...

Rakendused

Rakendus ehk ingl. keeles Application) on tarkvara kogum antud liiki ülesannete lahendamiseks või tegevuste täitmiseks arvutil. Samas tähenduses kasutatakse ka lähedasi mõisteid: programm, rakendusprogramm, programmipakett. Rakendused jaotuvad näiteks: üldotstarbeline rakendustarkvara (rakendusprogrammid): veebilehitsejad, tekstitöötluse-,
tabeli-, graafikaprogrammid, spetsialiseeritud rakendused (erineva otstarbe ja mahuga, realiseeritakse erinevate vahenditega ja erinevates keskkondades): võrrandite lahendamine, palgaarvestus, detailide
projekteerimine, mängud jms.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.