadredd, e-mail, telefon, tööajad ja lingid sotsiaalmeedia kontodele nagu Twitter ja Facebook. Interaktiivne Google Maps-i kaart on samuti hea mõte. Kogu kontaktinfo mida klient tahab kiirelt ettevõtte kohta teada, peaks sellel lehel olemas olema.

 

Pane paika ettevõtte logo

Värvid, font ja logo stiil mõjutavad suuresti ka ettevõtte kodulehe disaini kuna logo ja koduleht peaksid käima käsikäes. Kui Sul on juba logo või tunnusgraafika mida oled aktiivselt kasutanud siis on väga hästi. Nüüd tuleks üles otsida võimalikult suur variant logost või logo originaalfail. Kui logo puudub pole ka hullu, siin on kolm varianti logo loomiseks:

 • Joonista logo ise: erinevat tarkvara logo disainimiseks on tohutult. Kui oskad Photoshop-i või Corel Draw-i siis on hästi, kui eriline eelnev kogemus puudub siis võib proovida näiteks veebis asuvat logogeneraatorit – www.tailorbrands.com
 • Fiverr.com: Fiverr on leht mis viib kokku teenuseotsijad ja osutajad justnimelt väiksemate projektide osas nagu logod ja muu tunnusgraafika. Hinnad algavad viiest dollarist ja kusagil 20 dollariga võib logo kätte saada isegi mõne päevaga.
 • Telli logo disainerilt: Kui eelarve kannatab ja pole aega ega tahtmist ise enda logo kallal toimetada siis võib muidugi palgata disaineri või disainibüroo. Nii saad 100% personaalse lahenduse vastavalt enda soovidele ja nägemusele.

 

Kodulehe tegemine ja disain

Nüüd kui kõik muud jupid kodulehe loomiseks on valmis, on aeg hakata kokku panema ühte ilusat kodulehte. Uuringud näitavad, et tihtipeale piisab külastajal isegi kolmest sekundist, et otsustada kas jääda kodulehele või lahkuda. Seega on kiire ja mõjuv esmamulje olulisem kui kunagi varem. Siin on nõuandeid kuidas hoida külastajaid paremini enda lehel.

 • Lihtne ja arusaadav navigeerimine: Külastaja peaks koheselt aru saama millega Sinu ettevõte tegeleb ja milles Sinu kodulehe eesmärk seisneb. Väga kiirelt peaks olema arusaadav kus asub info teenuste kohta ja kus on kontaktinfo. Kui koduleht on arusaamatu siis külastajad lahkuvad kiirelt.
 • Suuna külastajad nuppude abiga tegevustele: Pilkupüüdvad nupud selgete juhistega haaravad hästi pilku. See aitab kindlasti juhtida külastajaid paremini soovitud tegevusteni. Näiteks Sulle kirjutamine või mõne vormi täitmine jms.
 • Veebileht peab kiiresti laadima: Külastajad on kannatamatud ja kui Sinu veebilahendus võtab liialt kaua aega laadimiseks siis sealt lihtsalt lahkutakse sama kiiresti kui tuldi.
 • Hoia asjad lihtsana: Ära otsusta liialt keerulise disaini kasuks ning kindlasti ära arva, et iga sentimeeter veebilehel peab olema täidetud sisuga. Hästi kasutatud tühjad ruumid ja pausid on Sinu sõbrad. Minimalistlik disain suunab kasutaja palju paremini soovitud kohta.

Optimeerige lehe kiirus

Otsingumootorid eelistavad kiireid veebilehti, kuna need pakuvad paremat kasutajakogemust. Kasutage tööriistu, nagu Google PageSpeed Insights, et kontrollida oma kodulehe kiirust ja saada soovitusi selle kiirendamiseks. Samuti saate kasutada kompaktseid pilte ja minimeerida failide suurust, et kiirendada lehe laadimist.

 

Looge linkidega rikastatud sisu

Linkidega rikastatud sisu on oluline, et parandada teie kodulehe nähtavust otsingumootorites. Lingi teiste kvaliteetsete veebisaitidega, mis on seotud teie tegevusvaldkonnaga, et tõsta oma kodulehe autoriteeti ja tõsta selle järjestust otsingumootorite tulemustes.

admin

May 12.2022 |

Värvid sotsiaalmeedias ja reklaamis annavad meile palju erinevaid emotsioone ning me seostame neid erinevate mälestuste ja tunnetega. Õnneks ei ole maailm ainult musta ja valget värvi, vaid meie ümber on nii palju erinevaid toone, mis kõnetavad meid hingeliselt ning loovad erinevaid meeleolusid.

Värvid on aga kõik erinevate tähendustega. Seega, enne oma brändi, identiteedi ja toodete reklaamimist tasuks teha eeltööd ning uurida oma logo- ja veebilehe toonide tähendusi, ajalugu ja tagamaid, et olla kindel õiges värvivalikus, mis kõnetaks just Sinu sihtrühma.

Värvide tähendused

Punane on kirglik ja innustav värv, mis annab energiat. Punane värv iseloomustab pinget, hädaohtu, võimu, vägivalda ja seksuaalsust. Punast värvi on ka tuletõrjeautod, keelavad foorid ja märgid. Punane seostub pattudega- punaste laternate tänav.

Punane soojendab, lööb särama, aga suuremas koguses mõjub see närvilisena. Punane värv tõstab söögiisu.

Roosa on punase värvi lahjem variant. Roosaga seostub sõprus ja enesega leppimine. See tütarlapselik, naiselik ja õrn värv annab mängulisust, rõõmu ja soojust.

 ,,Roosa pole ainult värv, see on suhtumine.“ – Miley Cyrus

Oranž sümboliseerib otsustavust, rahutut meelt, rõõmu, elujõudu ja kergemeelsust. Soe, hõõguv ja domineeriv värv.

Kollane värv seostub päikese, intelligentsuse, õnne, lootuse, jõu ja rõõmuga. Kollane on ka hoiatusvärv, mis toimib teeremontide korral ning hoiatusvärvina herilastel.

Roheline sümboliseerib rahu, noorust, tervist, viljakust, loodust ja kasvamist. Paljudel inimestel aitab roheline värv paremini keskenduda ja mõjub rahustavalt ning loovalt. Roheline on rahuliku meele ja kannatlikkuse värv.

Sinine on igaviku, vee, taeva, ebamaisuse ja unistamise värv. Sinine rahustab ja jahutab, väidetavalt alandab ka vererõhku. Sinine värv esindab ka selgust, edu, autoriteetsust, püsivust, enesekindlust ja tarkust.

Valge on süütuse, korralikkuse ja puhtuse värv. Valge sümboliseerib ka vähenõudlikkust ja mõõdukust. See värv muudab teised värvid kirkamaks. Valgusküllane valge värv suures koguses mõjub külmalt ja tõrjuvalt.

Must on kui ilma värvideta pimedus. Musta tunneme kui kurjuse, surma ja mure värvi. Samas on see ka pidulik, jõuline, salapärane ja väärikas. Musta värviga liialdamine loob nukra ja sünge ümbruse.

Veebilehe, logo ja plakatite läbimõeldud kujundus ning värvivalik kõnetab Sinu kliente ning toob ka päringuid. Värvid sotsiaalmeedias ja reklaamis tekitavad meis palju erinevaid emotsioone, tähtis on neid õigesti kasutada vastavalt sellele, milliseid tundeid või meeleolu on vaja edasi anda.

Katkine koduleht
admin

February 08.2022 | hooldus | kodulehe hooldamine | koduleht | veebileht

Katkine koduleht tekitab peavalu?

„Tegin omale mõni aeg tagasi kodulehe, pilkupüüdva ja kaasaegse. Olin väga rahul kuni selle hetkeni kui avastasin, et pooled lingid ei tööta ning üleüldse on mingisugune anomaalia seal tekkinud. Ehk on koduleht katkine sellepärast, et ma ei ole julgenud uuendusi läbi viia, sest kartsin, et iseseisvalt tegutsedes lõhun midagi ära?“ – kas oled olnud kunagi sellises olukorras?

Täpselt nii nagu kodumasinad, ehitustööriistad, sõiduvahendid, mis on pidevas kasutamises, vajavad järjepidevat hooldamist. Hooldustöid vajab ka Sinu koduleht, et see oleks töökorras ja vigadeta.

Ettevõtja, kes on oma tootele või teenusele teinud kodulehekülje mitu head aastat tagasi, aga ei ole selle hooldamisega vaeva näinud, vajab tõenäoliselt praegu hädasti veebilehe uuendamist. Igakuiselt tellitud veebilehe hooldus on taskukohasem kui kiviajast pärit veebilehe kaasaaegseks muutmine tagantjärgi.

Vanade kodulehtede kujundused on tavaliselt nurgelisemad ja kitsamad ning ei ole visuaalselt ilusad uutel suurtel ekraanidel. Selleks, et Sinu veebilehe disain oleks nutitelefonidel ja tahvelarvutitel esinduslik, vajab koduleht korralikku ning põhjalikku uuendustööd. Sinu püsi- ja potentsiaalsete uute klientide tekkimine sõltub suuresti Sinu kodulehe esinduslikust ja kaasaaegsest väljanägemisest.

Koduleht on katkine

4 mõtet, mida teha, kui koduleht on katkine

 1. Võta ühendust oma veebilehe tegijaga ning palu, et ta Sinu kodulehel vead parandaks
 2. Vaheta sisuhaldussüsteem üleni tänapäevasema vastu välja
 3. Pöördu mõne teise IT ettevõtte poole, kes viiks läbi vigade paranduse
 4. Teinekord on parim otsus lasta teha hoopis uus koduleht, mis on kaasaegse disaini ja sisuga

Koduleht vajab järjepidevat hooldust ja tähelepanu, et kõik laitmatult toimiks, ilma tõrgeteta. Kui oled ettevõtja ja omad kodulehte, siis investeerimine kodulehe hooldusesse jätab Sind hiljem ilma peavalust ning suuremast väljaminekust, mida võib korralikult hooldamata veebileht Sinu firmale põhjustada.

Sageli hoiavad väiksemad ettevõtted kodulehe hoolduse pealt kokku. Kahjuks võib kodulehe parandamine ja kaasaaegsemaks tegemine tulevikus hoopis kulukamaks muutuda. Ära viska oma algset investeeringut maha! Kui Sul pole aega või teadmisi, et oma kodulehte hooldada, võta meiega ühendust ja küsi pakkumist:

89@89.ee | +372 554 69 60

Blogi
admin

February 02.2022 | blogi | Blogipostitus | koduleht | veebileht

Mis on blogi?

Inglise keelest tulnud sõna „blog“ tähendab eesti keeles blogi ehk veebipäevikut, mille lisab internetikeskkonda iga kindla aja järel sisulooja, kes kirjutab põhjalikke ja informatiivseid artikleid ning raporteid. Sisukirjutaja otsene eesmärk on SEO parandamine, ettevõtte tuntuse suurendamine või hoopis autoriteedi tõstmine. Natukese aja pärast viib see tõenäoliselt müügitehinguni.

Sisu loob ka copywriter, kes väga pikka teksti ei kirjuta, aga suunab lugejat kohe mingit tegevust tegema või ostma, kampaaniate korral.

Blogi on kui veebipõhine ajakiri, kust Sinu kliendid leiavad kasulikke nippe, õpetusi ning tähtsaid uudiseid ettevõtte või toodete kohta. Tänu blogipostitustele leiavad Sind ka potentsiaalsed uued kliendid Google-s paremini üles. Hästi kirjutatud SEO tõstab Google otsingumootoris Sinu brändi konkurentidest ülespoole.

Blogi nõuab tähelepanu ja rutiini

„Blogi“ nupp võiks olla esilehel nähtaval kohal ning silma võiksid paista uusimate või populaarseimate blogipostituste eelvaated, mis tekitaksid veebilehe külastajatele koheselt uudishimu.

Blogipostitusi võiksid oma kodulehele üles riputada korra nädalas, aga minimaalselt kaks korda kuus.

Selleks, et oma veebilehele külastajaid tuua, võiksid uusi blogipostitusi jagada erinevates sotsiaalmeedia kanalites – Facebook, Instagram, LinkedIn vms. Tasuta orgaanilist liiklust on võimalik saada oma veebilehele, kui blogipostitus on otsingumootoritele (SEO) hästi optimeeritud ning Google tõstab Sinu ettevõtte konkurentidest kõrgemale.

Inspiratsiooni saamiseks soovitame külastada konkurentide kodulehti ning lugeda nende blogipostitusi. Hea mõte on Googeldada ka oma ettevõttele omaseid märksõnu, mille tulemuseks on Sinu firmat ja kliente kõnetavad artiklid ja postitused, millest saad ammutada oma kirjutiste jaoks inspiratsiooni. Selleks, et kirjutada head blogi, kasuta lihtsaid, lõbusaid ja kergesti loetavaid lauseid.

Kui Sinu firmas pole eraldi inimest, kes saaks, tahaks või oskaks kirjutada blogipostitusi, siis selleks on erinevad ettevõtted, kes pakuvad sisuloome teenust. Näiteks: 89 IT- JA DISAINITEENUSED

Blogipostitusi on kasulik kirjutada, et oma olemasolevaid ja potentsiaalseid kliente kursis hoida ettevõtte uusimate uudiste ja sündmustega. Hästi kirjutatud ja otsingumootoritele optimeeritud postitus toob paremat liiklust Sinu veebilehele.

Vaja abi sisu loomisega? Pole probleemi, meie aitame: 89@89.ee | +372 554 69 60

Koduleht
admin

January 12.2022 |

7 näpunäidet kodulehe tegijale

 

1. Koduleht nõuab eesmärki & sihtrühma

Mõtle hoolikalt läbi, kellele on Sinu koduleht suunatud ning katsu leida oma sihtrühma murekohad ja probleemid. Mõtle läbi, miks on üldse tarvis veebileht oma ettevõttele luua.

Veebilehe eesmärk peaks olema mõõdetav, et saada ülevaade, mis töötab ja mis mitte. Eesmärgiks on näiteks oma kodulehe kaudu toodete ja/või teenuste müümine, kontaktide kogumine selleks, et hiljem uudiskirju saata või mõni muu tegevus.

2. Koduleht vajab kasulikku sisu

Mõtle välja, miks peaks Sinu kodulehe külastaja veebilehele tagasi tulema. Hea võimalus selleks on näiteks luua blogipostitusi, mis kõnetavad just Sinu sihtrühma. Kasulikke ja kõnetavaid postitusi jagatakse edasi ning nii jõuad Sa suurema publikuni ning uute ja potentsiaalsete klientideni.

Sinu kodulehe sisu peaks olema lihtne, arusaadav ja järjepidev.

3. Puhas koduleht & lihtne kujundus

Mõtle oma lehe külastaja ning tema silmade peale. Ettevaatlik tasuks olla erksate värvide kasutamisega, sest need võivad viia tähelepanu mujale olulisest. Hele või valge taust annavad Sinu kodulehele visuaalselt hingamisruumi ning külastaja saab kätte kasuliku info.

4. Kasuta pealkirju & alapealkirju

Lühikesed, tähtsa sisuga ja selged pealkirjad äratavad tähelepanu ning kutsuvad lugema. Jälgi, et kirjutatud tekst oleks sellises fondis, mis sobiks Sinu kodulehe stiiliga ning oleks ilusti loetav. Ära kasuta ebaolulisi lauseid lihtsalt teksti pikemaks venitamiseks, vaid jutusta asjast. Tegijatel juhtub, kuid katsu vältida kirjavigu!

5. Tee kontaktid nähtavaks

Hoolitse selle eest, et Sinu kodulehe külastajad leiaksid valguse kiirusel vajalikud kontaktid – e-mail, telefoninumber ja andmed ettevõtte kohta. Vahva oleks ka Sinu meeskonnapilti kontaktide juures näha, sest see tekitab usaldust.

6. Tekita usaldust

Võiksid leida oma kodulehel koha, kus tutvustad ennast ja meeskonnaliikmeid eraldi. Kõik oma suuremad saavutused ja tööd võiksid olla nähtaval. Näiteks, loo pilkupüüdev portfoolio. Vasta alati e-mailidele ja kommentaaridele viisakalt isegi siis, kui tegemist on väga ebameeldiva tagasisidega.

7. Lisa oma veebilehele kvaliteetsed pildid & videod

Mis saaks olla veel parem tähelepanupüüdja kui hea kvaliteediga külastajat kõnetav pilt või video, mis lihtsalt kutsub klikkama? Lisaks, otsingumootorites tõstab video kasutamine tulemusi ning annab Sinu veebilehe külastajale ägedama ülevaate tootest ja/või teenusest kui sõnaline tekst.

Vajad abi kodulehe tegemisel? Meie aitame Sind! Võta ühendust: 89@89.ee | +372 554 69 60

12 soovitust Instagramis turundamiseks
admin

December 07.2021 |

Instagramis turundamine on tänapäeval üks populaarsemaid viise, kuidas oma bränd rahvale nähtavaks teha.

Panime kirja 12 kasulikku mõtet, mida võiks silmas pidada, et Instagramis turundamine ka vilja kannaks.

 1. Tee Instagramis oma brändile konto. Kasutajanimeks ja ühtlasi ka konto nimeks pane oma brändi nimi, mis on lihtsalt otsitav ja meeldejääv. Lisa profiilipilt, mille mõõtmed võiksid olla 200 x 200 pikslit või rohkem. Kui Sul on logo, siis see peaks olema lihtne ja sümmeetriline kujund, mis oleks meeldejääv. Lisa ka oma brändi lühikirjeldus.
 2. Tee oma brändi konto Business Profile kontoks seadete alt, siis saad informatsiooni selle kohta, mida kasutajad Sinu postitustega teevad ning millised on populaarseimad.
 3. Seo oma Facebooki konto Instagramiga, kui Sul on see olemas, siis on võimalik Instagrami lisatud pildid avaldada ka Facebooki seinal. Facebooki reklaame näidatakse samuti Instagramis.
 4. Tee valmis Instagrami turundusstrateegia. Postituste kaudu saad näidata oma brändi väärtusi, telgitaguseid ja emotsioone. Oluline on näidata, et Sinu brändi taga on inimesed. Pane omale kirja, millisel ajal ning missugust sisu Sa oma sihtrühmale jagad ja millisel eesmärgil.
 5. Kasuta hashtag-e! Selleks, et kasutajad saaksid sisu filtreerida, on vaja lisada oma piltidele ja videotele hashtag-id. Kui kasutad õigeid hashtag-e, jõuad oma brändiga suurema publikuni. Näiteks, kui Sa müüd mootorrattaid, siis kasutad hashtag-e #mootorratas, #harleydavidson.
 6. Alusta piltide võistluste korraldamisega. Kasutajad teevad Sinu tootest või teenusest pilti ning laevad need Instagrami üles ja märgivad Sinu brändi ära. Enne võistlust on tarvis täpsed tegevused paika panna – määra eesmärk, sihtrühm, arvuta eelarve ning mõtle välja auhind. Pilt, mis saab kõige rokem „like“, on võitnud. Hiljem saad analüüsida tulemusi.
 7. Ole aktiivne kommentaariumis! Kindlasti vasta kommentaarile, kui keegi on Sinu postitust kommenteerinud.
 8. Märgi oma Instagrami lehe jälgijaid pealkirjas ning kommentaarides. Selleks võib olla suurem üritus, tähtpäev, mingi väiksem sündmus või kampaania võistluse võitja.
 9. Näita oma brändi üritusi „live“-s või „reel“-is. Sünnipäevad, jõulupeod, uue kontori avamine või näita hoopis enne ja peale üritust kaadreid. Ole julge ning postita kohe, sest jälgijatele meeldib näha, et brändi taga on ka inimesed.
 10. Tee postitusi, kus klient kasutab Sinu toodet või teenust. Ära tee selliseid postitusi, mis „sunnivad“ ostma, mõjub pealetükkivalt. Loomulik pilt Sinu toote või teenuse kasutamisest on palju kõnetavam.
 11. Kasuta filtreid! Instagramil on piltide ja videote töötlemiseks palju erinevaid filtreid, et meeleolu luua. Hea oleks, kui valiksid välja 2 oma lemmikut, et stiili hoida.
 12. Analüüsi oma liigutusi. Tee kokkuvõtte oma kampaaniatest, millised hashtag-id on kõige populaarsemad ning uuri, mis kellaaegadel ja kui tihti on mõistlik postitusi teha.

Selleks, et olla edukas Instagramis ning jõuda oma sihtgrupini, alusta tegevusplaani loomisega. Soovime Sulle loovat mõtlemist ja edu!

Instagram
admin

December 02.2021 |

Instagram – mis see on?

Instagram on veebipõhine suhtlusvõrgustik, mis võimaldab videosid ja fotosid üles laadida registreerunud kasutajatel. Piltidele ja videotele saab lisada erinevaid pilkupüüdvaid digitaalseid filtreid, jagada ülesvõtete asukohti, lisada teemaviiteid, millele klõpsamisel näeb ka teiste Instagrami kasutajate analoogseid postitusi. Need on vaid mõned nimetatud võimalustest, mida Instagramis teha saab.

Umbes kuus aastat tagasi kasutasime sotsiaalmeediat ühtlasi ainult üksteisega suhtlemiseks. Mõnikord postitasime ka pilte – endast, loodusest, koosviibimistest vms. Seda tehakse siiani, aga tunduvalt aktiivsemalt ning teise eesmärgiga.

Kas teadsid, et Statista andmetel kasutavad Instagrami päevas aktiivselt üle 500 miljoni inimese ning umbes 70% on neist noored?

Kõigest paari aastaga on saanud sotsiaalmeediast üks võimsamaid turunduskanaleid, neist üks tõhusamaid populaarseimad oma brändi reklaamimiseks ongi Instagram.

Kuidas alustada?

 1. Mõtle välja, kes on Sinu sihtrühm ning kas nad kasutavad ka Instagrami
 2. Analüüsi, millised võiksid olla Sinu teemad, mille kohta hakkad Instagramis postitusi tegema
 3. Kindlasti, et visuaalselt kõik silmale ilus oleks, mõtle välja oma brändi kuvand/stiil, mida külastaja Sinu lehel koheselt märkab
 4. Otsi üles oma konkurendid ning vaata, kuidas nemad postitusi teevad ning külastajaid erinevatesse kampaaniatesse kaasavad. Ära unusta vaadata ka välismaa ettevõtteid, kes tegelevad sama valdkonnaga
 5. Instagram on eelkõige mõeldud nutiseadme jaoks, kuid kui Sa soovid oma postitusi ette planeerida, kirjutada ja ajastada, siis saad kasutada ka Later platvormi, et seda arvutiga mugavalt teha
 6. Lae Instagram alla oma telefonis Google Play, Appstore või www.instagram.com kaudu

Selleks, et olla kaasaegne ettevõtja ning kergesti leitav, vii oma toode või teenus Instagrami. Instagram on üks võimsamaid turunduskanaleid, läbi mille saad jõuda tõhusamalt oma tulevaste ja olemasolevate klientideni. Kindel stiil ja ülesehitus teevad Sinu brändi Instagramis meeldejäävaks ning visuaalselt ilusaks.

Kui Sul, ettevõtja, ei ole aega turundamisega tegeleda, aga soovid oma brändi müüki tõsta, jõuda suurema publikuni ning ajaga kaasas käia, siis võta meiega ühendust: 89@89.ee või +372 554 69 60. Saame kokku, arutame ning muudame Sinu brändi nähtavaks!

 

Kodulehe hooldus
admin

November 10.2021 |

Kas teadsid, et tänu regulaarsele kodulehe hooldusele püsib Sinu veebileht viirustevabana ja värskena, et seda ka edaspidi arendada? Spetsialistid hoiavad Sinu kodulehe korras ning Sa võid olla kindel, et kui klient sinna satub, on info alati ajakohane ning veebileht on üleni töökorras. Kodulehe hooldus säästab Sind suurematest probleemidest, mis võivad hooldamata lehel tekkida.

1. Tarkvara uuendus & hooldus

Üle maailma kõige enam kasutatav sisuhaldussüsteem on WordPress, mille taga on suured entusiastide ühingud, kes aktiivselt oma platvorme parandavad ja uuendavad. Uuendamata tarkvara võib mingil hetkel katki minna ning külastajad enam Sinu kodulehele ei pääse. Järjepidev kodulehe hooldus on odavam ja lihtsam kui katkise veebilehe parandamine ja ajakohastamine.

2. Pluginate ehk pistikprogrammide uuendus

Kodulehe hoolduse tegemisel pööratakse tähelepanu ka pistikprogrammidele. Iga nelja kuu järel tulevad välja suuremad WordPressi uuendused. See on hea aeg ka Sinu kodulehel olevatele pluginatele inventuuri tegemiseks. Pluginaid tuleks eemaldada või vahetada, kui pluginate arendajad ei ole neid uuendanud üle aasta, sest see võib olla hoiatus, et nad on loobunud nende toest. Liiga paljude ja tarbetute pluginate kasutamine koormab Sinu kodulehte.

3. Info värskendus

Kodulehe hoolduse alla kuulub ka info sisestamine ja värskendamine, et Sinu veebileht oleks alati ajakohane ning külastaja saab kursis olla Sinu kõige värskemate uudiste ja pakkumistega. Aegunud infoga veebilehele esmakordne külastaja suure tõenäosusega tagasi ei lähe ning Sa kaotad potentsiaalse kliendi.

4. Kodulehe koopia & salvestamine

Veebilehe igakuise hoolduse alla kuulub ka Sinu kodulehest koopia tegemine ja selle salvestamine. Seda on vaja selleks, et säästa oma aega ja raha, kui Sinu koduleht on katki läinud. Kodulehe tagavarakoopia tuleks teha iga kord, kui lehel viiakse läbi suuremaid muudatusi ning kui hakatakse uuendama Sinu veebilehe tarkvara.

Sinu koduleht vajab regulaarset tähelepanu ja hooldamist, et saaksid olla kindel, et veebileht on turunduslikult toimiv ning külastajatele mugav kasutada. Ära investeeri sellesse, mis kasu ei too. Kodulehe hooldus on tähtis. 89 meeskond hoiab Sinu kodulehe korras, tõstab külastajate arvu, suurendab tehinguid & müüki ning laiendab fännibaasi.

Usalda oma koduleht meie kätesse!

Kuidas kontoritööd tehes kaloreid põletada?

Toome teieni 5 kasulikku nippi, kuidas kontoritööd tehes kaloreid põletada.

Kontoritöötajatel on enamjaolt istuv töö, mis aastatega võib tekitada mitmeid terviseprobleeme, sest me oleme ju loodud liikuma. Jagame teiega 5 tervislikku nippi, kuidas kontoritööd tehes kaloreid põletada ning hoida oma keha ja meel värskena.

Tõuse püsti

Otsi erinevaid põhjuseid püsti tõusmiseks. Harjuta ennast püsti tõusma iga 20 minuti tagant, seda aitab Sul meeles pidada näiteks telefoni meeldetuletus. Mida rohkem kordi oma toolilt püsti tõused, seda tugevamaks saavad Sinu sääre-, reie- ja kõhulihased. Keha tänab Sind, kui sa teda natukenegi rohkem liikuma paned! Mine jaluta näiteks vee- või kohvikruusi täitma ning vaheta paar sõna oma kolleegiga, kes istub kontoriruumis Sinust kõige kaugemal.

Loe oma samme

Esmalt sea omale konkreetne eesmärk, mitu sammu päevas oleks vajalik teha ning hakka seda järk-järgult tõstma. Selleks, et kõik vajalikud sammud salvestatud saaksid, kasuta sammulugejat, aktiivsusmonitori, nutivõru või spordikella. Soovitus on päevas jalutada 10 000 sammu, aga mida rohkem, seda uhkem!

Siruta ja venita ennast

Kas teadsid, et sirutamine, venitamine ja painutamine aitavad kogunenud kalorihulka põletada? Lisaks lihaspingete leevendamisele aitab korralik venitus vältida ka sundasendist tingitud vaeguste korral ning paneb vere korralikult kehas ringlema, mis aitab ka kehatemperatuuri ühtlasena hoida. Peale sirutamist ja venitamist tunned end kindlasti paremini kui varem.

Liiguta end isegi istudes

Selleks, et istudes kaloreid põletada, tõsta jalad kikivarbaile ning lase taas labajalale. Harjuta ennast seda tegema näiteks tund aega järjest. Tulemuseks on ilusad ja tugevad sääremarjad ning hunnik kulutatud kaloreid.

Kui töölaua all juhtub olema väike kast või aste, saad terve päev oma jalgu sinna peale ja maha tõsta ning samal ajal kaloreid kulutada. Kui aga kast puudub, siis kasuta oma loomingut ning pane oma töölaua alla midagi sellist, mis võimaldaks Sul neid harjutusi teha.

Võta aega lõunasöögiks

Võta aega, et jalutada oma lemmiklõunasöögikohta. Selleks, et tervet lihaskonda ja luustikku toetada, jälgi oma toitumist. Tervislik toitumine kontoris ja piisav liigutamine aitavad kehal ja meelel normaalselt funktsioneerida ka igapäevaselt kontoris töötades.

Jälgides neid kasulikke nippe, saad oma kaloritele tublisti valu anda nii, kuidas jaksad. Hooligem oma tervisest!

Digitaalne turundus

Digitaalne turundus – mis see on?

Digitaalne turundus on tänasel päeval kõige populaarsem ja mugavam lahendus muuta oma ettevõte kliendile nähtavaks ja lihtsasti leitavaks. Tänu digiturundusele on võimalik oma tooteid ja teenuseid mugavalt reklaamida just oma sihtgruppidele.

Sotsiaalmeedia turundus

Sotsiaalmeedia turundus kuulub digitaalse turunduse alla. Tänu sotsiaalmeediale saab iga suur ja ka väike ettevõtte olla nähtav ning kättesaadav oma olemasolevatele ja tulevastele lojaalsetele klientidele. Nemad omakorda reklaamivad Sinu ettevõtte tooteid ja teenuseid oma tuttavatele, sõpradele ja pereliikmetele läbi sotsiaalmeedia. Sotsiaalmeedia platvormideks on näiteks Facebook, Instagram ja Twitter. Suheldes nendel platvormidel oma klientidega, saab ettevõte tõsta külastatavust oma veebilehel ja suurendada oma brändi tuntust, näiteks läbi informatiivsete postituste.

SEO

Teiseks oluliseks digitaalse turunduse liigiks on SEO turundus. SEO on inglise keeles search engine optimization, mis tähendab veebilehe optimeerimist otsingumootoritele. Tänasel päeval on kindlasti üheks populaarseimaks otsingumootoriks Google. Selleks, et Sinu ettevõtte koduleht oleks nähtav, tuleb regulaarselt tegeleda toodete või teenuste teabe uuendamisega ning täiendamisega. Mis kasu on pilkupüüdvast ja kasutajasõbralikust veebilehest, kui keegi sinna ei satu? Täpselt seetõttu ongi oluline otsingumootorile optimeeritud koduleht, sest hästi tehtud SEO aitab veebilehe positsiooni, näiteks Google-s, oluliselt tõsta.

AdWords

AdWords ehk Google Ads on internetipõhine reklaamiteenus, mis on Google-i loodud. Tasu eest on ettevõttetel võimalik näidata oma toodete või teenuste reklaame Google-i teenustes, mis töötab HTTP-küpsiste ning määratud märksõnade põhjal, mida reklaami tellija on kasutanud. Sellised Google-i reklaamide tüübid on otsingureklaamid, displeireklaamid, rakendusereklaamid ning videoreklaamid, näiteks Youtube-s.

Iga ettevõtte eesmärgiks on oma brändi autoriteedi tekitamine ning päringute või broneeringute kasvatamine. Digitaalne turundus on selleks imeline abimees. Olgem nähtavad!

kuidas parandada e-poe müüki
admin

March 18.2021 |

E-poed omavad järjest suuremat ja suuremat tähtsust, ning on eriti olulisel kohal praegusel ajal. Müügi suurendamine on iga poe eesmärk … kuid kuidas silma paista? Kuidas e-poe müüki parandada, kui nii palju on konkurente?

Kuigi on alati võimalus, ja rangelt soovitatav muidugi, teha oma turundusstrateegias või veebipoes drastilisi muudatusi, on mõnikord vaja lihtsalt mõnda oma veebisaidi elementi muuta. Järgnevalt toome välja mõned olulised punktid, mis aitavad e-poe müüki parandada.

Kasuta õiget platvormi

Alustame täiesti algusest – vali oma e-poe jaoks õige platvorm. Võib tunduda nii loogiline nõuanne, kuid sageli närbuvad e-kaubanduse jõupingutused lihtsalt tänu valede lahenduste valimisele. Kõiki e-kaubanduse platvormid ja kaupmeheteenused ei ole loodud võrdselt, seega, on oluline veenduda, et valid enda poe jaoks õige platvormi, mis sinu äri edasi viib.

Meie oleme valinud ja soovitame südamest WooCommerce e-poe platvormi. WooCommerce on tasuta, avatud lähtekoodiga WordPressi ostukorvi pistikprogramm, mille omanik ja arendaja on WordPress. See on üks populaarsemaid e-kaubanduse võimalusi turul ja selle peal jookseb umbes 30% kõigist Interneti-poodidest.

WooCommerce on parim valik väikeettevõtetele, kellel on juba WordPressis veebileht või kes tegutsevad väikese eelarvega, kuid soovivad siiski tugevat veebipoodi. Sellel on tuhandeid teemasid ja pistikprogramme, mis teeb sellest väga paindliku platvormi igasugu erinevate vajaduste rahuldamiseks. Ehitades oma veebipood üles WooCommerce’ile on juba üks suur viis kuidas e-poe müüki parandada.

Paranda oma e-poe disaini ja kasutuskogemust

Mida teed siis, kui satud lohakale ja aeglaselt liikuvale veebisaidile? Klõpsad võimalikult kiiresti tagasi nuppu, et lehelt minema pääseda. Eelda, et sinu saidi külastajad teevad sama, kui sa pole investeerinud funktsionaalse ja esindusliku toote loomisse. Klientide veebilehel hoidmiseks pead alustama kahest toimingust.

Esiteks on vaja veenduda, et sinu e-pood on kujundatud visuaalselt meeldivas stiilis ja et kliendid saaksid toote / teenuse kohta koheselt teada. Selleks, aga, on vaja vaeva näha ning on parim, kui võtad appi professionaali.

Teiseks on vaja veebisaidi vastu usaldust suurendada, lisades kõrgetasemelised turvafunktsioonid. See muudab klientide ostu-potensiaali palju suuremaks, kuna nad tunnevad end turvaliselt jagamaks sulle oma makse- ja isikuandmeid.

Tee oma e-pood mobiilisõbralikuks

Prognooside järgselt suureneb üha enam klientide sõltuvus nutitelefonidest ostude tegemisel, seega on mobiilsideseadmetest juurdepääsu võimaldamine sinu ettevõttele siin üks suur edu võti.

Pead arvestama ka sellega, et paljudele ostjatele meeldib veebis toote kohta uurida ning siis hoopis füüsilisse poodi sellele järele minna. Seega on on oluline tagada, et sinu veebipoe pakkumised vastavad sinu füüsilise poe laoseisule ning, et su e-pood näeks välja nii apetiitne, et klient üldse sooviks sinu poodi külastada.

Pööra tähelepanu andmetele

Kui sa ei kasuta ära võimalust analüüside abil oma tarbijabaasi kohta lisateavet koguda, siis sa ei tee asja õigesti. Andmete kogumine on klienditrendide tundmaõppimiseks ülioluline. Pead ju teadma, mida tarbijad soovivad osta, millal nad kõige tõenäolisemalt ostavad, kust neile meeldib osta, milliseid makseviise nad eelistavad, ja kõike muud, mille teadmine ja oma e-poes rakendamine annab sulle suured eelised ning aitavad sinu e-poe müüki parandada. Siin tuleb appi näiteks Google Analytics, kuid võimalusi on muidki.

Kliendi harjumuste kohta on palju teavet, mida vastu võtta ja läbi töötada, kuid ostukäitumise mõistmine annab sulle konkurentsieelise oma koha leidmisel nii veebis kui ka võrguühenduseta turul.

kuidas parandada e-poe müüki

Sihi tarbijat otse

Kõigi nende mahlakate andmete omamisel on veel üks oluline positiivne külg – nii tead, milline tarbijabaasi segment millistele turundusstrateegiatele vastab ja kuidas. Ära kasuta lihtsat, “kõigile peale minevat” reklaami, vaid kohanda oma reklaame vastavalt oma klientuurile. Klientidele meeldib tunda, et nende eest hoolitsetakse ja see on garanteeritud viis neile teada anda, et pöörate neile tähelepanu. Kõige lihtsam näide sellest on rõivastemüügiga tegelevad e-poed: ära näita oma hitt-tooteid kõigile tarbijatele vaid hoolitse selle eest, et näiteks naistele oleks ennekõike naisterõivaste reklaamid ja meestele meesterõivaste reklaamid nähtavad.

Personaalne lähenemine

Üldine, isikupäratu kirjavahetus annab klientidele kohe märku, et nad ei ole tähtsad. Digitaalsel ajastul on ‘kaasamine’ võti. See tähendab, et hoiad oma sõnumi positiivsena, haldad sotsiaalmeediat õigesti ja näitad, et sa hoolid oma tarbijatest isiklikumal tasandil.

On palju eri lähenemisviise, mida kasutada. Forbesil on näiteks suurepärane 6-punktiline plaan, mis sind sellega aitab. Peamine on see, et ära unusta kohelda oma kliente nagu inimesi (miski, mis peaks olema iseenesestmõistetav), pöördu nende poole e-kirjades nende nime kasutades ja leia muid loomingulisi viise, kuidas virtuaalne kliendisuhtlus teha personaalsemaks.

Tegele ostukorviga

kuidas parandada e-poe müüki

Potentsiaalne klient sirvib sinu e-poodi, laeb ostukorvi täis, kuid ei lõpeta ostu. See ei tähenda, et oled kliendi lootusetult kaotanud ja peaksid tema osa alla andma. Hoopis võiksid (ja peaksid) mahajäetud ostukärudega tegelema, kuna nende potentsiaalne tulu võib olla märkimisväärne.

Kõigepealt veendu, et sinu e-poe ostukorvis oleks lihtne navigeerida. Takistuste seadmine kassasse on üks peamisi tüütusi, mis sunnib tarbijaid ostust loobuma. Ka poes olles ju lahkud, kui näiteks kassasüsteem jookseb kokku ja sul ei ole võimalust maksta. Vähenda näiteks lõputute täitmisvajavate vormide arvu ning lisa palju erinevaid maksevõimalusi.

Klientide tagasivõitmiseks on palju võimalusi, millest peamiseks on sõbralikud meeldetuletused, et nad pole ostu sooritanud.

Väljatoodud viisid, kuidas parandada e-poe müüki, võivad tunduda hirmutavad ja liigselt aeganõudvad, kuid toovad sinu ärile ainult kasu. Ja ära muretse, sa ei pea selle kõigega üksi hakkama saama. Võta meiega ühendust ja me aitame sind sinu e-poega algusest lõpuni ja edasi ka veel!

admin

February 25.2021 | haldus | hooldus | veebihaldus | veebihooldus | wordress

WordPressi haldus ja hooldus on üks olulisemaid valdkondi, millele on vaja keskenduda. WordPressi haldus ei ole lihtsalt veebisaidi ülesehitus peale mida lasta sellel lihtsalt istuda. Oma veebisaidi heas korras hoidmine eeldab ennetavat hooldavat lähenemist.

Sinu WordPressi veebileht on võimas süsteem, mis koosneb mitmest osast. See hõlmab WordPressi hostimist, WordPressi tarkvara ennast, pluginaid ja teemasid.

Lisaks sellele ju lisad veebile ka oma sisutekstid ja -pildid. Kõik need koos moodustavad veebisaidi, mida külastajad ja kliendid armastavad.

Seega, kui soovid optimaalset jõudlust, on regulaarne WordPressi haldus väga vajalik. Need hooldustoimingud tagavad, et sinu veebisait on alati parimas vormis.

Kui tihti peaks WordPressi haldus-toiminguid tegema?

Kui veebileht on tiheda külastatavusega, peaks haldusega seotud toiminguid vähemalt iga kolme kuu tagant läbi tegema. Paljusid toiminguid on aga soovitav teha lausa iga kuu.

Siin on loetelu olulisematest toimingutest:

– Loo oma veebisaidist täielik varukoopia

Varukoopiad sinu veebilehest üks olulisimaid asju WordPressi haldus-elemente. WordPressil on palju back-up pluginaid, mis sellega aitavad. Mõnikord, aga, võib varunduslahendus äkitselt lakata töötamast, ilma et seda isegi märkaksid, seega oleks hea, kui iga mõne aja tagant seda kontrolliksid ja vajadusel plugina käsitsi käivitaksid.

– Kontrolli ja värskenda kõiki WordPressi faile

WordPressil on sisseehitatud süsteem WordPressi tuumiku, pluginate ja teemade värskenduste haldamiseks. WordPressi peab alati uuendama, et kasutada uusimat versiooni ning hoida kõiki oma pluginaid ja teemasid värskena.

Uuendusi on soovitav ka käsitsi kontrollida, et veenduda, et kõigil pluginatel ja teemadel, eriti tasulistel, ikka töötab uusim versioon.wordpressi haldus - uuendused

– Kontrolli ja kustuta spam kommentaarid

Rämps-kommentaaride kustutamiseks on abiks erinevad pluginad nagu näiteks Akismet. Mõnikord, aga, võib Akismet kogemata õigustatud kommentaari märkida rämpspostiks. Seetõttu on soovitav iga mõne aja tagant vaadata oma spam üle, et mitte olulisi kommentaare kaotada.

– Testi kõiki oma WordPressi (kontakt)vorme

On ülimalt oluline kontrollida kõiki oma veebisaidi vorme ja veenduda, et need töötaksid korralikult. Oleks ju rumal kaotada klient katkise (kontakti)vormi tõttu.

– Optimeeri oma WordPressi andmebaas

WordPress salvestab enamiku andmeid sinu WordPressi andmebaasi. See sisaldab kogu sinu veebilehe sisu, kommentaare, kasutajaid ja seadeid.

Aja jooksul võib sinu andmebaas aga koguda palju tarbetuid andmeid, mis suurendab WordPressi varukoopiate suurust, mis võib mõjutada varukoopiate üleslaadimist, allalaadimist ja taastamist.

WordPressi andmebaasi optimeerimine võimaldab sinu veebisaiti segadusest puhastada ja andmebaasi jõudlust parandada.

– Leia ja paranda 404 veateated

Kui kasutaja proovib külastada lehte, mida sinu veebisaidil pole, kuvab WordPress talle 404 tõrke lehe. 404 veateated, mis ilmnevad seetõttu, et kasutaja aadressi valesti sisestas, on normaalsed ja nende pärast ei ole vaja muretseda. Küll aga on oluline eemaldada seesugused 404 veateated, mis ilmnevad näiteks seetõttu, et leht pole enam saadaval. Sellised vead loovad kasutajate jaoks pettumust valmistava ja halva kasutuskogemuse.

wordpressi haldus - 404

– Leia ja paranda katkised lingid

Veebilehe kasvades on tõenäoline, et mõnda välist veebisaiti, millele oled oma vanemates artiklites linkinud, pole enam olemas. Mõni võib olla kolinud uuele domeenile, teine ​​aga lihtsalt tegevuse ära lõpetanud.

Katkiste linkide probleem ei piirdu aga ainult väliste linkidega. Võid kogemata lisada katkiseid pilte, halvasti vormindatud linke või teha oma linkide kirjutamisel kirjavea. See võib külastajatele pettumust valmistada ja kahjustada sinu veebilehe kasutajasõbralikkust.

– Optimeeri oma veebisaidi pildid

Piltide laadimine võtab kauem aega kui teksti laadimine, mis tähendab, et need vähendavad lehe laadimiskiirust. Veebisaidi jõudluskontrolli käigus avastatud liiga suurte piltide suurust on parem vähendada.

– Vaata üle WordPressi turvalisuselogid

wordpressi hooldus - turvalisus

Mõned WordPressi kasutajad ei saa aru, et nende sait on rünnaku all enne, kui veebileht muutub aeglaseks või otsingutulemused langevad. Loe WordPressi turvalisuse kohta siit.

– Muuda kõiki oma paroole

See käib käsikäes eelmise turvalisuse punktiga. Paroolid on esimene kaitse volitamata juurdepääsu eest sinu veebisaidile. Kõikide veebikontode jaoks peaks alati kasutama tugevaid unikaalseid paroole. Nende hulka kuuluvad sinu WordPressi veebisait, FTP-kontod ja andmebaas.

Need hooldusprotseduurid on vaid mõned paljudest ja võivad olla üsna aeganõudvad, kuid sinu veebisaidi ja sinu ettevõtte jaoks on see ülioluline. Oleme siin selleks, et sind selle kõigega aidata. Kirjuta meile ja me teostame kõik vajalikud haldusprotseduurid sinu eest, sinu aja nimel!

veebilehe turvalisus
admin

February 05.2021 |

On ülimalt oluline teada, kuidas kaitsta oma WordPress veebisaiti häkkimise eest ning kuidas on sellest lihtne taastuda, kui see peaks siiski juhtuma, sest WordPress on sagedane sihtmärk häkkeritele. Häkkerid sihivad nii lehe teemat, WordPressi põhifaile, pluginaid kui ka isegi sisselogimislehte.

Kuidas häkkerid WordPressi veebisaiti ründavad?

Kõik veebisaidid on pideva rünnaku all, olgu see siis phpBB foorum või WordPress veebisait. Veebisaite ründavad korraga aga häkkerit ja ainuüksi üks häkker võib päeva jooksul skännida tuhandeid lehti või sadu kordi proovida neisse sisse logida.

Tavaliselt pole see isegi inimene, kes üritab teie veebi häkkida. Häkkerid kasutavad automatiseeritud tarkvara, mis otsib konkreetseid nõrkusi veebisaidil. Neid veebi roomavaid automatiseeritud tarkvaraprogramme nimetatakse robotiteks.

Aga kuidas kaitsta oma WordPress veebisaiti häkkimise eest?

Kindlusta oma WordPress veebisait tulemüüriga

Kuidas kaitsta oma WordPress veebisaiti?

Tulemüür on tarkvaraprogramm, mis blokeerib sissetungijad. Üheks parimaks WordPressi tulemüüriks on plugin nimega Wordfence, sest juba selle tasuta versioon aitab sul kaitsta sinu Wrodpress veebisaiti.

Mida Wordfence teeb on see, et ta kontrollib veebisaidi külastaja käitumist ning vaatab, kas see sobib kuritahtliku roboti käitumisega. Kui robot rikub teatud reegleid blokeerib Wordfence roboti automaatselt. Lisaks on Wordfence programmeeritud lubama veebisaidile vajalikke roboteid nagu Google ja Bing.

Täiustatud funktsioonid võimaldavad väljaandjal näha, millised robotid veebisaiti ründavad, ja vaadata, kust robot pärineb, näiteks kas see on näiteks Amazon Web Services’i või Bluehostist pärit nn häkkerobot. Wordfence annab väljaandjale võimaluse blokeerida vastav robot tema IP-aadressi, kogu IP-aadressivahemiku või isegi võltsi brauseri kasutajaagendi (Usar Agent) järgi, mida bot kasutab.

Tasulise versiooniga on näiteks võimalik blokeerida veebile ligipääs ühele tervele riigile. Kui mingist riigist ei ole sinu veebil ühtegi legitiimset külastajat, siis saad ära blokeerida kõik sellest riigist pärit külastajad.

Lisaks kaitseb Wordfence’i tasuline versioon sind paljude rikutud/vigaste teemade ja pluginate eest enne kui need vead jõutakse parandada. Nii, kui Wordfence’i teadlasteni on jõudnud info mõne vea kohta, värskendavad nad tulemüüri esmaklassilist versiooni, et pakkuda sinu veebisaidile kaitset, mõnikord lausa nädalaid enne seda, kui ohustatud teema või plugina arendaja on selle ära parandanud.

Veebisaidi turvalisuse tugevdamine

Teine tasuta plugin, mis pakub täiendavat kaitset sinu veebile, on Sucuri Security. Sucuri aitab tugevdada WordPressi turvalisust, blokeerides “häkkerobotite” võimalusi rünnakutest kasu saada. Sellel on ka pahavara skannimise funktsioon, mis kontrollib kõiki faile, et näha kas neid on muudetud.

Sucuri hoiatab sind iga kord, kui keegi sinu veebisaidile sisse logib, et aidata sul tuvastada potensiaalset häkkerit. Sucuri saab sind ka teavitada, kui mõnda faili muudeti, mis on miski, mida häkkerid teevad.

Tasuta Sucuri versioon pakub järgmist: turvategevuse audit, failide jälgimine, pahavara skannimine, musta nimekirja jälgimine, tõhus turvalisuse tugevdamine, häkkimisjärgsed turvatoimingud, turvateatised.

Sucuri tasuline versioon sisaldab veebisaidi tulemüüri.

Piira oma saidile sisselogimisi

parooli häkkimine

WordFence suudab blokeerida sellised robotid, mis korduvalt kasutajanimesid ja paroole WordPressi sisselogimislehel katsetavad.

Hea viis aga, kuidas kaitsta oma WordPress veebisaiti, on keskenduda üldisele sisselogimiste piiramisele. Selleks on olemas plugin nimega Limit Login Attempts Reloaded, mis võimaldab automaatselt blokeerida kõik häkkerid, kes sisestavad määratud arvu (tavaliselt on see kolm, kuid võid seda arvu vähendada või suurendada) valesid kasutajanime ja parooli kombinatsioone.

Limit Login Reloaded plugin pakub kiiret viisi nende häkkimisrobotite sulgemiseks, kes üritavad parooli ära arvata.

Backup

Väga oluline on automaatselt luua oma veebisaidist igapäevane varukoopia. Igast katastroofilisest sündmusest, mis veebisaidiga võib juhtuda, saab varundamise abil taastuda.

Backup-lahendusi on palju, millest üks ülimalt kasulik on näiteks UpdraftPlus WordPressi varundusplugin. Seda saab seadistada nii, et kas varukoopiad saadetakse sulle iga päev e-postiga või saadetakse need pilvemällu nagu näiteks Dropbox.

Uuenda oma teemasid ja pluginad

pluginate uuendamine

Kõikide teemade ja pluginate uuendamine on ülimalt oluline, sest vananenud plugina olemasolu on häkkimise üks peamisi põhjuseid. WordPress pakub võimalust kõikide pluginate automaatseks värskendamiseks, mis on mugav neile veebiomanikele, kes ei logi tihti sisse ega tee sageli saidil uuendusi. Autoupdate funktsiooni lubamise abil võid kindel olla, et su veebil on kõige ajakohasem tarkvara. 

On põhjuseid, miks autoupdate funktsiooni mitte lubada, kuid negatiivseid aspekte on sellel harva. Üheks võib olla näiteks, et uuendatud plugin ei pruugi teiste pluginatega enam kokku sobida. Saitide puhul, mis ei muutu tihti, on automaatse uuendamise funktsioon siiski tõenäoliselt hea lubada.

Ole ettevaatlik “hüljatud” pluginatega

Kuigi mõni plugin võib töötada ka aastaid pärast seda, kui arendaja on selle hüljanud, võib juhtuda, et need vanad pluginad on haavatavad või sisaldav mõnda väikest viga. Kuna nad on hüljatud ja keegi nendega enam ei tegele, ei saa see viga või haavatavus kunagi korda ning seetõttu on sellised pluginad häkkeritele kergem saak.

Teine probleem on see, et mõnikord ostavad häkkerid sellise hüljatud plugina ära ning uuendavad seda pahavara ja viirustega.

Kontrolli kõiki oma WordPressi pluginaid, et veenduda, et neid pole hüljatud ja jääb mulje, et neid värskendatakse üsna sageli.

 

Need väiksed sammud on hea viis, kuidas kaitsa oma WordPress veebisaiti. Väljatoodud pluginate tasuta versioonid on juba täiesti piisavad, et hoida oma veeb turvaline.

Võta meiega ühendust ja me seadistame su veebisaidile kõik vajaliku, et hoida su veeb turvaline ja häkkeritele kättesaamatu!

Usaldusväärsuse hoidmiseks on oluline oma koduleht hoida up-to-date. Vahel nõuab see nullist alustamist. Uue kodulehe loomine ja uuendamine, aga, on kallis töö ning seega on oluline teha veebileht kohe alguses õigesti. Selle abiks jagame mõned olulised nipid, mida meeles pidada, et Sinu uue kodulehe loomine sujuks hästi, edaspidi hooldus ja uuendus oleks võimalikult lihtne ning, et loodud koduleht oleks Sinu firmale maksimaalselt kasulik.

Nagu öeldud, on kodulehe up-to-date hoidmine ülimalt oluline kuna Sinu koduleht on tihti esimene kontakt Sinu firma ja Sinu potensiaalsete klientide vahel. Umbes 38% inimestest lõpetavad veebilehe sirvimise, tihti isegi ei alusta sirvimist, kui veebileht näeb välja vana ja ajaga mitte kaasaskäiv. Seega pole häbiasi oma vana koduleht uue vastu välja vahetada.

Uue kodulehe loomine nõuab esimesena eeltööd ja teadmisi. Tea, mida Sina ja Sinu veebileht vajavad ning ära karda küsida! Valides endale uut veebiarendajat, veendu, et palkad kellegi maineka. Paljud veebiarendajad teevad küll väga head tööd, aga on palju ka neid, kes väga suure summa eest teevad väga vähe. Peamiselt tekib see probleem juba algusest oma soovi sõnastades. Kui ei küsi, ega siis ei saa ka. Seega, kui Sa soovid SEO optimeeritud veebilehte, siis ära unusta seda ka kohe kõige alguses küsida.

Veebidisainerit valides on oluline ka valida õige inimene. Vaata läbi nende portfooliod, tutvu nende stiiliga, enne kui valiku teed. Ideeliselt peaks Sinu peas olema juba valmis idee, mida Sa tahaksid lõpptulemusena näha ning seega vali keegi, kes Sinu nägemusega kokku sobib.

uue kodulehe loomine

seo

Ära unusta SEO’d!

(SEO kohta loe lähemalt siit.) Uue kodulehe loomine on niigi aeganõudev ja kulukas niiet alustades SEO protsessi kohe uue kodulehe loomist alustades, hoiad nii Sina kui veebilehe looja kokku palja aega ja närve.

Uue kodulehe loomisel pea meeles, et see peaks olema võimalikult lihtsalt kasutatav ja muudetav kuna on suur tõenäosus, et aeg-ajalt on vaja kodulehel teha nii sisu kui välimuse osas muudatusi. Lihtsasti kasutatav ja muudetav koduleht aitab ka SEO puhul.

Sellega seoses ära unusta ka blogi pidada! Koduleht on nagu taim, mis vajab kastmist, et ta püsiks elus ja kasvaks. Toida oma kodulehte uue sisuga nii tihti kui võimalik ning blogi pidamine üks lihtsaim aga olulisim viis seda teha. Kirjuta blogi, isegi kui see on halb. Peale selle, Google ei salli mitteaktiivseid veebilehti, ei salli seda ka Sinu kliendid. Kas saab olla kindel firma usaldusväärsuses või selleski, et firma veel tegev on, kui viimane postitus on üle viie aasta vana?

Koduleht on mõeldud Sinu klientidele

Mõtle alati neile esimesena. Kas nad saavad üldse aru, mida Sa pakud? Kas neil on mugav antud kodulehte kasutada? Vana kodulehe olemasolu puhul oled kindlasti kuulnud tagasisidet ja oled teadlik selle vigadest ja puudustest. Kuula seda tagasisidet ja paranda need vead oma uuel kodulehel.

Vana kodulehe viga võib olla näiteks mobiilisõbralikkuse puudumine, eriti, kui esimene koduleht sai loodud enne nutitelefonide massilist kasutuselevõtmist. Uue kodulehega on ülimalt oluline see viga parandada kuna paljud inimesed tänapäeval kasutavad info leidmiseks rohkem just oma mobiili kui arvutit.

uue kodulehe loominePööra tähelepanu ka kõikidele muudele veebilehe loomise aspektidele nagu näiteks selle visuaalne pool nagu üldine disain ja kasutatavad fotod. Unusta ära fotopangad ja nende piltide kasutamine kuna see võõrandab Sind ja Sinu klienti. Disaini olulisest saad lugeda lähemalt siit. Ära unusta sisule, maandumislehtedele ja ankeetidele tähelepanu pöörata.

Viimaks, enne kui Sa oma uue kodulehe avalikustad, veendu, et see töötab nii nagu peab. Katseta kõiki linke ja täida kõik ankeedid, et olla kindel, et kõik toimiks. Iga hea veebidisainer teeb seda küll Sinu eest, aga parem karta kui kahetseda!

E-poe haldamine

Olles nüüdseks aastaid ja aastaid tegelenud sadade erinevate e-poodidega, mõtlesime välja tuua mõned väga läbivad ja levinud probleemid mida väga paljud e-poe omanikud teevad, eriti uued kellele e-poe haldamine on uus väljakutse. See on heaks infoks kõigile kes juba omavad enda e-poodi või plaanivad sellega tulevikus tegelema hakata. Ilma pikema sissejuhatuseta, asume asja kallale!

 

Liiga levinud valdkonna valimine

Kusagil 70% inimestest pakub esimese ideena e-poele mõeldes välja kas t-särgid, lasteriided või pulmateenused. Ja just see turg on juba ekstreemselt täis. T-särgi e-poode on juba kümneid ja kümneid tuhandeid. Sama kehtib ka lasteriietele jms. Kõige esimene ja suurim viga ongi enamasti ülimalt konkurentsirohke valdkonna valimine. Konkreetsed suurimad probleemid selliste valikute juures on:

 • Tõenäoliselt ei tule sa kunagi otsingutulemustes esile
 • Sul on ääretult keeruline välja paista kõikide teiste e-poodide seast
 • Kasum on minimaalne kuna ka hindade üle käib väga tihe võitlus

Õige valdkonna leidmine on küllaltki peen kunst. Kui sa valid valdkonna mis on liiga kitsas, ei ole sul tõenäoliselt piisavalt kliente. Kui sa valid valdkonna mis on liiga lai, on sul tõenäoliselt liiga palju konkurentsi, et sellega võistelda.

Ideaalses maailmas tuleks leida tooted mida päris igas suvalises kioskis ei müüda ja millel ei ole veel ka palju e-poe konkurente. Kõige tähtsam muidugi on leida toode, mis on piisavalt nõutud, et selle pealt oleks võimalik ka raha teenida. Väga paljud inimesed valivad oma e-poe valdkonnaks enda väga spetsiifilise hobi või huvi, mis on küll armas aga tihtipeale on just selliste e-poodide kasumid nullilähedased kuna nende toodete turg on nii minimaalne.

 

Turundusplaani puudumine

Kui sa oled valinud juba vale valdkonna või sinu tooted on lihtsalt liiga kallid, siis võib su e-pood olla juba algusest peale hukule määratud. Oletades aga, et kõik on veel siiani õigesti läinud, on sul ikkagi vaja turundusplaani, et kliendid kohale meelitada.

Võimalikult suure liikluse saamine enda e-poodi ongi tegelikult ju edu alus. Siiski on lausa hämmastav kui paljud värsked e-poe omanikud jätavad kogu turunduseosa täiesti juhuse hooleks.

Tulutoovat ja jätkusuutlikku e-poodi ei ole võimalik pidada ilma korraliku turundusstrateegiata. Ei ole suurt kasu ideaalsest tootest või perfektselt valitud valdkonnast, kui mitte keegi sinu e-poodi üles ei leia.

Enda lehele liikluse suunamiseks on õnneks tohutult palju erinevaid platvorme – Google Adwords, Facebook, Youtube jne. Ka see tuleks juba alguses läbi mõelda, milline oleks just sinu e-poele sobiv reklaamiplatvorm.

 

Otsingumootoritele mitteoptimeerimine

Mida aeg edasi, seda rohkem liiklust võiks e-poodi tulla juba naturaalselt. See saab aga juhtuda ainult pidevat ja väärtuslikku sisu luues ning kindlaid SEO reegleid järgides. Isegi kui sa sihid väga konkurentsitihedaid märksõnu, saavutab järjepideva töö ja vaevaga head positsioonid otsingumootorite tulemustes.

Üldiselt põhinebki sinu oskus otsingutulemustes esile tulla sellel, kui hästi sul õnnestub enda e-poe haldamine otsingumootorite seisukohast ja enda toodetele ning blogisse sisu genereerida. Praktiliselt iga e-pood mida me näinud oleme, omab mingit sorti seo-vigu.

Kui sul puuduvad selle koha pealt igasugused teadmised on päris suur oht, et sa jätad kasutamata suurel hulgal nö. tasuta liiklust enda e-poodi.

 

Reaalse väärtuse puudumine

Nüüd kui klient on e-poodi kohale meelitatud, pead sa ta siiski veel veenma enda pangakaarti välja võtma ja ostu lõpetama. Ja selleks on vaja teda ju veenda, et just sinu e-pood on kõigist teistest parim. Kahjuks sulandub väga suur hulk e-poode täpselt teiste omasugustega kokku ja ei erine mitte millegi poolest.

E-poe külastaja peaks esimese viie sekundi jooksul aru saama, mis teeb just sinu e-poe eriliseks. Vastasel juhul nad kas lahkuvad või panevad su e-poe teistega ühte patta. Ning siis, siis nad teevad enda ostuvalikud puhtalt hinna põhjal.

Juba e-poodi luues, tuleks kindlasti välja mõelda, mis on see mis teeb just sinu e-poe eriliseks. Kui sa oleksid klient siis miks sa valiksid kõikide e-poodide hulgast just enda oma?

Puhkamine on tervislik!
admin

October 24.2018 | puhkamine | puhkus | tervis

Puhkamine on tervislik, kahjuks me ei tee seda piisavalt. Eestlastel on keskmiselt 40- tunnine aktiivne töönädal. Meist veidi rohkem toimetavad vaid Korea, Mehhiko ja Tšiili. Pooled eestlased ei pääse ka ületundidest, mis mõjuvad meie vaimsele ja füüsilisele heaolule lõpuks laastavalt, sest täisväärtuslik toitumine, piisav liikumine ning puhkamine on tervisliku elustiili olulised osad, mis vahel saavad kannatada.

Ületöötamine

Tihti paljud töötajad ei saa või ei pea vajalikuks aasta jooksul puhkust üldse võtta. Nende alla kuuluvad paljud ettevõtjad, tähtajalise lepinguga töötajad või näiteks ka talumajapidajad. Kahjuks kannatavad meie ületöötamise pärast ka meie lähedased. Paarisuhetele mõjub ületöötamine kindlasti problemaatiliselt ning ka lastega peredele, kus ema ja isa on tihti ja kaua tööl ning hiljem liiga väsinud, et lastele tähelepanu pöörata. Pered, kus elu sisuks on vaid töö ning lõputu kurnatus, ei ole õnnelikud, ka pereliikmed vajavad märkamist.

Meie organism taastub kõige paremini magades, aga siiski varastame tihti väärtuslikust uneajast omale lisaaega, näiteks tööle. On ju teada, et kehvasti magatud ööle järgneb väga raske päev, kus meid vaevab suur üldine väsimus ja halb keskendumisvõime. Umbes kaheksa tundi und peaksime omale siiski varuma, et vältida energiapuudust ning mäluprobleeme.

Kahjuks leidub palju inimesi, kes elavad ainult tööle. Neid vaevavad tihti lisaks keskendumisraskustele ka unehäired ja tugev stress, mis omakorda nõrgestab immuunsüsteemi ning tänu sellele on ka organism viirustele palju vastuvõtlikum. Tööstressiga kaasnevad ka südamerütmihäired ja vererõhuprobleemid. Füüsilise töö tegijatel valutavad liigesed ja lihased.

Puhkamine

Mida rohkem me puhkame, seda parem on meie vaimne ja füüsiline tervis. Need, kes ei puhka, kannatavad sagedamini depressiooni all. Puhkuse planeerimine, korraldamine ning sellele mõtlemine muudab meid juba õnnelikumateks. Arstid soovitavad puhata korraga pikem periood, sest puhkusel kohanemine võtab samuti aega ning me ju ei taha, et tõeline puhkuse tunne tuleb alles selle lõpu poole, kui vaikselt hakkame harjuma, et ei pea töökohustusi täitma.

Puhkus tööst annab meile võimaluse koguda inspiratsiooni, leida parem suhtumine ning näha keskkonda enda ümber parema pilguga. Peale puhkust oleme rõõmsamad, värskemad, puhanumad ning igati valmis taas töölainele sukelduma, kui olime seda varem.

Selleks, et jõuda paremate tulemusteni tööl ja ka eraelus, tuleb aeg-ajalt oma patareisid laadida, seda puhkuse ja puhkamise näol. Kurnatud keha ja vaimuga oleme õnnetud ja närvilised, kahjuks saavad siis ka meie lähedased sellest osa. Leidkem aega endi ja lähedaste jaoks, see on meie teha!

Keerulised kliendid
admin

October 05.2018 | keerulised kliendid | Kliendid | klienditeenindus

Keerulised kliendid võivad tuua Sinu ettevõttele nii edu kui ka suurt kahju. Nendega hakkamasaamine on eduka ettevõtte juhtimises oluline osa. Kui Sinu kliendid on õnnelikud ettevõtte pakutavate teenuste, toodete ja teenindamise üle, saab ettevõtte rohkelt positiivset tagasisidet ning on edukas. Kui klient on häiriv või pahatahtlik, võib ta tekitada Sinu ettevõttele halba mainet ja see ei ole enam edasiviiv jõud.

Sa oled kindel, et oled loonud oma ettevõtte jaoks kõige meeldivama klienditeeninduse, aga ikka esineb keerulisi kliente, kes väljendavad oma rahulolematust ning on töötajatega ebaviisakad. Mõned võivad olla isegi väga lugupidamatud ja kuritahtlikud. Kõikidel nendel juhtudel peaksid töötajad jääma rahulikuks ning tegelema klientidega professionaalselt, sest see kaitseb Sinu äri mainet.

 

Keerulised kliendid ja nendega hakkamasaamine

• Kõhklev klient

Sellist tüüpi klient ei suuda ise otsuseid langetada, vahet ei ole, kui palju küsimusi ta esitab. Sellisel juhul tuleks pakkuda omapoolseid parimaid lahendusi kliendi vajaduste rahuldamiseks jälgides, et see ei kõlaks väga pealetükkivalt.

• Ülemäära kriitiline klient

Kriitilised kliendid on suurim väljakutse. Nad väidavad, et teavad juba kõike ning on väga kriitilised ettepanekute suhtes. Sellises olukorras tuleks jääda kannatlikuks ja tähelepanelikuks ning mitte võtta seda olukorda isiklikult. Kasutada tuleks selgitavaid väiteid andes edasi uut informatsiooni ning ideid toote või teenuse kohta, mille osas nad kriitilised on.

• Agressiivsed kliendid

Sellist tüüpi klient on vihane ning tunneb, et tema vajadused on kõige tähtsamad. Arvatavasti nõuab ta, et teda tuleb eelistada kõikidele teistele klientidele. Kindlasti tuleks jääda rahulikuks ning mitte vaielda. Kuulates kliendi argumente, ei tohiks reageerida ärevalt ega emotsionaalselt. Andke mõista, et saate tema murest aru ning seejärel otsige alternatiivseid lahendusi.

Sõltumata sellest, kui head on Sinu ettevõtte pakutavad tooted, teenused või teenindus, alati leidub kliente, kes väljendavad oma pahameelt ühel või teisel viisil. Ettevõtte hea maine ning eeskujulik klienditeenindus toob juurde uusi kliente. Keeruliste klientide probleemide lahendamine on esmatähtis, sest see on oluline osa Sinu ettevõtte hea maine säilitamiseks. Olukorda tuleks hoida kontrolli all ning tähtis on jääda professionaalseks!

Silmade säästmine kontoris

Silmade säästmine kontoris aitab hoida ka meie silmi tervematena. Me kõik veedame palju aega ekraanide ees, olgu selleks siis arvutiekraan või nutitelefon. Selle tagajärjeks on kuivad ja väsinud silmad. Samuti võivad silmad hakata punetama või hoopis tõmblema. Lähedale vaatamine väsitab väga silmi, sest silmalihased on pinges.

Kas hämarus rikub kõige rohkem silmi?

Hästi levinud on arusaam, et silmi rikub kõige rohkem hämarus. Tähelepanu tuleks ka pöörata silmade kaitsmisel liiga heledale valgusele, sest ka see võib olla koormav. On inimesi, kes on valgustundlikumad ja töötavad pigem hämaras ning on ka vastupidi. Kui ruumis on õige valgus, ei väsi silmad nii ruttu ära.

Mida tuleks kontoris töötades jälgida, et silmad ei väsiks nii ruttu?

Kontoris tuleks mõõta ekraani kaugust silmadest, jälgida, et ekraan ei oleks liiga kõrgel ning töökoha valgustus tuleks samuti üle vaadata. Ekraani eredus ja kontrastsus võiks olla sobiv töökoha valgustingimustega. Jälgige, et ekraani pind oleks puhas ning teksti suurus sobilik mugavaks lugemiseks. Kuiva silma sündroomi puhul tuleks kasutada niisutavaid silmatilkasid ja teadlikult silmi rohkem pilgutada. Sagedaste pauside tegemine mõjub silmadele samuti hästi. Näiteks, 20 sekundit vaadata 5 meetri kaugusele iga 20 minuti järel. Hea on minna lõunasöögi ajal kontorist välja loomuliku valguse kätte ja seal lasta oma silmadel mõnusalt puhata.

Silmahäired tekivad suurema tõenäosusega just kuivas õhus. Kontoriruumis võiksid olla taimed, mis ainult ei kaunistaks teie töökohta, vaid ka aitaksid suurendada õhuniiskuse taset.

Kuidas puhata silmi ekraanidest?

Tihti juhtub, et töö tõttu ei ole võimalik vähendada oma igapäevast ekraanidele vaatamise aega, aga võimalik on seda teha peale tööd. Püüdke kasvõi kodus vähem jälgida nutitelefonis toimuvat ning vaadake vähem telerit. Magada saab samuti paremini, kui vähemalt paar tundi enne magamaminekut ekraanidest eemale hoida.

Silmade säästmine kontoris on väga oluline. Pikad tööpäevad kontoris ja ekraanide ees võivad tekitada nägemise halvenemist ning silmade valulikkust. Võite tunda, et silmad on väsinud, kuivad ja kipitavad. Sellistel juhtudel tuleks külastada silmaarsti. Hoidkem oma silmi!

We Like To Start Your Project With Us!

Fill out the form or send us an e-mail to89@89.ee

  error: Content is protected !!