...

Varia

admin

January 04.2024 |

Tere, kallid lugejad! Täna kirjutan teile teemal, mis on südamelähedane igale edasipüüdlikule inimesele: “Eesmärkide planeerimine aastaks 2024”. Nagu paljud teist, olen ka mina aasta alguses seadnud endale eesmärke, mis aitaksid mul saavutada nii isiklikke kui ka professionaalseid unistusi. Kuid selle aasta lähenemine eesmärkidele on erinev. Ma ei räägi lihtsalt eesmärkide püstitamisest, vaid nende strateegilisest planeerimisest ja saavutamisest.

Esiteks, peame mõistma, et eesmärkide seadmine on palju enamat kui vaid soovide kirjapanek. See on teekond, mis algab eneseanalüüsist ja lõpeb reaalsete tulemustega. 2024. aasta jaoks on minu lähenemine järgmine: kõigepealt määratlen, mis on minu jaoks tõeliselt oluline. Kas see on karjääri edendamine? Parem tervis? Isiklik areng? Kui olen oma peamised eesmärgid paika pannud, jaotan need saavutatavateks sammudeks, mis viivad mind nende eesmärkideni.

Teine oluline aspekt on realistlike tähtaegade seadmine. Eesmärgid, mis on liiga kaugel tulevikus, võivad tunduda kättesaamatud, samas kui liiga lühikesed tähtajad võivad tekitada ebavajalikku stressi. Seetõttu olen endale pannud eesmärgid, mille täitmist saan jälgida nii kuude kui ka kvartalite kaupa. See aitab mul hoida motivatsiooni ja näha oma edusamme.

Lõpuks, on oluline rõhutada paindlikkust. Elu on ettearvamatu ja meie plaanid peavad olema piisavalt paindlikud, et kohaneda muutustega. See tähendab, et peame olema valmis kohandama oma eesmärke ja strateegiaid vastavalt olukorrale.

Nüüd, kui olete kuulnud minu lähenemisest eesmärkide planeerimisele 2024. aastaks, kutsun teid kaasa mõtlema ja seadma oma unistusi ja eesmärke. Tuletan meelde, et eesmärkide seadmine ja saavutamine on pidev protsess, mis nõuab pühendumist, distsipliini ja ennekõike usku iseendasse. Alustagem seda teekonda koos!

Eesmärkide seadmine aastal 2024

Eesmärkide seadmine pole pelgalt aastavahetuse rituaal, see on elulise tähtsusega protsess, mis aitab meil saavutada oma sügavamaid unistusi ja ambitsioone. Aastal 2024 peame sellele lähenema tõsisemalt ja struktureeritumalt kui kunagi varem. Siin on samm-sammult juhend, kuidas seda teha.

1. Eneseanalüüs ja eesmärkide prioriteetide määramine Alustage endale küsimuste esitamisega: Mis on minu jaoks praegu kõige olulisem? Millised on minu pikaajalised unistused ja ambitsioonid? Prioriteetide määramine on esimene samm, mis annab suuna kõikidele järgnevatele tegevustele.

2. SMART-eesmärkide püstitamine Iga eesmärk peaks olema Spetsiifiline, Mõõdetav, Saavutatav, Reaalselt teostatav ja Ajaliselt määratletud. Näiteks “Kaotan 10 kg kuue kuu jooksul, kaotades keskmiselt 1-2 kg kuus” on SMART-eesmärk.

3. Tegevuskava koostamine Iga eesmärk vajab tegevuskava. Kirjutage üles sammud, mida peate oma eesmärkide saavutamiseks ette võtma. Näiteks kui teie eesmärk on karjääri edendamine, võib teie tegevuskava hõlmata täiendkoolitusi, võrgustumist ja konkreetsete projektide juhtimist.

4. Tähtaegade seadmine Seadke iga sammu jaoks realistlikud tähtajad. Tähtajad aitavad hoida fookust ja tagavad, et te liigute oma eesmärkide suunas järjekindlalt.

5. Jälgimine ja hindamine Regulaarne oma eesmärkide ja edusammude ülevaatamine on hädavajalik. See võib tähendada iganädalast või igakuist enesehindamist. Kui märkate, et te ei ole plaanipäraselt edenenud, võib osutuda vajalikuks teie strateegiat kohandada.

6. Paindlikkus ja kohanemine Olge valmis kohandama oma eesmärke ja strateegiaid vastavalt muutuvatele asjaoludele. Elu on ettearvamatu ja paindlikkus on võti, kuidas edukalt toime tulla ootamatustega.

7. Enesedistsipliini ja motivatsiooni hoidmine Pühendumine eesmärkidele nõuab enesedistsipliini ja motivatsiooni. Leia viise, kuidas end motiveerida – olgu selleks siis visuaalsed meeldetuletused, toetav sotsiaalne ring või isiklikud premeerimissüsteemid.

8. Eesmärkide tähistamine Ärge unustage tähistada oma saavutusi, olenemata sellest, kui väikesed need ka poleks. Iga samm teie eesmärkide suunas on võit ja vääriline tähistamist.

Lõpetuseks, eesmärkide seadmine aastal 2024 nõuab tõsist lähenemist ja pühendumist. Meie eesmärgid kujundavad meie tulevikku, seega on oluline pühendada neile aega ja tähelepanu, mida nad väärivad.

 

Kuidas Suvel Stressivabalt Puhata
admin

June 30.2023 |

Summer is here and that means time to relax, rest and recharge. But summer vacations can often bring stress, especially if the right plans and measures aren’t put in place. Therefore, I would like to share some tips from my own experience on how to have a stress-free vacation in the summer and really enjoy it.

Create realistic expectations! First, it’s important to set realistic expectations for your summer vacation. Don’t try to do everything or visit all the popular destinations. Choose a few things that you really want to do and give yourself the opportunity to take some time off and relax.

Schedule time to do nothing. Although the summer is full of different events and activities, don’t forget to plan a time when you don’t do anything special. It helps you recover and recharge yourself emotionally and mentally. Just let yourself be and enjoy the moment.

Choose a suitable destination. If you plan to travel during the summer holidays, choose a destination that meets your needs and preferences. Do you want to lie on the beach, hike in nature or enjoy culture instead? Think about what really makes you happy and choose the appropriate destination.

Take time off from work! Summer vacation should be a time when you can completely switch off from work. So, take time off from work and allow yourself to rest. If possible, put your phone and computer aside for a while and focus completely on your vacation, delegate the important thing to others.

Practice self-care. Summer vacation is a great time for self-care. Try new hobbies – even small activities that bring you joy and fulfillment. Read a book, take long walks in nature, enjoy spa treatments or practice yoga. It is important to do something that supports your well-being.

Be active. (Within reason) Physical activity is an important part of a stress-free summer vacation. Find a way to move and exercise according to your preferences. You can try new sports, play volleyball or just go hiking with friends. It’s important to find something that you like and that makes you feel good. Regular physical activity helps reduce stress and increases the general feeling of well-being.

Spend time with loved ones. Summer is a great time to be with loved ones and socialize. Organize picnics, barbecues or just spend time with family or friends. Connecting with others provides emotional support and creates great memories.

In summary, summer vacation should be a time when you can recharge yourself with positive energy and relax. Put your own needs first and create a stress-free environment for yourself. It is important to set realistic expectations, plan time to do nothing and choose a suitable destination. Take time off from work, practice self-care and be active. Also, don’t forget to connect with loved ones, because communication with others supports well-being and brings joy.

Enjoy your summer vacation to the fullest and use these tips to create a stress-free and enjoyable summer vacation!

admin

February 09.2023 | netflix | paroolijagamine

Maailma juhtiv voogedastusteenus Netflix on hiljuti rakendanud uusi meetmeid, et piirata oma platvormil paroolide jagamist. Parooli jagamine on Netflixi jaoks olnud vaidlusi tekitav probleem juba mitu aastat, kuna see võimaldab mitmel kasutajal samale kontole juurde pääseda, mis võib mõjutada ettevõtte tulusid ja abonentide arvu.

Hiljutiste aruannete kohaselt on Netflix hakanud paroolide jagamist piirama, saates teateid kasutajatele, keda kahtlustatakse oma konto jagamises teistega. Märguannetes palutakse kasutajatel kinnitada, et nad on ainsad, kes kontot kasutavad ja et nad pole oma sisselogimisandmeid kellegi teisega jaganud.

Seda Netflixi sammu peetakse vastuseks kasvavale paroolide jagamise probleemile tema platvormil. Kuigi mõned kasutajad usuvad, et paroolide jagamine on kahjutu tava, näeb ettevõte seda ohuna oma tuludele ja abonentide arvule. Viimastel aastatel on Netflix suurendanud oma kulutusi sisu loomisele ja turundusele, mis nõuab märkimisväärset rahastust.

 

Erinevad meetmed

Ettevõte on katsetanud erinevaid meetmeid paroolide jagamise piiramiseks, sealhulgas rakendanud paroolipiiranguid, mis piiravad ühel kontol esinevate samaaegsete voogude arvu. Seda sammu on kritiseerinud mõned kasutajad, kes usuvad, et see piirab ebaõiglaselt nende võimalust jagada oma kontot sõprade ja perega.

Netflix on kaalunud ka kahefaktorilise autentimissüsteemi juurutamist, mis eeldaks kasutajatelt oma identiteedi kinnitamist teisese seadme või tekstisõnumi kaudu. See muudaks volitamata kasutajatel Netflixi kontole juurdepääsu raskemaks, kuid mõned kasutajad on väljendanud muret sellise süsteemi privaatsusmõju pärast.

Teine lahendus, mida Netflix on kaalunud, on mitmetasandilise hinnasüsteemi rakendamine, mis võimaldaks kasutajatel maksta erineva arvu voogude eest, olenevalt kontole juurde pääsevate kasutajate arvust. See muudaks paroolide jagajate juurdepääsu teenusele keerulisemaks, kuna nad peaksid maksma kõrgema tasandi teenuse eest, mis suurendaks konto jagamise üldkulusid.

 

Tõsine probleem

Nendest jõupingutustest hoolimata jääb paroolide jagamine Netflixi jaoks püsivaks probleemiks. Hiljutise uuringu kohaselt jagab ainuüksi Ameerika Ühendriikides praegu oma Netflixi parooli teistega 26 miljonit inimest. See arv on märkimisväärne, kuna see moodustab märkimisväärse osa ettevõtte kogu abonentide arvust.

Kuigi on veel näha, kas Netflixi viimased jõupingutused paroolide jagamise piiramiseks on edukad, võtab ettevõte seda probleemi selgelt. Paroolide jagamise piiramisega loodab Netflix tagada oma tulude ja abonentide arvu püsimise, mis võimaldab jätkata kvaliteetse sisu tootmist ja teenuste laiendamist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et paroolide jagamine on Netflixi jaoks olnud pikaajaline probleem, kuna see kujutab endast ohtu ettevõtte tuludele ja abonentide arvule. Kuigi ettevõte on praktika ohjeldamiseks rakendanud erinevaid meetmeid, on see endiselt püsiv probleem. Kuna voogesitusturg kasvab ja areneb, on seda huvitav näha

Suvepuhkus
admin

June 08.2022 |

Algamas on suvepuhkus ning nagu tüüpilisele eestlasele kohane, ei oska Sa ennast kohe mitte üldse töölainelt välja lülitada. Oleks tarvis aeg kõige täiega maha võtta ja puhata, aga kodu vajab remonti, sõbrad seltskondlikke väljasõite ja sugulased soovivad ka koos aega veeta. Kuidas siis ikkagi enda keha puhata, inspiratsiooni koguda ja vaimu värskendada?

Katsu unustada nutimaailm!

Unusta ära, et Sul on telefon ja arvuti või kui päris nii ei saa, siis sea omale kindel kellaaeg kord päevas, mil vaatad üle oma e-mailid või teed hädavajalikud kõned. Puhka silmi ka televiisorist ning mine näiteks parki oma lemmikraamatut lugema. Seda kõike on alguses ehk raske teha ja ümberlülitamine võtab aega, aga kui juba puhkamise režiimis oled, siis avastad, kui palju aega Sul tegelikult on.

Foto: Artur Saljukov

Suvepuhkusel maga rahulikult!

Puhkamine ja magamine käivad käsikäes. Kogu suvepuhkuse ajal tuleks end iga päev korralikult välja magada ning Sa varsti tunned, kuidas tekib uus energia. Paljud väidavad, et puhkus pole magamiseks. On ikka küll! Pole mõtet korraldada omale superaktiivset puhkust. Kõike jõuab ju teha mõõdukas koguses ning positiivsed emotsioonid ja mälestused jäävad paremini meelde, kui Sinu enesetunne on fantastiline- puhanud ja energiat täis!

Võta aega iseenda jaoks!

Saada lapsed suvelaagrisse, naabrite- või vanemate juurde ning kaaslane sõpradega aega veetma, et Sina saaksid täielikult omaette olla. Omade mõtete, tunnete ja lemmiktegevustega.

Ära allu survetele, see on Sinu suvepuhkus!

Sõbrad ei jõua ära oodata, millal Sul puhkus algab, et saaksite kambakesi pika reisi ette võtta. Sina aga tunned, et tahaksid lihtsalt kuskil võrkkiiges mõnuleda, päikest võtta, kokteili juua ja raamatut lugeda. Sul on sellele täielik õigus ning kui sisetunne seda ütleb, siis on see täpselt õige tegevus, et puhkusest maksimum võtta. Alati ei ole vaja kiirustada, tähtis on just ärevust maandada ning puhata kohustustest. Kuula enda sisetunnet!

Me nii väga ootame suvepuhkust, et unustada oma tööalased kohustused ning võtta ette oma lemmiktegevused. Tähtis on pöörata tähelepanu oma keha ja vaimu väljapuhkamisele ning mitte võtta puhkuse ajaks juurde uusi kohustusi. Tegutse oma sisetunde järgi!

admin

December 13.2021 |

Koroona ajal tegi e-kaubandus väga suure hüppe nii Eestis kui ka mujal, sest nii lihtsalt ei olnud võimalik igal ajal harjumuseks saanud viisil füüsilistest poodidest kaupa soetada. Ka pärast koroona piirangute leevendamist on mitmed eestlased võtnud üle veebipoodlemise ja tellivad mugavalt ning lihtsalt suurema osa toidukaupasid endale koju. Lisaks poodlemisele liikusid ka teised valdkonnad veebi. Kas e-kaubandus võtab traditsiooniline kaubanduse üle? Kas peatselt kolib kogu meie elu veebikeskkonda?

Veebis saab teha peaaegu kõike?!

Paljud meelelahutusasutused on pidanud Eestis enda uksed mõneks ajaks sulgema ja kohanema pidevate piirangutega. Veebikanalitesse ei kolinud vaid kaubandus, seda tegid ka mitmed kultuuriasutused, kes hakkasid pakkuma Zoomi või mõne muu veebiplatvormi kaudu etendusi, kontserte jm meelelahutust. Veebi on võimalik tuua pea kõike. 

Hakkama saamine on olnud keeruline ettevõtja jaoks, aga ka tarbijale, sest järsku polnud enam võimalik külastada kõiki asutusi ja sündmuseid, millega oldi harjutud. Suurenenud kodus viibimise aeg tõstis arvutimängude kui ka erinevate veebimängude mängimise aktiivsust: Super Casino ja teistelt online mängude platvormidelt leiab erinevaid ajaveetmise mänge. 

See tekitab aga küsimuse, mis edasi, sest pealtnäha tundub, et veebi saaksime kolida ka muude tegevustega, mida inimene on harjunud tegema. Viimast ilmestab ka hiljutine uudis suurettevõtte Meta (endine Facebook) tulevikuplaanidest, mille keskne eesmärk on välja arendada metaversum. Selle all mõeldakse digitaalset universumit, mis on omakorda täis erinevaid veebimaailmu, mis sobivad meie igapäeva toimingute tegemiseks nagu töötamiseks, õppimiseks, omavaheliseks suhtlemiseks, ettevõtluseks ehk peaaegu kõigeks. Seda kõike saab virtuaalmaailmas teha 3D avataride kaudu.

Lisaks Metale arendab taolist virtuaalmaailma ka teised tehnoloogiahiiud sooviga, et just nende virtuaalmaailm saab meie maakeral populaarseks. See, kui kiiresti taoline maailm valmib, selgub tulevikus. Igal juhul liigub meie elu vähe haaval e-kanalitesse.

Virtuaalse maailma mõju inimestele

Juba tänapäeva lapsed ei kujuta enda elu ette ilma elektroonika ja virtuaalmaailmata. Me suhtleme omavahel erinevate meediumite kaudu nagu Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp jt, samuti võimaldavad kahjuks need keskkonnad võltskontode ja identiteetide loomist. Meie elu liikumisega veebi on tänaseks esile tõusnud nii küberkiusamine, mis võib olla palju karmim kui füüsiline koolikiusamine, sest virtuaalsed keskkonnad lubavad meil jagada hoomamatus hulgas infot nii, et me lõpuks isegi ei suuda kontrollida, mida sellega tehakse. Küberkiusamisele on keeruline järelevalvet teostada, positiivne on see, et Eesti on veebipolitseid, kelle ülesandeks on nõustada inimesi internetiturvalisuse teemadel, vajadusel suunatakse erinevad juhtumid edasi menetlemiseks.

Veebimaailm annab meile väga palju juurde, muutes paljuski meie elud lihtsamaks ja mugavamaks, kuid see ei tule niisama. Oluline on alati meeles pidada, et igal asjal on kaks poolt ja seda ka virtuaalmaailmaga. Tulevik on huvitav ja lähiajal näeme, kas me tõesti kolime kogu enda eluga mõnda virtuaalsesse maailma.

12 soovitust Instagramis turundamiseks
admin

December 07.2021 |

Instagramis turundamine on tänapäeval üks populaarsemaid viise, kuidas oma bränd rahvale nähtavaks teha.

Panime kirja 12 kasulikku mõtet, mida võiks silmas pidada, et Instagramis turundamine ka vilja kannaks.

 1. Tee Instagramis oma brändile konto. Kasutajanimeks ja ühtlasi ka konto nimeks pane oma brändi nimi, mis on lihtsalt otsitav ja meeldejääv. Lisa profiilipilt, mille mõõtmed võiksid olla 200 x 200 pikslit või rohkem. Kui Sul on logo, siis see peaks olema lihtne ja sümmeetriline kujund, mis oleks meeldejääv. Lisa ka oma brändi lühikirjeldus.
 2. Tee oma brändi konto Business Profile kontoks seadete alt, siis saad informatsiooni selle kohta, mida kasutajad Sinu postitustega teevad ning millised on populaarseimad.
 3. Seo oma Facebooki konto Instagramiga, kui Sul on see olemas, siis on võimalik Instagrami lisatud pildid avaldada ka Facebooki seinal. Facebooki reklaame näidatakse samuti Instagramis.
 4. Tee valmis Instagrami turundusstrateegia. Postituste kaudu saad näidata oma brändi väärtusi, telgitaguseid ja emotsioone. Oluline on näidata, et Sinu brändi taga on inimesed. Pane omale kirja, millisel ajal ning missugust sisu Sa oma sihtrühmale jagad ja millisel eesmärgil.
 5. Kasuta hashtag-e! Selleks, et kasutajad saaksid sisu filtreerida, on vaja lisada oma piltidele ja videotele hashtag-id. Kui kasutad õigeid hashtag-e, jõuad oma brändiga suurema publikuni. Näiteks, kui Sa müüd mootorrattaid, siis kasutad hashtag-e #mootorratas, #harleydavidson.
 6. Alusta piltide võistluste korraldamisega. Kasutajad teevad Sinu tootest või teenusest pilti ning laevad need Instagrami üles ja märgivad Sinu brändi ära. Enne võistlust on tarvis täpsed tegevused paika panna – määra eesmärk, sihtrühm, arvuta eelarve ning mõtle välja auhind. Pilt, mis saab kõige rokem „like“, on võitnud. Hiljem saad analüüsida tulemusi.
 7. Ole aktiivne kommentaariumis! Kindlasti vasta kommentaarile, kui keegi on Sinu postitust kommenteerinud.
 8. Märgi oma Instagrami lehe jälgijaid pealkirjas ning kommentaarides. Selleks võib olla suurem üritus, tähtpäev, mingi väiksem sündmus või kampaania võistluse võitja.
 9. Näita oma brändi üritusi „live“-s või „reel“-is. Sünnipäevad, jõulupeod, uue kontori avamine või näita hoopis enne ja peale üritust kaadreid. Ole julge ning postita kohe, sest jälgijatele meeldib näha, et brändi taga on ka inimesed.
 10. Tee postitusi, kus klient kasutab Sinu toodet või teenust. Ära tee selliseid postitusi, mis „sunnivad“ ostma, mõjub pealetükkivalt. Loomulik pilt Sinu toote või teenuse kasutamisest on palju kõnetavam.
 11. Kasuta filtreid! Instagramil on piltide ja videote töötlemiseks palju erinevaid filtreid, et meeleolu luua. Hea oleks, kui valiksid välja 2 oma lemmikut, et stiili hoida.
 12. Analüüsi oma liigutusi. Tee kokkuvõtte oma kampaaniatest, millised hashtag-id on kõige populaarsemad ning uuri, mis kellaaegadel ja kui tihti on mõistlik postitusi teha.

Selleks, et olla edukas Instagramis ning jõuda oma sihtgrupini, alusta tegevusplaani loomisega. Soovime Sulle loovat mõtlemist ja edu!

Kuidas kontoritööd tehes kaloreid põletada?

Toome teieni 5 kasulikku nippi, kuidas kontoritööd tehes kaloreid põletada.

Kontoritöötajatel on enamjaolt istuv töö, mis aastatega võib tekitada mitmeid terviseprobleeme, sest me oleme ju loodud liikuma. Jagame teiega 5 tervislikku nippi, kuidas kontoritööd tehes kaloreid põletada ning hoida oma keha ja meel värskena.

Tõuse püsti

Otsi erinevaid põhjuseid püsti tõusmiseks. Harjuta ennast püsti tõusma iga 20 minuti tagant, seda aitab Sul meeles pidada näiteks telefoni meeldetuletus. Mida rohkem kordi oma toolilt püsti tõused, seda tugevamaks saavad Sinu sääre-, reie- ja kõhulihased. Keha tänab Sind, kui sa teda natukenegi rohkem liikuma paned! Mine jaluta näiteks vee- või kohvikruusi täitma ning vaheta paar sõna oma kolleegiga, kes istub kontoriruumis Sinust kõige kaugemal.

Loe oma samme

Esmalt sea omale konkreetne eesmärk, mitu sammu päevas oleks vajalik teha ning hakka seda järk-järgult tõstma. Selleks, et kõik vajalikud sammud salvestatud saaksid, kasuta sammulugejat, aktiivsusmonitori, nutivõru või spordikella. Soovitus on päevas jalutada 10 000 sammu, aga mida rohkem, seda uhkem!

Siruta ja venita ennast

Kas teadsid, et sirutamine, venitamine ja painutamine aitavad kogunenud kalorihulka põletada? Lisaks lihaspingete leevendamisele aitab korralik venitus vältida ka sundasendist tingitud vaeguste korral ning paneb vere korralikult kehas ringlema, mis aitab ka kehatemperatuuri ühtlasena hoida. Peale sirutamist ja venitamist tunned end kindlasti paremini kui varem.

Liiguta end isegi istudes

Selleks, et istudes kaloreid põletada, tõsta jalad kikivarbaile ning lase taas labajalale. Harjuta ennast seda tegema näiteks tund aega järjest. Tulemuseks on ilusad ja tugevad sääremarjad ning hunnik kulutatud kaloreid.

Kui töölaua all juhtub olema väike kast või aste, saad terve päev oma jalgu sinna peale ja maha tõsta ning samal ajal kaloreid kulutada. Kui aga kast puudub, siis kasuta oma loomingut ning pane oma töölaua alla midagi sellist, mis võimaldaks Sul neid harjutusi teha.

Võta aega lõunasöögiks

Võta aega, et jalutada oma lemmiklõunasöögikohta. Selleks, et tervet lihaskonda ja luustikku toetada, jälgi oma toitumist. Tervislik toitumine kontoris ja piisav liigutamine aitavad kehal ja meelel normaalselt funktsioneerida ka igapäevaselt kontoris töötades.

Jälgides neid kasulikke nippe, saad oma kaloritele tublisti valu anda nii, kuidas jaksad. Hooligem oma tervisest!

admin

July 05.2021 |

E-kaubanduse otsingumahtude tõus

Guugeldamine on tihti e-poodidest ostjate esimene samm soovitud toodete leidmisel. Alates 2020 aasta märtsist on aga oluliselt muutunud, palju inimesed Google’ist otsivad erinevaid e-kaubandusega seonduvaid teemasid. Eelmise aasta märtsis ja aprillis tõusid paljude e-kaubanduse valdkondade otsingumahud paarsada protsenti. Juukselõikusmasinate, hantlite ja mitmete teiste kategooriate otsingumahud kasvasid kohati lausa rekordkuudel 1 000% võrreldes 2019 aasta sama perioodiga. Muidugi oli erandeid. Reiskohvrite e-poe kingades ei soovinud kindlasti keegi olla.

Üldisemalt juba kõrge otsingumahuga kategooriates nagu jalgrattad, grillid, aiamööbel jne tõusid erinevad otsingud 40-100% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, näiteks “jalgrattad” üldised otsingumahud Google’ist keskmiselt kuus alates aastast 2015 (kwfinder.com andmed “jalgrattad” märksõna otsingumahu osas):


Otsingumahtude suurenemine võimendus eriti mitmete uute nn hittoodete osa, mis said meedias palju tähelepanu ning olid Covid-19 ajal võimaluseks igapäeva rutiini murda või midagi uut proovida. Elektritõukeratas otsiti näiteks Google’is alate 2015 (kwfinder.com andmed “elektritõukeratas” märksõna otsingumahu osas) erinevate kuude lõikes:


Köögitehnika üheks hittooteks kujunes kuumaõhu fritüür, mille kasvutrend võimendus Covid-19 ajal (kwfinder.com andmed märksõna “kuumaõhu fritüür” otsingumahu osas kuude lõikes):



E-poodide loomise huvi suurenemine

E-poodide võidukäiguga koos on tõusnud ka erinevate teenuste otsing, näiteks e-poe tegemist ja loomist otsiti 2020 aprillis umbes 200% rohkem kui 2019 aasta aprillis. Märksõna “e-poe tegemine” otsingumaht Google’ist alates 2016 aastast (kwfinder.com andmed):


Märksõna “e-poe loomine” otsingumaht Google’ist alates 2016 aastast (kwfinder.com andmed):


Kuidas jõuda nendeni, kes sinu toodet otsivad?

Google’i e-poe nähtavust aitab parandada otsingumootoritele optimeerimine ehk SEO, mis on muutunud aastatega lahutamatuks osaks e-poodide turundusest. Edukad SEO tööd aitavad tagada pikaajalise nähtavuse Google’is ja teiste otsingumootorites.

E-poe nähtavuse parandamine võtab aega. Paljude valdkondade e-poed, mis on järjepidevalt ja süsteemselt SEO-ga aastaid tegelenud, on ka Google’is väga hästi nähtavad. Ei ole aga liiga hilja alustada SEO töödega. Alustada saad kasvõi homsest aga esiteks tuleb endale selgeks teha peamised otsingumootoritele optimeerimise probleemid, mida lahendama hakata.

Eesti e-poodide peamiseid probleeme on vähe väliseid viiteid ehk linke, vähene sisu, läbimõtlemata struktuur ja tehnilised SEO probleemid. Sisu ja struktuuri täiendamiseks on soovitatav alustada märksõnade analüüsist ehk leida mida inimesed täpsemalt otsivad. Seejärel saab e-poodi täiendada optimeeritud tekstidega ja luua kasulikku sisu teemadel, mida potentsiaalsed kliendid otsivad.

Märksõnade analüüsiks saab kasutada erinevaid tööriistasid (näiteks kwfinder.com ja ahrefs.com) aga esiteks tasuks mõelda ja uurida:
– Mida Google otsingutulemustes seonduvate märksõnadena soovitab?
– Milliseid märksõnasid kasutavad konkurendid?
– Kas ja millistele märksõnadele teete Google Ads’is reklaami?
– Kas teil on seadistatud e-poe lehesisene otsing ja mida külastajad sealt otsivad?
– Millised on Google Search Console’i andmete märksõnad, millega e-pood on Google’is leitav? Kui teil ei ole seadistatud Google Search Console, siis tehke seda kohe.
– Kas ja milliseid sõnastusi kasutavad kliendid toodete osas teiega suhltemisel?
– Milliste probleemidega pöörduvad kliendid teie poole?

Väliste viidete arvu tõstmiseks on soovitatav alustada konkurentide domeenide viidete analüüsist, näiteks tööriistaga Ahrefs.com. Välised viited ehk lingid on pikaajaline investeering, mida ei tasuks kindlasti jätta SEO tööde teostamisel kõrvaliseks tegevuseks. Juba uute linkide abil Google’is otsingutulemusi reastava algoritmi jaoks nn autoriteetsemaks muudetud e-poe domeen omab pikemaks ajaks eelisseisu teiste e-poodide osas. Linkide ehitamine võtab aega ja tihti on vaja sisuse või avaldamisesse investeerida. See aga ei juhtu ka klientidel üle öö. Ei tasu aga unustada ka tulemuste saavutamise järel edasi panustada, sest ka konkurendid ei maga.

Tehnilise SEO tööde osas on soovitatav kaasata spetsialist, kes aitab tööd teostada või läbida SEO koolitus. Tihtipeale võivad just mitmete tuhandete toodetega ja sadade kategooriatega suuremad e-poed olla palju väiksemaid tehnilisi SEO probleeme. Soovitatav on alustada sellest, et vaadata, kas lehele on paigaldatud Google Search Console.

SEO ei ole väiksemate e-poodide puhul rakenditeadus aga nõuab süstemaatilist tööd. Suurema e-poe puhul on soovitatav esialgu nõu pidada spetsialistiga.

admin

January 13.2021 |

Mis üldse on Google Tag Manager?

Lihtsalt öeldes on Google Tag Manager tasuta tööriist, mis võimaldab inimesel hallata ja juurutada oma veebisaidil turundussilte (tag’e). Google Tag Manager hõlbustab külastajate interaktsiooni jälgimist Sinu veebilehel, ilma et oleks vaja arendaja oskusi vajaliku JavaScripti koodi kirjutamiseks. Varasemalt, enne Google Tag Manageri oli arendaja poolt kirjutatud kood ainus realistlik viis sellist jälgimist teha. GTM on välja töötatud peamiselt selleks, et turundustöötajad saaksid selle valdkonna juhtimise üle võtta, kuna see on põhiline aspekt üldise digitaalse turunduse juures.

Kuigi JavaScripti kood on endiselt vajalik, seisneb erinevus selles, et Tag Manageriga on loodud eelnevalt määratletud standardsete JavaScripti snippetite pank, millele saab vastavate siltide loomiseks tugineda. Neid silte kasutatakse seejärel veebikülastaja käitumise jälgimiseks ning need käivitatakse etteantud tingimustel, mis on samuti seatud sildi loomise osana.

Paljud, kes veel asja täpselt ei tunne, ajavad Google Analyticsi segamini Tag Manageri’ga ning neil tekib küsimus, et millist neist nad nüüd siis kasutama peaksid. Vastus on tegelikult, et mõlemat. Need kaks tööriista mitte ei asenda üksteist, vaid töötavad koos. Google Analytics on tööriist, mis kogub külastajate andmeid ja kuvab neid erinevates aruannetes. Aga Google Tag Manager vastutab selliste tööriistade nagu Google Analytics aktiveerimise eest.

Miks?

Google Tag Manageri kasutamine on tohutult paindlik ja sellel on väga palju plusse. Neist vaid mõned on näiteks:
• Selle asemel, et oodata, et arendaja veebilehele jälgimiskoodid rakendaks, saab paljudel juhtudel seda teha ka ise (veebisaidi koodi tegelikult muutmata).
• Kõik tag’e saab ühes kohas kontrollida/muuta.
• Siltide vigade otsimine ja parandamine on lihtsustatud Tag Manageri “Preview and Debug” abil, mis näitab, millised sildid lehel käivituvad ja millised mitte. See sisaldab ka näiteks infot käivitajate (triggers) kohta. See on oluline selleks, et saaksid veenduda, et tag’id töötavad, enne kui need lehel avaldad.
• Tag Manageris on automaatne funktsioon, mis aitab kergelt jälgida veebilehel toimuvaid erinevaid sündmusi nagu klikid, vormide täitmised ja esitamised, toodete ostukorvi panekud jne.
• Tag Manager kasutab Ajaxi tehnoloogiat, mis võimaldab koodi asünkroonselt alla laadida. See tähendab, et kood genereeritakse ainult siis, kui leht tegelikult alla laetakse. See vähendab veebilehele füüsiliselt paigutatud koodi hulka, mis võib aidata lehe allalaadimiskiirust vähendada.
Need ja veel paljud muud punktid on põhjuseks, miks peaks Google Tag Manageri kasutama. Lõppudelõpuks on see ju hea viis ennast ja oma veebilehte paremini turundada ning viia oma äri uuele tasemele!

Kuidas?

Google Tag Manager

Google Tag Manageri kasutamiseks on kõigepealt vaja luua Tag Manageri konto. Kui see on tehtud ja veebileht ühendatud, luuakse automaatselt ainulaadne ühekordne koodijupp, mis tuleb paigutada veebilehe igale lehele, kus lehe külastajate käitumist jälgida soovitakse. Peale seda on aeg luua oma esimesed tag’id koos neid käivitavate päästikutega!

Kuigi Google kinnitab, et Tag Manager on loodud mitte-tehniliste teadmistega tavakasutajaid silmas pidades, pole kahtlust, et sellest maksimaalse kasu saamiseks on siiski teatud määral tehnilisi oskusi tarvis. Appi tulevad Google enda õpetused ja arvukad videod ja õpetustekstid, mida netist leiab väga lihtsalt. Või, veel lihtsam, võta meiega ühendust ja me aitame Sind!

admin

November 26.2020 |

Mitmekeelne veebileht on Sinu ärile kriitilise tähtsusega. Tõhus veebisait meie praegusel digitaalsel ajastul on potentsiaalsete klientide meelitamisel olulisem kui kunagi varem. Üha suurem osa klientidest kasutab veebisaiti esimese kontaktpunktina Sinu ettevõttega, seega on veebi õige loomine kriitiline mitte ainult müügi tagamisel, vaid ka pikaajaliste suhete loomisel klientidega ja kõrgel tasemel brändilojaalsuse arendamisel.

Isikupärastamise peale mõeldes võime mõelda kohandatud tootesoovitustele, sihtreklaamidele ja muudele sellistele asjadele. Kuid isikupärastamise kaalumisel jäetakse sageli tähelepanuta väga oluline aspekt – keel. Sinu veebisaidi ja selle sisu kättesaadavus külastajatele neile arusaadavas keeles on tänapäeval ülioluline – eriti kui arvestada, et 88% klientidest tõenäoliselt ei naase Sinu kodulehele peale halba kogemust ja tekstist mitte arusaamine on päris halb kogemus.

Mitmekeelne veebileht omab potentsiaali muuta Sinu äri edukamaks ja ning konkurentsi seisukohalt muutub see üha olulisemaks ja olulisemaks. Järgnevalt toome välja 9 põhjust ja viisi, kuidas  mitmekeelne veebisait Sinu ettevõttele kasuks tuleb.

1. Kliendibaasi suurendamine

Esiteks ja peamiseks aitab mitmekeelne veebileht luua kontakti palju laiema publikuga ja seetõttu suurendada kliendibaasi. Ainult 25% interneti kasutajatest on inglise keelt emakeelena kõnelevad inimesed, eesti keelt kõnelevaid kasutajaid on vaid olematu protsent, seega on viimane aeg hakata panustama ülejäänud 75%- le potensiaalsetele klientidele.

Mitmekeelne veebisait annab võimaluse oma äripakkumised avada uutele kliendisegmentidele, mis varem ei olnud kättesaadavad, mis omakorda aitab suurendada äri müüki ja kasumit.

Lisaks ahvatlevale võimalusele jõuda uute klientideni teistes riikides, on väga oluline mitte ära unustada, et ka meie enda riigis räägitakse teisi keeli. Peale suure vene keele osakaalu riigis kasvab ka üha enam näiteks briti elanike arv.

Eri keeli kõnelevate internetikasutajate osakaal

Eri keeli kõnelevate internetikasutajate osakaal

2. Rahvusvaheline SEO

Ettevõtte online-edukus sõltub suuresti tema võimest otsingumootori tulemuste lehtedel (SERP) kõrgel asetseda. Mida kõrgemal on Sinu veebisaidi lehed otsingumootori lehtedel, seda tõenäolisemalt tarbijad neid näevad, mis omakorda mõjutab võimalikku müüki ja kasumit. Kuidas seda aga eri keeltes teha?

Peamine on mitte ainult oma veebilehe sisu tõlkimine, vaid ka selle indekseerimine SERP-ides, mis tähendab, et olete selle kõik rahvusvahelise SEO jaoks optimeerinud. See hõlmab 100% saidi tõlkimist – sh metaandmeid. See tähendab ka ainulaadsete URL-ide olemasolu koos keelespetsiifiliste alamdomeenide või kataloogidega. Kui see kõik on tehtud, on teie veebisait struktureeritud viisil, mis on otsingumootorite robotite jaoks hõlpsasti skännitav, andes Sulle tulemuste lehtedel kõrgema asetuse! Võib küll tunduda palju tööd, aga see on garanteeritult kasulik.

3. Kliendikesksus

Ettevõtted, millel on mitmekeelne veebileht, osutuvad kliendikeskseks, parandades seeläbi brändide üldist mainet ja usaldusväärsust sihtrühmade seas. See on lihtsalt meie inimloomuses – meile kõigile meeldib tunda end tunnustatuna ja hinnatuna.

Pakkudes klientidele kvaliteetset sisu nende emakeeles, võid kindel olla, et nad austavad Sind rohkem ja eelistavad Sinu teenuseid kellegi teise oma asemel. Tundes end hinnatuna veedab klient Sinu veebisaidil rohkem aega, tarbib rohkem sisu ning lõpuks kulutab ka rohkem raha Sinu toodete või teenuste ostmiseks.

4. Usaldus

See mitmekeelse veebisaidi loomise eelis ja põhjus käivad käsikäes eelmisega. Avaldades austust ja tunnustust oma vaatajaskonna vastu, ehitad pikaajalise usalduse brändi ja selle järgijate vahel.

Küsimus ei ole ainult lugupidamises. On täiesti loomulik, et kliendid tunnevad end mugavamalt oma emakeeles artikleid lugedes või tooteid uurides. Nii saavad nad olla kindlad, et ei tule üllatusi, ning sees suurendab ostu läbiviimise tõenäosust.

mitmekeelne veebielht ja usaldus kliendi vahel

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kaubamärgi maine edendamine

Tänapäeval peavad ettevõtted olema võimalikult paindlikud, et klientidele muljet avaldada, ja olgem ausad – mitmekeelne koduleht on just selline paindlikkus, mida Sa vajad. Mitmekeelne veebileht on tõend selle kohta, et juhid globaalset äri, mis tähendab teatavat keerukust, pühendumust ja täpsust – kõik need asjad peegelduvad kliendi silmis, kes seostab Sinu äri kvaliteedi ja professionaalsusega.

6. Arusaam kultuuride eripärast

Mida rohkem tead konkreetsest turust, seda paremini saad sellele läheneda. Mitmekeelse saidi kujundamisel peate kaasahaarava lõpptoote valmimiseks õppima erinevaid üksikasju kohalike kultuuride kohta ja mõistma nende eripära.

Lisaks saad välisriikide tundmaõppimisel väärtuslikku teavet, mis aitab Sul tooteid või teenuseid kohandada iga turu jaoks eraldi. Näiteks tõlgendavad erinevad kultuurid värve erinevalt, mis võib innustada Sind konkreetsete piirkondade brändistrateegiat muutma ja tänu sellele suurendada oma kasumit.

7. Konkurentide ületamine

Majanduslikult ebakindlatesse aegadesse suundudes peavad ettevõtted konkurentide ees eelise saamiseks rohkem kui kunagi varem eristuma. Kuna praegune pandeemia võib põhjustada ülemaailmset majanduslangust ja raha kulutamise ulatuslikku vähenemist, peavad ettevõtted olema loovad, et nad saaksid üle elada eelseisva raske perioodi. Mitmekeelne veebisait teeb just seda ning aitab suurendada piiriülest e-kaubanduse müüki, mis võib kasvava e-kaubandusele suunatud jaemüügikeskkonna poole liikudes olla võtmetähtsusega.

8. Tasuvad turunduslahendused

Veebisait on kaasaegse ettevõtluse ankur. See on koht, kus saad oma tooteid tutvustada ja avaldada ahvatlevat sisu, mis innustab kliente veetma rohkem aega Sinu veebilehte uurides.

Parim on see, et sisuturundus maksab 62 protsenti vähem kui traditsiooniline turundus ja see tekitab umbes 3 korda rohkem müügiviise. Mitmekeelne veebileht viib Sinu äri lähemale suuremale publikule, suurendades samal ajal potensiaalsete kleintide arvu, sest nad suudavad Sinu turundussõnumitest aru saada.

 

Kuigi mitmekeelse veebilehe üles ehitamine võib tunduda keeruline, siis ära mata seda mõtet maha, sest see võib Su äri viia hoopis uuele tasemele. Hoia meeles kõiki neid kasutegevaid tegureid ning ära karda uut veebilehte luua või olemasolevat täiendada – see võib Sinu kasumit suurendada kiiremini, kui seda arvad. Lisaks ei pea Sa seda tegema üksi – võta meiega ühendust ja meie aitame nii tõlke, sisuloome kui veebi ülesehitusega!

Usaldusväärsuse hoidmiseks on oluline oma koduleht hoida up-to-date. Vahel nõuab see nullist alustamist. Uue kodulehe loomine ja uuendamine, aga, on kallis töö ning seega on oluline teha veebileht kohe alguses õigesti. Selle abiks jagame mõned olulised nipid, mida meeles pidada, et Sinu uue kodulehe loomine sujuks hästi, edaspidi hooldus ja uuendus oleks võimalikult lihtne ning, et loodud koduleht oleks Sinu firmale maksimaalselt kasulik.

Nagu öeldud, on kodulehe up-to-date hoidmine ülimalt oluline kuna Sinu koduleht on tihti esimene kontakt Sinu firma ja Sinu potensiaalsete klientide vahel. Umbes 38% inimestest lõpetavad veebilehe sirvimise, tihti isegi ei alusta sirvimist, kui veebileht näeb välja vana ja ajaga mitte kaasaskäiv. Seega pole häbiasi oma vana koduleht uue vastu välja vahetada.

Uue kodulehe loomine nõuab esimesena eeltööd ja teadmisi. Tea, mida Sina ja Sinu veebileht vajavad ning ära karda küsida! Valides endale uut veebiarendajat, veendu, et palkad kellegi maineka. Paljud veebiarendajad teevad küll väga head tööd, aga on palju ka neid, kes väga suure summa eest teevad väga vähe. Peamiselt tekib see probleem juba algusest oma soovi sõnastades. Kui ei küsi, ega siis ei saa ka. Seega, kui Sa soovid SEO optimeeritud veebilehte, siis ära unusta seda ka kohe kõige alguses küsida.

Veebidisainerit valides on oluline ka valida õige inimene. Vaata läbi nende portfooliod, tutvu nende stiiliga, enne kui valiku teed. Ideeliselt peaks Sinu peas olema juba valmis idee, mida Sa tahaksid lõpptulemusena näha ning seega vali keegi, kes Sinu nägemusega kokku sobib.

uue kodulehe loomine

seo

Ära unusta SEO’d!

(SEO kohta loe lähemalt siit.) Uue kodulehe loomine on niigi aeganõudev ja kulukas niiet alustades SEO protsessi kohe uue kodulehe loomist alustades, hoiad nii Sina kui veebilehe looja kokku palja aega ja närve.

Uue kodulehe loomisel pea meeles, et see peaks olema võimalikult lihtsalt kasutatav ja muudetav kuna on suur tõenäosus, et aeg-ajalt on vaja kodulehel teha nii sisu kui välimuse osas muudatusi. Lihtsasti kasutatav ja muudetav koduleht aitab ka SEO puhul.

Sellega seoses ära unusta ka blogi pidada! Koduleht on nagu taim, mis vajab kastmist, et ta püsiks elus ja kasvaks. Toida oma kodulehte uue sisuga nii tihti kui võimalik ning blogi pidamine üks lihtsaim aga olulisim viis seda teha. Kirjuta blogi, isegi kui see on halb. Peale selle, Google ei salli mitteaktiivseid veebilehti, ei salli seda ka Sinu kliendid. Kas saab olla kindel firma usaldusväärsuses või selleski, et firma veel tegev on, kui viimane postitus on üle viie aasta vana?

Koduleht on mõeldud Sinu klientidele

Mõtle alati neile esimesena. Kas nad saavad üldse aru, mida Sa pakud? Kas neil on mugav antud kodulehte kasutada? Vana kodulehe olemasolu puhul oled kindlasti kuulnud tagasisidet ja oled teadlik selle vigadest ja puudustest. Kuula seda tagasisidet ja paranda need vead oma uuel kodulehel.

Vana kodulehe viga võib olla näiteks mobiilisõbralikkuse puudumine, eriti, kui esimene koduleht sai loodud enne nutitelefonide massilist kasutuselevõtmist. Uue kodulehega on ülimalt oluline see viga parandada kuna paljud inimesed tänapäeval kasutavad info leidmiseks rohkem just oma mobiili kui arvutit.

uue kodulehe loominePööra tähelepanu ka kõikidele muudele veebilehe loomise aspektidele nagu näiteks selle visuaalne pool nagu üldine disain ja kasutatavad fotod. Unusta ära fotopangad ja nende piltide kasutamine kuna see võõrandab Sind ja Sinu klienti. Disaini olulisest saad lugeda lähemalt siit. Ära unusta sisule, maandumislehtedele ja ankeetidele tähelepanu pöörata.

Viimaks, enne kui Sa oma uue kodulehe avalikustad, veendu, et see töötab nii nagu peab. Katseta kõiki linke ja täida kõik ankeedid, et olla kindel, et kõik toimiks. Iga hea veebidisainer teeb seda küll Sinu eest, aga parem karta kui kahetseda!

admin

November 18.2019 |

Paljude firmade arvates on e-maili teel saadetud uudiskirjad oma aja ületanud tänu suurele sotsiaalmeedia nagu Facebook ja Instagram osakaalu kasvule. Lisaks tunnevad osad lugejad, et uudiskirjad on puhtalt müügi edendamise eesmärgil ning seega igavad ning tänu sellele ei suuda nad uudiskirjas olevat sisu kergelt vastu võtta. Aga, on aeg aru saada, et uudiskirjad on oluline osa Sinu firma edendamiseks sisaldades olulist infot Sinu firma uute toodete/teenuste kohta, millega oma kliente võluda. Siin on kolm olulisemat punkti, millega uudiskirjad Sinu firmat aitavad:

 1. Nähtavus, mis viib toote/teenuse müügini: Erinevad uuringud on välja toonud, et keskmine ostja teeb oma otsuse toodet endale soetada peale umbes 6-8 korda tootega kokku puutumist. Korra nädalas või kuus kliendile saadetud uudiskirjad aitavad Sinu firma ja toodet talle nähtavaks teha. Seega, uudiskiri aitab omakorda toodet müüa.
 2. Potentsiaalsete klientide kasv: Uudiskirjad aitavad tekitada inimestes huvi Sinu firma ja toote/teenuse vastu. Silmapaistev uudiskiri nii meili kui paberkandja teel on hea viis tähelepanu äratamiseks.
 3. Andmebaasi suurendamine: Klientide andmebaasi peetakse väga väärtuslikuks osaks Sinu firma edendamise juures. Kliendi võimalus saada osa firma uudiste kohta ning teada soodustustest ja eripakkumistest suurendab nende enda soovi uudiskirjade saamiseks ning näitab Sinule, et klient on huvitatud Sinu tootest/teenusest.

 

Ehk siis, uudiskirjad on olulised mitmel põhjusel ning aitavad Sinu firmat edendada. Aga miks mitte lihtsalt reklaam? Sest reklaam suudab Sinu firma tootest/teenusest näidata vaid ühte aspekti, samal ajal kui uudiskirjadega saad sa näidata erinevaid külgi erineval ajal ja seda palju vähem kulukalt kui seda on reklaamid. Uudiskirjadel on siiski ka omad nipid, nagu reklaamidelgi, kuidas neid muuta lugejale vähem igavaks ning rohkem silmapaistvamaks ja kutsuvamaks:

Visuaal

Oma eelmises postituses kirjutasime lahti, et miks on veebilehe disain oluline. Samad põhimõtted kehtivad ka uudiskirjadele. Loo oma uudiskirja blanketile ilus disain. Kindlasti on oluline lisada pilte, mis informatiivset teksti silmale huvitavamaks teeksid. Pildid aitavad kaasa ka toote/teenuse vastu huvi tekitamiseks. Kindlasti ei tee halba ka huvitavate viidete lisamine, mis tekitaksid kliendil huvi lisa lugemiseks/uurimiseks ning laiendaks Sinu firma potentsiaalset müügiedu.

Uudiskirjad

Järjepidev font

Ühe ja sama font-i läbiv kasutus kogu uudiskirja vältel töötab kõige paremini kliendi jaoks. Erinevate font-ide kasutamine näiteks pealkirjas ja vahepealkirjades jätab uudiskirjast sassis mulje ning see omakorda viitab ebaprofessionaalsusele.

sassis font

Teadete paigutus

Kuna uudiskirjad on hea viis oma uue toote/teenuse reklaamimiseks, siis on Sinu jaoks oluline, et klient seda kohe märkaks. Siin mängib rolli info paigutus. Uue toote info on parim panna uudiskirja algusesse nii, et see oleks kliendile silmapaistev ning tal tekiks soov edasi lugeda. Sama kehtib igasuguste soodustuste ja eripakkumistega – lõppude lõpuks on ju just need kliendile kõige rohkem huvi pakkuvamad aspektid.

Uudsus ning tähtsus

Uudiskirju saates on oluline olla kindel, et uudiskirjas sisalduv info on uus ja oluline nii Sinu firma kui Sinu klientide jaoks. Ühte ja sama kirja ei viitsi ükski inimene lugeda ning lõpuks kaob huvi uudiskirja avamisekski. Oma tegevusala kohta uute uuringute/avastuste kohta info või tulevaste toodete ja konverentside kohta info sisse pillamine teeb ainult head ja hoiab uudiskirja värske ja huvitava.

Sidemete loomine

Uudiskirjad: Suhete hoidmine ja loomine

Uudiskirjade saatmine peab olema regulaarsete intervllide tagant. Püsiv ja regulaarne uudiskiri aitab luua ja hoida klientidega tugevat sidet. Seda, kas uudiskirjad saata korra nädalas, kuus või iga kolme kuu tagant määrab Sinu ettevõtte vajadus selleks, aga kindlasti on oluline, et see intervall oleks püsiv. Nii tekib kliendil tunne, et temast hoolitakse. Sellega kaasneb usaldus.

Sidemete laiendamine

Uudiskirjad aitavad ka luua uusi kliendisidemeid. Hoia oma veebilehel “Liitu uudiskirjaga” nupuke kliendile nähtaval ning nii suureneb Sinu kliendi andmebaas ja potentsiaalsete klientide arv.

Hoia uudiskiri lihtne, aga tabav

Uudiskirja kirjutamine ei ole uhke romaani kirjutamine vaid olulise info edastamise lihtne viis. Tabav pealkiri ja huvitav kuid lihtne sisu on oluline, et hoida oma kliendi silmad uudiskirjal. Tänapäevases hektilises maailmas on niigi palju kirjut infot ja meilboksid puupüsti reklaami täis, seega on oluline oma uudiskiri teha teistest väljapaistvamaks ning oma klienti mitte ära väsitada.

Sisu relevantsus

Uudiskirjaga liitujad otsivad uut ja olulist infot, mitte sisutühja jorisemist. Veendu, et Sinu uudiskiri oleks relevantne ning pakuks kliendile konkreetset ja huvitavat infot.

 

Kui uudiskirjad Sulle hetkel soovitud tulemusi ei too, siis proovi mängida tehnikatega kasutades ära ülalpool välja toodud nippe. Huvipakkuva uudiskirja loomine peaks olema nii huvitav, kui ka tulutoov!

WordPress platvormi
admin

September 04.2019 |

Miks peaks kasutama WordPress platvormi ja miks peaks oma olemasoleva veebilehe platvormi WordPress platvormile ümber tõstma? Suurim väärarusaam WordPress platvormi osas on see, et see on vaid blogimiseks hea. Jah, see alustas kui blogimiseks hea platvorm kuid on nüüdseks muutunud tugevaks veebilehe ehituse ja CMS platvormiks. Alustuseks, WordPress platvormi kasutamine on lihtne ja lubab luua palju erinevat tüüpi veebisaite. 32,3% veebisaitidest on tehtud WordPress platvormi peale, sealhulgas ka Time Magazine, Sony, Disney jpm. See ei veena Sind? Siin on veel kuus peamist põhjust miks peaks kasutama WordPress platvormi:

1. WordPress on tasuta!

Pärineb: https://www.wpbeginner.com/why-you-should-use-wordpress/

WordPress on tasuta tarkvara, mis tähendab, et kasutajal on vabad käed ükskõik millise veebisaidi loomiseks. Miks WordPressi platvorm tasuta on? Uuri lähemalt siit: https://www.wpbeginner.com/beginners-guide/why-is-wordpress-free-what-are-the-costs-what-is-the-catch/

Siiski, kuigi WordPress platvormi enda kasutamine on tasuta, on selle kasutamiseks vaja veebilehe domeeni ja web hosting süsteemi.


2. WordPressi platvormil on lihtne teemasid ja pluginaid kasutada oma veebi personaliseerimiseks!

WordPressi teemad

Pärineb: https://www.wpbeginner.com/why-you-should-use-wordpress/

Suur osa WordPress platvormi kasutajatest ei ole ei veebidisainerid ega ka programmeerijad. Muide, enamus WordPress platvormi kasutajaid on ilma igasuguse eelneva veebidisainialaste teadmisteta. WordPress pakub tuhandeid tasuta veebipõhju, millele oma veebisait püsitatada ning teemade kohandamine vastavalt oma soovidele on ülimalt lihtne – kohanda värve, lae üles logo, muuda tasuta, mida iganes soovid ja kõike seda ilma koodi kirjutamiseta!

Lisaks sellele saab lisafunktsionaalsustena lisada ka pluginaid, mis lubavad su veebisaidile lisada näiteks lisaväärtusi nagu kontaktivormid.

3. WordPress on SEO sõbralik!

Google ja muud otsingumootorid lihtsalt armastavad WordPressi! Tänu sellele on WordPressi põhised veebisaidid kõrgemal kohal otsingumootorite osas kui teised platvormid.

4. WordPress paltvormi on kerge hallata!

WordPressis on sisseehitatud uuenduste haldamise süsteem, mis lubab Sinu pluginaid ja teemasid uuendada WordPressi admin töölaualt. WordPress teatab ka oma uuendustest, mille saad teostada lihtsalt nupukesele klikates.

Lisaks saab WordPress backup plugin‘a abil kaitsta oma andmeid ning hallata oma veebisaiti ka arvutist eemal olles WordPress mobiiliappi abil!

5. WordPress on kindel ja turvaline!

WordPress on arendatud nii, et see oleks väga turvaline koht, kus oma veebisaidil olla. Siiski, internet on ebaturvaline paik ning igasuguste sissetungijate vältimiseks pakub WordPress võimalusi oma sait veelgi turvalisemaks muuta.

6. WordPress saab hakkama erinevate meediatüüpidega!

WordPress ja meedia

Pärineb: https://www.wpbeginner.com/why-you-should-use-wordpress/

WordPress platvorm ei ole limiteeritud vaid teksti kirjutamisele vaid omab sisse-ehitatud meedia üles laadimise võimalust, mis saab hakkama nii piltide, audio-failide kui ka video failidega. Lisaks, soovi korral saab lisada nii YouTube’i videsid, Instagrami fotosid kui ka Tweete ja palju muud.

 

EHK SIIS
WordPress platvorm on hea nii lihtsalt blogi alustamiseks kui ka äriveebi, e-poe või online-kursuste müümiseks. Mida iganes soovid, kõike saab!

admin

August 02.2019 |

Hiljuti tuli välja artikkel, mis teatas, et isesõitev auto taksoteenusena veel teedele ei jõua.

General Motors Cruise’i CEO Dan Ammann teatas, et aastal 2019 nad ei jõua isesõitvat autot taksoteenusena teedele lasta, küll aga plaanivad nad kõvasti suurendada testautode arvu San Francisco teedel.

Isesõitev auto taksona pidavat välja tulema selle aasta lõpus, kuid nüüd tuleb hoopis välja, et General Motorsi ekspresident Ammann ei usu ka, et isesõitev auto-takso tuleks välja aastal 2020-gi.  Ammann  ütles, et nende eesmärk on  nii sinna jõuda nii kiiresti kui võimalik, kuid kõik on turvalisuse taga kinni ning seepärast suurendavad nad ka oma testautode arvu.

 

isesõitev auto

Cruise’il on esinenud varasemalt palju probleeme ning nende autosid on peetud aeglasteks ning ettearvamatuteks. Suurimaks mureks peetakse seda, et Cruise’i isesõitev auto on olnud raskustes arusaamisega, kas objekt teel liigub, või mitte.

Samu probleeme on olnud ka teistel. 2018 aasta märtsis sõitis isesõitev Uber jalakäijale Arizonas otsa ning tappis ta. Üle maailma on erinevates linnades isesõitev auto taksoteenusena kasutamisel läbi kukkunud.

Inimestel on vaikselt kadunud usk, et need üldse teedele jõuavad. Isegi Elon Muski enesekindlus ei tekita inimestes suurt optimismi.

Ammann siiski usub, et San Francisco on see koht, kus isesõitev auto taksoteenusena esmasena käima läheb. Ta plaanib teedele lasta veel suure hulga isesõitvaid testtaksosid ning kavatsetakse korraldada ka avalikke üritusi, kus San Francisco elanikud, kes on ühtlasi katsejänesed, saavad esitada küsimusi ilma juhita taksoteenuse kohta.

Cruise’i töötajad tegelevad pideva isesõitva auto beeta-testimisega koos nende enda Uberile sarnase appiga. Lisaks sellele on Cruise loonud partnerluse ka Hondaga, et luua täiesti uus automudel, mis oleks eriline ja väljaspool piire.

Kuigi ilma juhita takso ilmselt veel nii pea reaalselt kasutusele ei jõua, on Ammann positiivselt meelestatud ning tänu partnerlusele Hondaga (ja paljude muude firmadega) ei teki neil ka rahapuudust. Cruise on kõige hilisem firma, kes tegeleb isesõitva taksoteenuse välja aretamisega ning teiste läbikukkumistest nad end mõjutada ei lase! Droonikullerid ju juba tegutsevad (https://89.ee/droonikuller-on-nuud-reaalsus/?preview_id=8099&preview_nonce=eb1ce6388c&post_format=standard&_thumbnail_id=8103&preview=true), miks ei peaks siis inimjuhita taksogi.

admin

July 05.2019 | bitcoin | elektrikulu | energiakulu | krüptoraha

Bitcoin kulutab nüüdseks aastas rohkem elektrit kui kogu Šveits-i riik, avaldati just Cambridge-i ülikooli poolt kirjutatud uurimustöös.

Cabridge-i ülikooli poolt valmistatud online tööriist arvutab reaalajas Bitcoin-i elektrikulu ja seejärel kogu aastase kulu. Praegusel hetkel kulutab Bitcoin rohkem kui seitse gigavatti elektrit. Ühes aastas teeb see kokku rohkem kui 64 teravatti energiakulu. See on juba rohkem kui kogu Šveits-i riigi energiakulu mis on 58 teravatti aastas ja võrdluseks võib veel tuua, et kogu Kolumbia riik kulutab 68 teravatti aastas.

Omakorda tähendab see, et Bitcoin moodustab aastas juba kogu maailma energiakulust 0.25%. See on sama palju energiat kui kulutavad näiteks 11 aasta jooksul kõik Inglismaa keedukannud.

“Me tahame seada võrdlusi mis annaks inimestele konkreetse ettekujutuse Bitcoini energiakulust.” ütleb üks tööriista loojatest. “Tööriista kasutajad saavad seejärel ise otsustada kas need numbrid on liiga suured või mitte.”

BitcoinEt Bitcoin kulutab absurdselt palju energiat on juba ammu selge, kasutajad ümber kogu maailma jooksutavad energiakulukat riistvara, et hoida Bitcoini võrgustik töös ja valideerida makseid. Oluline on siiski ära märkida, et tegu on küllaltki ümmarguste numbritega aga ettekujutuse annavad need siiski ja täpseid arvutusi Bitcoin-i energiakulu kohta teha on vägagi keeruline.

Hinnangute ja arvutuste ebatäpsust peegeldavad ka ülikooli poolt seatud arvatav alumine ja ülemine piir. Kõige madalam arvatav energiakulu võib olla 22 teravati juures ja suurim 150 teravati juures. Ka need numbrid muidugi muutuvad pidevalt. Tegu on siiski märkimisväärse vahemikuga.

Vaatamata sellele on Bitcoini energiakulu kindlasti märkimisväärne ja suureneb pidevalt. Tihtipeale energiakulu kahekordistub vähem kui kuue kuu jooksul. Kindlasti on sellisel energiakulul juba ka märgatav mõju meie keskkonnale.

Krüptoraha tulevik on siiani küllaltki ebaselge, eriti igapäevase kasutuse ja otstarbekuse suhtes. Bitcoini võrgustik protsessib iga päev circa 100 miljonit tehingut mis on pisike osa võrreldes traditsioonilise panganduse 500 billioni igapäevase tehinguga. Bitcoin kasutab ka ühe tehingu töötlemiseks näiteks rohkem energiat kui kõik ülejäänud maailma pangad kokku. Paneb mõtlema eks?

spotify stations
admin

June 06.2019 | muusika | spotify | spotify stations | striimimine

Hiljuti tutvustas Spotify enda uut ja lihtsustatud äppi Spotify Stations. Põhimõtteliselt on tegu nagu tavalise Spotifyga, erinevuseks on ainult oluliselt lihtsam kasutajaliides ja sisu mida esitatakse nö. playlistide või kanalitena. Esialgu on äpp nagu ikka, suunatud ainult Spotify USA-s paiknevatele kasutajatele.

Alguses võib Spotify Stations kasutamine tunduda suhteliselt tülikas – miks peaks keegi korraga kasutama kahte erinevat Spotify äppi? Peale mõnetunnist kasutamist ütlevad aga paljud, et äpi kasu on märgatav. Värvid on erksad ja väga hõlpsalt saab lisada meeldivaid lugusid enda personaliseeritud playlisti, väga lihtne on sirvida tuhandeid erinevaid tuju- ja žanripõhiseid playliste. Äpp pakub laialdlaselt võimalusi uue muusika avastamiseks nagu näiteks “Discover Weekly”. Klassikaline meetod, kus kasutaja saab valida enda maitse järgi konkreetseid albumeid, esitajaid või laule on siin äpis kõrvale heidetud.
Ka Spotify põhiäpis on palju mooduseid uue muusika avatamiseks aga kahjuks ei paista need äpi mürarikkas disainis väga silma ja paljud kasutajad jätavad need kasutamata. Spotify Stations-i disain on aga rõhu pannud justnimelt uue muusika avastamiseks lihtsalt ja mugavalt, ilma oluliselt aega kulutamata. Põhjalikud algoritmid oskavad ka pidevalt ise uut ja sobivat muusikat soovitada vastavalt varasemalt kuulatule.

Paljud on ehk ka kuulnud teisest populaarsest muusikateenusest nagu Pandora. On üsna kindel, et selle lükkega üritab Spotify varastada konkreetselt Pandora kasutajaid. Internetiraadio loomine on asi millega Pandora ammusel 2000ndal aastal üldse leiba teenima hakkas kuid praeguseks hakkavad nad ajale jalgu jääma ning Spotify pakub oluliselt rohkem võimalusi. Näiteks on Spotifyl väga võimekad rakendused nii lauaarvutitele, mobiilsetele seadmetele ning lisaks ka väga lihtsalt kasutatav ja hästitoimiv veebirakendus juhuks kui ei ole soovi või võimalust rakendusi alla laadida. Samuti on Pandora kasutajate hulk viimaste aastatega nagunii langustrendis olnud ja Spotify oma kasvab jõudsalt. Spotify teavitas selle aasta esimeses kvartalis, et ületas just 200 miljonilise igakuiste kasutajate piiri.

Kui kõige olulisem on siiski muusika. Kui sa oled väsinud igasugusest visuaalsest virrvarrist ja tahaksid lihtsalt minimaalse vaevaga uut ja huvitavat muusikat avastada, siis on sinu jaoks kindlasti ideaalne Spotify Stations!

droonikuller
admin

April 30.2019 | droon | droonid | droonikuller | droonikullerid | kullerid

Droonikuller on nüüd reaalsus vähemalt ühes USA osariigis. Ameerika Ühendriikide Föderaalne Lennuamet andis välja enda kõige esimese droonikulleri litsentsi, rajades seega teed maailma esimesele toimivale droonikulleri teenusele. Täpsemalt saab teenust varsti kasutada USA-s, Virginia osariigis.

 

Tavaline transporditeenus, mitte drooniteenus

Droonikulleri litsent ei olnud tegelikult väga erinev tavalisest reisijateveo litsentsist, juriidilise poole pealt on tegu sisuliselt sama loaga. Varasem litsents lubas droone lennutada ainult seni, kuni need jäid droonioperaatori nägemisulatusse, samuti ei tohtinud varasemalt droonilennutamise kui teenuse eest raha küsida.

Vaja oli litsentsi mis sarnaneks suuresti tavalise reisijateveo litsentsiga, katta oli vaja pikemaid vahemaid ning teenuse eest tuli hakata ka tasu küsima. Ka lennuametil on veel tükk maa minna kuna hetkel on droonikullerite tegevus küllaltki piiritlemata, lahtine on veel näiteks lubatud veose tüübid, limiidid ja nõuded ning paljud muud küsimused.

 

Tõenäoliselt on droonikuller õige varsti ka sinu naabruskonnas

Droonikuller on 25 protsenti produktiivsem kui auto või kaubik, samas on tema ülalpidamine kuus kuni kümme korda soodsam. Oletatakse, et nõudlus droonikullerite vastu tõuseb lähiaastatel 30-40 protsenti aastas. Aastaks 2023 toimub tõenäoliselt juba 40% pakivedudest kullerite abiga.

Kõige esimesena tulevad droonikullerid kindlasti kasuks ajatähtsate dokumentide ja ravimite tranportimisel. Tulevikus võivad droonid vedada näiteks suure tähtsusega detaile ka kõiksugu tootmisettevõtetele ja muudele suurtele korporatsioonidele.

 

Suurimad takistused

Kindlasti tekitavad droonid ka palju uusi kohtulikke küsimusi. Näiteks, mis saab siis kui droon kihutab üle kiirtee ja lendab suure tuule tõttu kellegi esiklaasi? Kes on sel juhul süüdi? Paljudel droonidel on kaitsmata tiivikud mis keerlevad mitu tuhat pööret minutis, iseenesest on tegu ju lendava muruniidukiga. Mis juhtub siis kui lapsed lähedusse satuvad? Juristid limpsivad juba hetkel huuli selle uue avastamata valdkonnaga seoses.

Samuti tekivad igasugused julgeolekuriskid, kui droonikuller saab vedada pizzat siis saab ta ka vedada lõhkeaineid. Ning viimaseks ja suurimaks takistuseks on kindlasti ilm, iga suurem tuul ja torm halvab droonide töö kas täielikult või vähemalt mingis mahus. Seega vähemalt mingi osa ajast ei saa droonikullerite töö peale kindel olla.

 

Netflix

On seal tõesti vahet millist Friends-i või The Office-i osa sa vaatad?

Kas idee suvalise episoodi nupust Netflixis tundub paljulubav? Hiljuti on Netflix hakanud testima täpselt sellist funktsiooni oma mõnede Androidi rakenduse kasutajate peal. Need kes funktsiooni testimisse kaasatud on, näevad seda valikud kahs kohas: on eraldi nupp avavaates “Play a Popular Episode” mis hõlmab endas tuntud sarju nagu The Office, Arrested Develpment ja Our Planet. Nende esimese kahe sarja fännid tõenäoliselt on uue funktsiooni üle rõõmsad, olenemata hooajast, suvalise episoodi nupp tundub ka loogiline loodusdokumentaalide osakonnas.

Netflix kuvab ka “suvalise episoodi” nuppu episoodi valikutes, siis kui sa oled juba mõne sarja välja valinud ja vaatama hakanud. Nuppu ei kuvata aga kõikide sarjade puhul vaid ainult nendel, kus see mõistlik oleks ja mille lugu ei jookse nö. kindlas järjekorras. Ilmselgelt on palju sarju kus osade suvalises järjekorras vaatamine ei oleks väga nauditav.

Siiski sarjade nagu Friends, NCIS, Parks and Recreation, või Grey’s Anatomy taustal jooksutamiseks võiks see lahendus ju päris ideaalne olla. Netflix on suuresti hakanud panustama ka interaktiivsetele sarjadele, kus saab ise episoodi käekäiku muuta vastavalt enda valikutele. Ka selliste sarjade puhul võib suvaline järjekord asjad veidi huvitavamaks teha.

 

Puhkamine on tervislik!
admin

October 24.2018 | puhkamine | puhkus | tervis

Puhkamine on tervislik, kahjuks me ei tee seda piisavalt. Eestlastel on keskmiselt 40- tunnine aktiivne töönädal. Meist veidi rohkem toimetavad vaid Korea, Mehhiko ja Tšiili. Pooled eestlased ei pääse ka ületundidest, mis mõjuvad meie vaimsele ja füüsilisele heaolule lõpuks laastavalt, sest täisväärtuslik toitumine, piisav liikumine ning puhkamine on tervisliku elustiili olulised osad, mis vahel saavad kannatada.

Ületöötamine

Tihti paljud töötajad ei saa või ei pea vajalikuks aasta jooksul puhkust üldse võtta. Nende alla kuuluvad paljud ettevõtjad, tähtajalise lepinguga töötajad või näiteks ka talumajapidajad. Kahjuks kannatavad meie ületöötamise pärast ka meie lähedased. Paarisuhetele mõjub ületöötamine kindlasti problemaatiliselt ning ka lastega peredele, kus ema ja isa on tihti ja kaua tööl ning hiljem liiga väsinud, et lastele tähelepanu pöörata. Pered, kus elu sisuks on vaid töö ning lõputu kurnatus, ei ole õnnelikud, ka pereliikmed vajavad märkamist.

Meie organism taastub kõige paremini magades, aga siiski varastame tihti väärtuslikust uneajast omale lisaaega, näiteks tööle. On ju teada, et kehvasti magatud ööle järgneb väga raske päev, kus meid vaevab suur üldine väsimus ja halb keskendumisvõime. Umbes kaheksa tundi und peaksime omale siiski varuma, et vältida energiapuudust ning mäluprobleeme.

Kahjuks leidub palju inimesi, kes elavad ainult tööle. Neid vaevavad tihti lisaks keskendumisraskustele ka unehäired ja tugev stress, mis omakorda nõrgestab immuunsüsteemi ning tänu sellele on ka organism viirustele palju vastuvõtlikum. Tööstressiga kaasnevad ka südamerütmihäired ja vererõhuprobleemid. Füüsilise töö tegijatel valutavad liigesed ja lihased.

Puhkamine

Mida rohkem me puhkame, seda parem on meie vaimne ja füüsiline tervis. Need, kes ei puhka, kannatavad sagedamini depressiooni all. Puhkuse planeerimine, korraldamine ning sellele mõtlemine muudab meid juba õnnelikumateks. Arstid soovitavad puhata korraga pikem periood, sest puhkusel kohanemine võtab samuti aega ning me ju ei taha, et tõeline puhkuse tunne tuleb alles selle lõpu poole, kui vaikselt hakkame harjuma, et ei pea töökohustusi täitma.

Puhkus tööst annab meile võimaluse koguda inspiratsiooni, leida parem suhtumine ning näha keskkonda enda ümber parema pilguga. Peale puhkust oleme rõõmsamad, värskemad, puhanumad ning igati valmis taas töölainele sukelduma, kui olime seda varem.

Selleks, et jõuda paremate tulemusteni tööl ja ka eraelus, tuleb aeg-ajalt oma patareisid laadida, seda puhkuse ja puhkamise näol. Kurnatud keha ja vaimuga oleme õnnetud ja närvilised, kahjuks saavad siis ka meie lähedased sellest osa. Leidkem aega endi ja lähedaste jaoks, see on meie teha!

Keerulised kliendid
admin

October 05.2018 | keerulised kliendid | Kliendid | klienditeenindus

Keerulised kliendid võivad tuua Sinu ettevõttele nii edu kui ka suurt kahju. Nendega hakkamasaamine on eduka ettevõtte juhtimises oluline osa. Kui Sinu kliendid on õnnelikud ettevõtte pakutavate teenuste, toodete ja teenindamise üle, saab ettevõtte rohkelt positiivset tagasisidet ning on edukas. Kui klient on häiriv või pahatahtlik, võib ta tekitada Sinu ettevõttele halba mainet ja see ei ole enam edasiviiv jõud.

Sa oled kindel, et oled loonud oma ettevõtte jaoks kõige meeldivama klienditeeninduse, aga ikka esineb keerulisi kliente, kes väljendavad oma rahulolematust ning on töötajatega ebaviisakad. Mõned võivad olla isegi väga lugupidamatud ja kuritahtlikud. Kõikidel nendel juhtudel peaksid töötajad jääma rahulikuks ning tegelema klientidega professionaalselt, sest see kaitseb Sinu äri mainet.

 

Keerulised kliendid ja nendega hakkamasaamine

• Kõhklev klient

Sellist tüüpi klient ei suuda ise otsuseid langetada, vahet ei ole, kui palju küsimusi ta esitab. Sellisel juhul tuleks pakkuda omapoolseid parimaid lahendusi kliendi vajaduste rahuldamiseks jälgides, et see ei kõlaks väga pealetükkivalt.

• Ülemäära kriitiline klient

Kriitilised kliendid on suurim väljakutse. Nad väidavad, et teavad juba kõike ning on väga kriitilised ettepanekute suhtes. Sellises olukorras tuleks jääda kannatlikuks ja tähelepanelikuks ning mitte võtta seda olukorda isiklikult. Kasutada tuleks selgitavaid väiteid andes edasi uut informatsiooni ning ideid toote või teenuse kohta, mille osas nad kriitilised on.

• Agressiivsed kliendid

Sellist tüüpi klient on vihane ning tunneb, et tema vajadused on kõige tähtsamad. Arvatavasti nõuab ta, et teda tuleb eelistada kõikidele teistele klientidele. Kindlasti tuleks jääda rahulikuks ning mitte vaielda. Kuulates kliendi argumente, ei tohiks reageerida ärevalt ega emotsionaalselt. Andke mõista, et saate tema murest aru ning seejärel otsige alternatiivseid lahendusi.

Sõltumata sellest, kui head on Sinu ettevõtte pakutavad tooted, teenused või teenindus, alati leidub kliente, kes väljendavad oma pahameelt ühel või teisel viisil. Ettevõtte hea maine ning eeskujulik klienditeenindus toob juurde uusi kliente. Keeruliste klientide probleemide lahendamine on esmatähtis, sest see on oluline osa Sinu ettevõtte hea maine säilitamiseks. Olukorda tuleks hoida kontrolli all ning tähtis on jääda professionaalseks!

Tervislik toitumine
admin

August 20.2018 |

Tervislik toitumine hoiab meid erksana. Söömine kuulub päevase rutiini juurde, mis annab meile energiat meie toimetusteks. Paljud meist töötavad kontoris, mis tähendab arvuti taga toimetamist hommikul kella üheksast kuni õhtul kella viieni. Sellega kaasneb ka vähene liikumine, mis mõjub meie kehale ja vaimule laastavalt. Ebakorrapärane ning mitte tervislikult toitumine võib tekitada meile mitmeid terviserikkeid- kiire kaalu tõus, diabeet, kõrge kolesteroolitase, luu ja lihaskonna vaevused.

Kontoritöötajad jätavad tihti toidukordi vahele, kahjuks on selleks üldiselt hommikusöök, mis on päeva kõige olulisem söögikord. Halvimal juhul satub mõni krõpsupakk või kompvekivaagen arvuti kõrvale, mis kustutab esimese nälja. See ei ole kohe kuidagi tervislik! Kuna paljud meist veedavad pool päeva kontoris, on oluline oma toidukorrad ja toitumine üle vaadata.

Mida omale hommikusöögiks kaasa pakkida?

Nagu juba eespool mainitud, on hommikusöök kõige tähtsam söögikord päevas, mis valmistab meid ette meie tööpäevaks. Kui hommikul pole aega kodus süüa, siis on hea varem ettevalmistatud tervislik hommikusöök endale kontorisse kaasa pakkida. Sinna võiks kuuluda näiteks mitmeviljaleib, oliivid, muna, tomat, kurk, peekon, juust ja erinevad köögiviljad. Kui juhtub, et pole aega ka nii rikkalikku hommikusööki ette valmistada, piisab ka röstitud mitmeviljaleivast, koos valge juustu ning maitsva puuviljaga.

Suupisted toidukordade vahel

Selleks, et oma ainevahetust parandada ja anda meile energiat intensiivses töökeskkonnas, tuleks lõunasöögi ja õhtusöögi vahel süüa kaks suupistet. Nendeks võivad olla näiteks värsked puuviljad, kuivatatud puuviljad, pähklid, jogurt. Saate neid hoida külmkapis või kontoris sahtlis. Selle asemel, et neid kõiki korraga tarbida, tuleks neid süüa väikestes kogustes. Pakikeste hoidmine käekotis, taskus või autos aitab teil meeles pidada neid süüa.

Mida lõunal süüa?

Väga oluline on lõunat mitte vahele jätta, isegi väga kiirel tööpäeval. Kindlasti tuleks kõrvale jätta rasvased ning praetud toidud ning nendele eelistada keedetud või ahjus küpsetatud kana, kala, liha või taimetoitu. Kindlasti tuleks juurde lisada värsket salatit ning näiteks ka kreeka jogurtit. Eelistada tuleks saiale mitmeviljaleiba ning pasta portsjonid võiksid olla kontrolli all. Saiakestele võiks öelda ,,ei!”

Kohvi, tee või hoopis vesi?

Kontoris olles tarbitakse tohutult palju kohvi ja teed. Need sisaldavad suures koguses kofeiini, mis viib meie kehast vedeliku välja. Samuti võib kohv tekitada südame rütmihäireid. Kohvi liigtarbimine mõjutab ka negatiivselt veresoonte toonust ja funktsiooni. Päeval kaks tassi suhkruvaba kohvi juua on mõistlik kogus kuid mitte rohkem. Klaasi vee joomine võib aidata väsimuse vastu ning kustutab ka kohe janu. Samuti on vesi kasulik seedimisele, lihastele, nahale ning aitab ka kaalu langetada. Igapäevane vee tarbimine peaks olema umbes kolm liitrit. Et maitset huvitavamaks muuta, võib sinna lisada sidrunit, apelsini, piparmünti. Korralik vee tarbimine aitab ära hoida ta peavalusid. Nii et, ärgem unustagem vett juua!

Kiire elutempo ei tohiks mõjutada meie söögikordi ega toitumist. Tervislik toitumine aitab meil paremini vastu pidada ning tekitab hea enesetunde. Olgem tervislikud!

admin

August 07.2018 | sotsiaalmeedia | Sotsiaalmeedia turundus | turundus

Mis on sotsiaalmeedia turundus?

Sotsiaalmeedia turundus on peamine kommunikatsioonivahend, mis muudab ettevõtete tooted või teenused tarbijatele rohkem nähtavaks, samuti muudab ettevõtted kättesaadavamaks. Traditsioonilise meediaga võrreldes, mis on tihtipeale väga kulukas ettevõtetele, ei nõua sotsiaalmeedias turundamine suurt eelarvet.

Instagram, Facebook, Youtube ja Twitter on populaarseimad sotsiaalmeedia platvormid, mida ettevõtted kasutavad, et jõuda laia tarbijaskonnani. Kuna kliendid saavad kohe postitada kommentaare toodete või teenuste kohta, pakub see ettevõtetele võimalust otse suhelda kliendiga. Tänu sellele on sotsiaalmeedia turundus kujunenud oluliseks usalduse loomisel tarbijatega.

 

Ettevõtte tuntus suureneb

Oma ettevõtte veebilehel uue sisu avaldamine ja blogipostituste kirjutamine ning selle jagamine sotsiaalmeedias muudab teid kohe nähtavamaks teie sihtgrupile, kes seda infot edasi jagavad. See lihtsustab uutel klientidel teie ettevõtte leidmise ning samuti pakub olemasolevatele jälgijatele võimaluse teie tegemistega igapäevaselt kursis olla. Näiteks aktiivne Facebooki kasutaja satub teie ettevõtteni suure tõenäosusega uudistevoo kaudu.

 

Lojaalsete klientide arv suureneb

Uuringud on näidanud, et ettevõtted, kes kasutavad aktiivselt erinevaid sotsiaalmeedia platvorme, omavad rohkem lojaalseid püsikliente kui need, kes seda ei tee. Seega, ettevõtted peaksid osa võtma sotsiaalvõrgustikest, et saada tulu klientide kaasamisest enda tegemistega. Tänu sellele võidavad ettevõtted püsikliente ning muidugi ka uusi jälgijaid. Ilma sotsiaalmeediata piirdub teie koduleht külastajatega, kes on juba teie toodete/teenustega kursis või kes satuvad teie lehele läbi otsingumootori.

 

Sotsiaalmeedia turundus ja usaldusväärsus

Kui klient on ostnud teie ettevõttelt toote või teenuse ning soovib kiita ning näidata seda oma sõpradele/tuttavatele, siis pöörduvad nad tihti sotsiaalmeedia poole. Postitatakse pilte, videosid, blogipostitusi ning kui sellele on lisatud teie ettevõtte nimi, siis suure tõenäosusega toob see kaasa uued potensiaalsed ostjad. Mida rohkem teie kaubamärk sotsiaalmeedias nähtaval on, seda enam see huvi inimeste seas üles äratab.

 

Suurem võimalus veenda kliente

Igal jagatud postitusel, pildil, uuel kampaanial, reklaamil, mille avaldad sotsiaalmeedias, on võimalus panna klienti veenma ostma teie poolt pakutavaid tooteid või teenuseid. Kui kasvatate jälgijaid, on teil ligipääs ka uutele klientidele, lisaks olemasolevatele. Positiivne suhtlus klientidega suunab neid ka hiljem teie poole tagasi pöörduma. Personaalne suhtlemine klientidega näitab, et hoolite neist ning kaebustele ja kiitustele saate kohe vastata. Sellega saate plusspunkte teenida väga hea klienditeenindusega.

 

Hea ülevaade klientide nõudlusele

Sotsiaalmeedia annab väga hea võimaluse koguda andmeid, mis teie kliente kõige rohkem huvitab ning millele nad tähelepanu pööravad. See annab hea ülevaate teemadele, mis teie klientidele kõige rohkem huvi pakub ning vastavalt sellele on võimalik ettevõtetel teha pakkumisi ja kampaaniaid, klientide huvisid silmas pidades.

 

Kas teadsid?

 • Keskmine eestlane veedab Facebookis ümmarguselt tund aega ning kasutajaid on ligi 700 000.
 • Ühes päevas on Facebookil umbes miljard aktiivset kasutajat.
 • Umbes 55 miljonit pilti, neist 35 miljonit iseendast postitatakse Instagramis päevas kokku.
 • Youtubel on kuus üle miljardi aktiivse kasutaja.
 • 1,65 miljardit sotsiaalmeedia kontot on hetkel maailmas.
 • Firmalt ootavad vastust lähima tunni jooksul 78% inimestest, kes Twitteris brändile negatiivset tagasisidet annavad.
Asukohavabad ametid
admin

June 13.2018 | asukohavaba töö | digital nomad | freelancer | vabadus

Asukohavabad ametid või asukohavaba äri on paljudele kui unistuste eluviis – suvel saab töötada maakodus, talvel aga soojematel laiuskraadidel. Asukohavaba äri on lahenduseks ka siis, kui unistad reisimisest pikema aja jooksul, peatudes igas kohas paari nädala kaupa, kuid igapäevatöö ei paku soovitud ajaks puhkust.

Kui sinu töö ei eelda füüsiliselt inimestega kohtumist, on seda tõenäoliselt võimalik teha ka asukohavabalt. Mitmed töökohad kahjuks ei võimalda piirideta elu, kuid alustamine võib olla lihtsam, kui esialgu tundub.

Alati on võimalus meenutada enda oskuseid, mis on tööpakkujate poolt hinnas. Kusjuures need ei pruugi olla erialased oskused, mis eeldavad kõrgemat haridust. Samuti on võimalik õppida juurde uusi asju ja saada asukohavabadust võimaldaval erialal professionaaliks.

Siin on mõningad ametid, milles töö tegemine ei sõltu otseselt füüsilisest asukohast.

 

Virtuaalne assistent

Kui oled hea organisaator, täpne ning armastad numbreid, kuid loominguline töö või avalik esinemine pole päris Sinu tassike teed, võib sobida Sulle hästi toimetamine virtuaalse assistendina, kes aitab ettevõtjaid ja juhte kõikides olulistes pisiasjades, mida saab usaldada assistendile või sekretärile.

Sellisteks tegevusteks võivad olla andmete sisestamine või turundusteenustega abistamine. Igapäevastest tegevustest e-posti haldamine ja kirjadele vastamine. Kohtumiste kokkuleppimine, reisideks piletite ning majutuse broneerimine kuuluvad samuti tihti assistendi ülesannete hulka.

Paljud virtuaalsed assistendid abistavad ettevõtteid ka raamatupidamisega, jälgivad arvete laekumisi ning tegelevad deklaratsioonide ja majandusaasta aruannetega.

 

Raamatupidaja

Ka mitmeid ettevõtjaid abistava raamatupidaja töö ei eelda iganädalasi kliendikohtumisi – vaja on vaid valdkonnakompetentsi, arvutit ja internetiühendust.

Üks lihtne võimalus raamatupidamisteenusele väärtust lisada ja asukohavabalt enda sissetulekut tõsta on assistenditeenused – ka raamatupidaja saab aidata andmete sisestamise ja meilide haldamisega.

Väga paljud väiksemad ettevõtted  ei ole näiteks enda raamatupidajaga kunagi isegi silmast silma kohtunud, seega on raamatupidamine üks populaarsemaid asukohavabasid ameteid.

 

Arendaja / IT-tugi

Tarkvaraarendajad, veebispetsialistid ja kodulehe hooldajad ning IT-alast tugiteenust pakkuvad inimesed on kõrgelt hinnas. Edukaks arendajaks ei saada üleöö, kuid kui panustada õppimisele aega, tasub see end mitmekordselt ära.

Kui töötad juba spetsialistina ning tunned, et vajad oma ellu vaheldust, on üheks alternatiiviks pidada maha läbirääkimised tööandjaga ja töötada osa aega kontorist eemal.

 

Digimeedia spetsialist

Üha enam inimesi veedab oma aega virtuaalses keskkonnas ning kus on kliendid, seal tasub ka enda teenustega leitav olla. Paljudel ettevõtetel aga puudub ettevõttesisene kompetents digiturunduse tegemiseks või võimalused selleks eraldi töötaja palkamiseks.

Digiturunduse spetsialistidel on mitmeid ülesandeid. Paljud digiturundajad on karjääri alustades tegelenud mitmete erinevate ülesannetega, hiljem spetsialiseerudes ühele valdkonnale. Eraldi valdkondadeks digiturunduses on näiteks sisuloome, sotsiaalmeedia haldamine, veebilehtede tegemine, meililistide haldamine, Google reklaamide haldamine, erinevad kujundustööd.

Hea võimalus digimeedias jalg ukse vahele saada ilma suurema kogemuseta on Facebooki kontode haldamine – esialgu paar korda nädalas uute postituste lisamine. Küsimuste tekkides on abiks paljud internetis leitavad õppematerjalid, ning enda täiendamisele kulub esimestel kuudel arvestatav aeg.

Alati on ka võimalus minna mõnele sobivale kursusele, et ühe päevaga saada teadlikuks enamikust olulistest nüanssidest.

 

Asukohavabad ametid ehk digitaalne nomaadlus

Asukohavaba eluviis on muutumas ühe populaarsemaks. Muutunud on nii töö iseloom kui ka töö tegijad ja nende elulaad. Paljude jaoks tähendab asukohavabadus igapäevasest mugavustsoonist väljatulekut, kuid samas avab see piirid, võib muuta oluliselt elukvaliteet ja aitab viia ellu unistusi.

Suurim väljakutse asukohavaba töö puhul on distsipliini hoidmine ning pühendumine. Põgenedes näiteks külma halli talve eest teistele laiuskraadidele võib nii mõnigi avastada, et lisaks halvale ilmale jäi ka motivatsioon ja tööisu seljataha.

Kui aga tead, et suudad olukorrast sõltumata täita ka võetud kohustusi ning miski ei hoia kinni, on asukohavaba töö suurepärane võimalus saada nii vabadust kui ka sissetulekut. Kindlasti tasub proovida, tõenäoliselt on asukohavabad ametid ka Sinu jaoks. Ning kui arendad innukalt veebi või teed hästi disaini, võid julgelt ka meiega ühendust võtta, et enda asukohavaba karjääri alustada!

facebook marketplace
admin

May 23.2018 | facebook | marketplace | messenger | turuplats

Mis on Facebook marketplace ja kuidas mina sellest kasu saan?

Facebook marketplace on lihtne ja mugav moodus asjade ning nüüd ka teenuste müügiks või ostmiseks enda piirkonnas. Sa saad vaadata enda lähedal asuvaid esemeid ja neid lihtsalt osta.
Kõige olulisem ongi Facebooki kasutajale siinkohal mugavus, tehingute lisamine ja sõlmimine toimub otse läbi facebooki ja võtab oluliselt vähem aega kui mõne kolmanda portaali kasutamine. Sa ei pea tirima alla eraldi rakendust või looma kuhugile uut kontot. Tuhanded inimesed näevad sinu kuulutust koheselt.
Facebook marketplace nupp asub kõige vasakul, üleval pool ja on küllaltki äratuntava ikooniga. Müüa võib kõike, alustades teleritest ja lõpetades kinnisvaraga.

 

Peagi lisandub ka teenuste kategooria

facebook marketplace

Facebook marketplace saab peagi endale ka teenuste sektsiooni. Marketplace on eraldi Facebooki nö. turg kus kasutajad saavad osta, müüa, vahetada ning esemeid ka ära anda. Hiljuti lisandus näiteks ka võimalus rentida maja või osta auto. Uues teenustekatekoorias saavad kasutajaid otse palgata endale koduabilisi, torumehi ja remondimehi.

Mugavaks kasutamiseks on lisatud ka nö. kiire hinnapäring, mis lubab enda soovi saata korraga paljudele pakkujatele, samuti saab kõigi teenusepakkujatega ka mugavalt otse kirjutada läbi messengeri.

 

Kuidas teenuste kategooria toimima hakkab

Võimalus hakkab asuma Facebook marketplace olemasolevate kategooriate juures, seal kus hetkel on pere, hobid, elektroonika jms. Teenuste kategooriale klikkides küsib Facebook mitmeid küsimusi, et aidata sul paremaid ja täpsemaid tulemusi saada. Näiteks koristaja otsingul küsitakse kui tihti sa soovid enda kodu koristada, mitu magamistuba sul on, kui suur su kodu on ja kui pikaks ajaks teenust vajatakse. Peale küsimustele vastamist ja suunakoodi sisestamist näitab Facebook kõiki teenusepakkujaid kes oleks võimelised sulle teenust pakkuma. Kasutajad saavad sirvida läbi pakkujate, vaadata neile antud hinnanguid ja kommentaare ning valida endale sobivaima pakkuja.

 

Kogu see funktsionaalsus tuleb täna välja USAs ning peatselt on seda oodata ka meile. Head Facebookimist!

kuidas teha blogi

Kuidas teha blogi ja miks üldsegi? Kuna tekkisid esimesed blogid ja mis on blogimine?

Eesti bloginduse alguseks saab lugeda 2001. aastat. Selleks, et blogimine üksikute inimeste hobi staatusest massideni jõuaks, läks veel aega, kuid praeguseks on blogid endale meie meediamaastikul kindla koha leidnud.

Paljudel inimestel on omaenda veebikodu olemas ja need, kellel on see puudu, võivad tunda üha suuremat soovi blogiga siiski alustada. Kui soov on olemas, siis mida järgmisena teha ehk millest alustada?

 

Kuidas teha blogi

Esimese küsimusena tasub iseendalt küsida, miks blogimine üldse ette võtta ja kuidas teha blogi hästi ja teistest paremini. Lihtsalt vooluga kaasa minnes loodud blogid on esimesed, mis kipuvad unustusse vajuma.

Enne esimese postituse kirjutamist tasub iseendale sõnastada, mis on blogi loomise peamine põhjus.

Variante on seejuures erinevaid:

 • soov oma kogemusi ja mõtteid tuleviku jaoks talletada
 • soov jagada oma igapäevaelu teistega
 • soov pakkuda lugejatele kasulikku infot
 • lihtsalt oma kirjutamisoskust parandada
 • soov blogiga raha teenida, või muu

Lisaks küsimusele „miks?“  tasub mõelda ka sellele, mida sul on jagada ja kellele soovid kirjutada.

Lugejate hulgas väga populaarsed on välismaal elamisest rääkivad blogid – Londonis elades igapäevaelu jagamine tundub kordades põnevam, kui Tallinnas elades.

Blogi publikuks võivad olla nii sõbrad ja lähedased, kes soovivad su tegemistel silma peal hoida, kui ajapikku ka laiem seltskond inimesi, kellele sinu kirjutamisstiil või kogemused huvi pakuvad.

Kui kavatsed kirjutada kõigist ja kõigele, liigitub su blogi elustiiliblogi alla.

Kuigi ka selliselt kirjutades on võimalik tähelepanu püüda ning lugejaid saada, peaks su blogi pakkuma lisakvaliteeti kas erakordselt huvitava teksti või korralike piltide näol.

Valides kindla niši, eriti kui tegu on teemaga, millest ei ole nii palju blogitud, on sul võimalik köita just neid inimesi, keda see rohkem huvitab.

Siiski – ole kindel, et valitud teemast kirjutamine tundub sulle kui rõõm, mitte tüütu kohustus. Peale alumist ja esimesi postitusi kipub küsimus olema järjepidevuses ja enda motiveerimises kirjutama. Blogimine on suhteliselt ajakulukas tegevus, võttes igal nädalal tunde.

 

Kui hobist saab töö

Selleks, et blogiga raha teenida, ei piisa mõnest postitusest ja lootmisest, et paari nädalaga hakkab teine kuupalk arvele tiksuma. Enim teenivad blogijatel on aastate jooksul kogunenud suur lugejaskond, kellele nad saavad tooteid ja teenuseid reklaamida ja mille pealt neile tasu makstakse.

Suure lugejaskonna saamiseks on vaja aga kirjutada teemadel, mis huvitavad ka teisi, teha seda kaasakiskuvalt ja oma blogi ka julgelt promoda.

Blogikirjutamisega rahateenimine ei ole kõigile – alahinnatakse selleks kuluvat aega ja energiat.

Lisaks on palju inimesi, kes ei soovigi, et nende blogi laiema lugejaskonna ette jõuaks. Sel juhul on väga hea idee oma blogi parooliga kaitsta, mis annab ligipääsu vaid neile, kellele sa oled ise parooli edastanud.

 

Hakka aga pihta

Olles välja mõelnud, miks sa tahad blogi kirjutada, mida sul on jagada ja kes võiksid su blogi lugeda, võib minna järgmise sammu poole ehk blogi luua.

Alustamiseks on vaja esialgu vaid lihtsamat veebilehte, mis soovitatavalt on WordPress platvormil. Küsi kasvõi meilt abi veebilehe loomisega, aitame hea meelega.

Pea tasuta alustamiseks sobib hästi näiteks ka Bloggeri platvorm, kuid tasuta platvormidel puuduvad enamasti peenhäälestuse võimalused otsingumootoritele optimeerimiseks – see muutub oluliseks koos lugejaskonna kasvuga, kui oled pool aastat järjepidevalt bloginud ning saad esimesed koostöösoovid teistelt blogijatelt või ettevõtetelt.

Blogimisplatvormid on reeglina ingliskeelsed, kuid see ei tähenda, et sina peaksid inglise keeles kirjutama. Kuigi see võib suurema publikuhulga tõttu ahvatlev tunduda – eriti kui eesmärgiks on blogimisega raha teenida – siis on palju raskem pildile pääseda ning kui inglise keel on kehvapoolsem, ei ole kerge ka lugejaid leida.

Alustada tasuks ikkagi enda esimeses keeles blogimisest ja sealt tasapisi edasi vaadata.

Kõige tähtsam on olla aga järjepidev.

Lugejana pole midagi hullemat, kui avastada, et autor pole blogisse kuu aega mitte midagi lisanud. Üsna varsti ununeb selline blogi lugejatel täiesti ning kui blogija peale pikka pausi oma veebikoju naasebki, kirjutab ta vaid iseendale.

Seega, ole järjepidev ja alusta julgelt!

Ettevõtte asutamine
admin

September 12.2017 | ettevõtjale | nõuanded | reeglid | soovitused | väikeettevõtjale

Ettevõtte asutamine on ettevõtlike inimeste seas küllaltki kuum teema ning ka materjali ja nõuandeid sellel teemal leiab iga päevaga rohkem. Kasuliku info eristamine muust mürast võib osutuda teadmatule inimesele küllaltki keeruliseks, seega koostasime ühe efektiivse ja kokkuvõtva abimaterjali alustavale ettevõtjale, millest võiks juhinduda.

Perfektset valemit eduka äri alustamiseks pole olemas, saab muuta ja suunata vaid enda suhtumist ja töömeetodeid, ajakasutust ja inimsuhteid.

 

Eduka ettevõtte asutamine

Enda äri rajamine on enamasti käigupealt õppimine. Mida paremaid otsuseid Sa ettevõtte varases staadiumis teed, seda paremad on Sinu ettevõtte väljavaated edule. Kui Sa endiselt tunned, et see artikkel on Sulle, siis vaata kindlasti ka järgmist kümmet punkti.

 

1. Kõrvalda vabandused

Lugematu hulk inimesi unistab ettevõtjaks saamisest aga nad ei jõua kunagi mõttest kaugemale. Nad vaevavad ennast vabanduste ja hirmudega läbi kukkuda. Alustades rahast ja lõpetades ajaga, võid Sa endale luua miljon vabandust, miks ettevõttega mitte alustada.

Oleme ausad, ettevõtte asutamine ja iseenda ülemuseks olemine võib olla hirmus. Enamikel juhtudel on ettevõtte rajajal palju kaotada ning õnnestumine ei pruugi alati olla käega katsutav. Seda arvesse võttes on muretsemine ja kartmine täiesti normaalne.

Vabandused siiski ainult aeglustavad Sind Su teel eesmärkideni. Kui Sa tõesti soovid alustada enda ettevõtet, tuleb Sul ükshaaval võtta ette kõik enda vabandused, panna need kirja ning neist vabaneda. Leia igale vabandusele vastulause või lahendus.

 

2. Pane kõik kõrva taha

Kuula mis teistel on Sinu idee kohta öelda – sõbrad, pere, eksperdid ja Sina ise. Pane kirja nii negatiivsed ja positiivsed reaktsioonid ja tööta nendega, leia põhjused ja lahendused, mängi kõik enda peas läbi. Kui asi puudutab ettevõtlikke ideid, siis korralik eeltöö on kindel pluss. Mida rohkem tagasisidet seda parem. Seda kõike arvesse võttes peaks moodustuma Sinu tegevusplaan.

Kui Sa räägid inimestele enda ideest, siis jälgi nende kehakeelt. Kas Sulle tundub, et Sinu idee meeldib neile? Või teesklevad nad lihtsalt huvi ja kiidavad Sind viisakusest? Enne tagasiside küsimist julgusta inimesi kindlasti kõike ausalt välja ütlema. Palju hullem on kohutav ja ootamatu tagasiside hiljem päris klientidelt. Üks hea eestikeelne video äriideedest ja nende testimisest on näiteks siin.

Õpi alandlikkust ja kuula endast targemaid, inimkond on nii kaugele jõudnud ainult tänu tarkuste ja õpitu üksteisele edasi andmisele. Ka ettevõtluses on alati mentoreid ja eksperte, keda jälgida ning kelle nõu kuulda võtta. Nendelt on ka alati hea konkreetsete ideede puhul uurida, kas üks või teine asi võiks juba eos toimida või mitte.

Enne 89 asutamist käisin hulgi kordi põhitöö kõrvalt konsultatsioonidel ja koolitustel, et kõik vähegi segased nüansid ettevõtte asutamise juures endale selgeks teha.

 

3. Paku lahendusi

Palju parem kui alustamine küsimusega “Mida müüa?” on alustamine küsimusega “Millise probleemi minu toode või teenus lahendab?”. Palju lihtsam on koguda endale lojaalseid kliente, kui Sinu toode või teenus lahendab mõne laialtlevinud probleemi. Sinu ettevõte peaks täitma mõne augu kindlal turul või kindlas valdkonnas.

Võta kogu enda ettevõtte asutamise plaan luubi alla. Iseenda motiivide mõistmine aitab Sul paremini kujundada brändi ja ettevõtet turundada. Tea milliste probleemidega Sinu sihtgrupp silmitsi seisab ja paku lahendusi.

Näiteks IT-, disaini- ja veebiettevõtteid on Eestis kümneid kui mitte sadu, miks teha siis üldse üks juurde? Nähes kui kibekiire elu on ühel ettevõtjal, siis tekkis juba eos idee pakkuda kõiki IT-alaseid teenuseid ühest kohast. Näiteks rajab Ülo uue advokaadibüroo, tal on vaja, et keegi looks meilikontod, seadistaks need arvutites ja telefonides, kedagi kes disainiks visiitkaardid ning prindiks need ja kedagi kes teostaks ka veebilahenduse. Kui Ülo saaks kõik need teenused ühest kohast, kiirelt ja efektiivselt, oleks ta oluliselt õnnelikum, kui joostes kümne erineva ettevõtte vahel. 89 missioon ongi olla partneriks kõigis IT-alastes küsimustes kus võimalik.

 

4. Hoia asi lihtsana

Kui Sa oled nagu enamus ettevõtjaid, siis on Sul idee valmis ja Sa oled nõus selle juba käima lükkama. Tuleb ainult ettevaatlik olla, et lihtsast ideest ei saaks märkamatult midagi liiga keerulist ja mitmetahulist. Nii võib lihtsasti lõpetada tootega mis on liiga kallis ja keeruline, ning keegi ei soovi seda kasutada.

Värske ettevõtjana proovi alustada minimaalselt ning hoida kindel siht fookuses. Loo lihtne, kvaliteetne ja hea teenus. Ettevõtte asutamine peaks käima käsikäes äriideega, mis täidab kõik lubadused ja ületab klientide ootused.

Heida kõrvale ebavajalikud funktsioonid ja lisad mis muudavad idee kobakaks ning mille arendamine on liialt kallis. Väikese ettevõtjana pole Sul vaja kõiki kellasid ja vilesid mida omavad suurkorporatsioonid. Alati on võimalus neid hiljem lisada.

 

5. Löö kulud kokku

Kui idee on juba arengufaasist kaugemal, proovi jooksvalt hinnata kulusid. Arvestada tuleb iga võimaliku kulutusega, mis võib stardiga kaasneda. Ning hea on hinnata pigem pessimistlikult kui optimistlikult. Ühed tähtsamad kuluvaldkonnad on kindlasti tööruumide rent, töövahendid, turundus jne.

Proovi välja tuua kõige täpsem number mis võimalik ja kontrolli oma arvutusi. Siis, võta misiganes summa Sa said ja korruta see neljaga. Päris tõsiselt, neljaga. Ootamatud kulutused varitsevad Sind ettevõtte loomisel igal sammul. Parem on olla nendeks kulutusteks valmis kui poole tegutsemise pealt uksed kinni panna.
Kindlasti ei tohi kulusid arvestades ka ära unustada ennast. Proovi arvestada, kui palju raha kulub Sinul endal elamise, toidu, kütuse jms. peale. Pane need tähtsuse järjekorda ja proovi lõppu jätta mittevajalikud kulutused, juhuks kui raha hakkab otsa lõppema.

Kui kõik kulud on kokku löödud, siis võib hakata koostama ettevõtte eelarvet. Algsuses võib vaja minna isegi sponsoreid ja muid rahastusviise, näiteks laenu alustavale ettevõttele. Samuti tee omale kokkuvõte kõigist võimalikest rahastusviisidest ja vali välja parimad.

 

6. Kujuta ennast ette täiesti rahatuna

Täiesti pankrotis ja laostununa. Tõenäosus, et see juhtub on küllaltki suur.

Mitteeduka äri alustamine on karm reaalsus paljude ettevõtjate jaoks. Üle poolte uutest ettevõtetest kukuvad läbi esimese viie aasta jooksul. Kuidas saaksid Sina hakkama ilma sissetulekuta?

Hea idee on omada plaani ka kõige hullemaks stsenaariumiks. Näiteks varu valmis mõni töökoht kuhu saad alati maanduda või räägi vanematega läbi variant mõnda aega nende juures peatuda. Tõenäoliselt tuleb sellel perioodil hakkama saada ilma mugavusteta. Koosta tegevusplaan ka juhuks kui sinu äri kukub totaalselt läbi ja magad öösiti veidi rahulikumalt.

Vaata enda praeguseid sissetulekuallikaid. Kui palju Sa hetkel teenid? Kui kaua peaksid Sa vastu töölt lahkudes. Millised ootamatused võiksid Sinu varuplaani peapeale keerata, näiteks ootamatu autoremont või küttesüsteemi parandus. Valmista end ette kõigiks situatsioonideks juhul kui äriidee ei toimi.

 

7. Ehita samm-sammult

Kui Sa soovid väikeettevõtet luua, siis ära loobu päevapealt enda praegusest töökohast. Eduka ettevõtte asutamine on pikk protsess, mida tuleks näha erinevate etappidena. Ehita ka enda ettevõte etappidena ja liigu tasakesti palgatöötajast ettevõtjani.

Alustava väikeettevõtjana võtab ka püsiva sissetuleku loomine aega. Hoia enda stabiilset töökohta nii kaua kui võimalik ning tegele ettevõttega tööväliselt. Kui Sa oled suutnud läbi ettevõtte tekitada juba mingigi sissetuleku, on püsivalt töökohalt lahkumine hulka kergem.

Ka 89 algas tasakesti põhitöö kõrvalt. Peale 12-tunniseid vahetusi Skypes sai tihti veel päeva ülejäänud osa pühendatud projekti kirjutamisele ja õigete kontaktide leidmisele. Kõige raskem ongi see esimene etapp, kui ideest hakkab moodustuma reaalne asi. Küllaltki raske on siis jaotada aega, pere, põhitöö, äri, hobide ja muu miljoni asja vahel, et ükski ei kannataks katastroofiliselt.

 

8. Räägi enda ettevõttest

Üks suurimaid väljakutseid alustavate ettevõtjate jaoks on oskamatus müüa. Reklaam ja turundus võivad tunduda hirmutavad ja võõrad, eriti uue alustajana.

Kui Sa kardad kriitikat enda ettevõtte või idee osas, siis sellest tuleb lihtsalt üle saada.  Kui Sa ei suuda veenda enda kliente Sinu ettevõtet toetama ja teenust tarbima, siis on keeruline ka raha teenida. Sa ei ole sotsiaalne ja avatud – teeskle kuni sa oled. Kui Sa tõesti soovid edu, siis häbelikkust endale lubada ei saa.

Ole valmis rääkima avameelselt enda ettevõttest, isegi kui see tekitab Sinus ebamugavust. Uue ettevõtjana pead Sa ennast ja enda ettevõtet pidevalt reklaamima.

Ma ei ole kindel, kas see on ainult Eestile omane nähtus aga VÄGA paljud ka suuremad projektid leiavad teostaja just soovituste baasil. Seega ei tohiks enda parematest tehtud töödest üldse teha kellegile saladust ning hea ja läbipaistev läbisaamine kõikide partnerite/klientidega on rohkem kui kohustuslik.

 

9. Vii end seadustega kurssi

Ettevõtte asutamine on põnev ja vinge. Seadused ei ole. Siiski pead Sa mõistma seaduseid mis kaasnevad ettevõtte loomisega. Seaduste eiramine ja regulatsioonidele mittevastamine võib kogu ettevõtmisele päris kiirelt vee peale tõmmata.

Alustades ettevõtte tüübist ja lõpetades raamatupidamise üles seadmisega, on vaja silmas pidada meie seadusandlust. Ettevõtte tüübist sõltuvad näiteks ka maksumäärad. Peale ettevõtte loomist tuleb hoolikalt jälgida, et ka nende pealt saaks kõik maksud korrektselt tasutud.

Väga suureks abiks on kindlasti hea raamatupidaja leidmine, kes on kursis ka juriidilise poolega ning oskab paljuski nõu anda.

 

10. Leia endas kirg

Eduka ettevõtte asutamine nõuab tahes tahtmata kirge! Kirg on see mis Sind konstantselt edasi sunnib ja paneb äri kasvama. Eriti alguses, mugavast palgatööst loobudes, hommikust õhtuni ringi joostes ja tundmatusse sukeldudes.

Siiski, ära lase kirel segada enda ratsionaalset otsustusvõimet. Kirg liigutab Sind edasi aga õiged ja kaalutletud otsused hoiavad õigel teel.

Proovi teha turuuuringuid enda alal ja räägi sihtgrupiga, et teada saada loodava ettevõtte potensiaal ja suund. Küsi ekspertidelt soovitusi tuleviku osas.

Kui ettevõtte hakkab edasi liikuma, kujutle selle juhtimist kui autosõitu. Sinu kirg olgu jalaks gaasipedaalil ja mõistus käteks roolil. Niiviisi saad sa olla kindel, et liigud õiges suunas õige kiirusega.

Täna toome välja 10 kõige veidramat lehekülge internetis, mis me suutsime leida ja kokku panna. Kindlasti tasub neid uurida vabamal hetkel, kui aega jagub rohkem ja kuhugile kiiret pole. Paljud neist nõuavad Flash playeri olemasolu ja lubamist, seega tasub kindlasti ennem veenduda selle olemasolus. Hakkame pihta!

10) exitmundi.nl

Veebileht kuhu on kogutud kokku kõiksugu erinevad maailmalõpu teooriad. Huvitavat lugemist ja spekuleerimist kindlasti jagub.

9) newsoffuture.com

Uudised tulevikust? Newsoffuture üritab kirjutada uudiseid kujul nagu need oleks umbes 50 aastat tulevikust ja kutsub üles ka kõiki oma lugejaid postitama enda kirjutatud uudiseid.

8) pointerpointer.com

Veebileht mis kuvab pilte, kus osutatakse näpuga sinu hiirekursori poole. Iga kord kui sa hiirt liigutad, laetakse uus pilt. Iseenesest kasulik veebileht, kui sul on vaja leida pilt konkreetses suunas osutavate inimestega.

7) zombo.com

Raske aafrika aktsendiga mees kordab motiveerivaid repliike ja tervitab sind zombo.com veebilehele. Milleks – keegi ei tea.

6) thequietplaceproject.com

Veebileht väga erilise funktsiooniga – veebileht mis pakub sulle vaikust!                 Oota misasja?

5) anasomnia.com

Kui sul tekib tuju näha väga veidraid unenägusid, siis sellel lehel on sul selleks võimalus. Kõik tuled toas tuleb kindlasti ära kustutada ja parimaks elamuseks võiks lehe lülitada täisekraani peale. Mis alguses võib tunduda ehk kummaline ja arusaamatu on peale mõningat jälgimist päris lummav.

4) zoomquilt.org

Mis juhtub kui ühte pilti lõputult sisse zuumida. Ja siis natuke veel zuumida. Ja veel. Ja veel. Ja veel…

3) fallingfalling.com

Kas sulle meeldib kukkuda aga haiget ei taha saada? Siis on meil täpselt õige veebileht sulle.

 

2) omglasergunspewpewpew.com

Meie vaieldamatu lemmik. Orav kosmoses võitleb vapralt enda laser-relvaga Trumpi ja asteroidide vastu. Mis saaks olla veel meelt lahutavam?

1) 973-eht-namuh-973.com

Mida rohkem sa ringi uurid seda vähem sa aru saad, tõenäoliselt, kui sa ei ole just selle veebilehe autor.

We Like To Start Your Project With Us!

Fill out the form or send us an e-mail to89@89.ee

  error: Content is protected !!