...

IT haldus- ja tugiteenused

IT-lahendused, mis toetavad ettevõtte arengut!

Kas oled kindel, et Sinu investeeringud IT-süsteemide arendamisse on eesmärgipärased? Oleme oma praktikas kohanud ettevõtteid, kus on tehtud põhjendamatult suuri või sootuks tarbetuid investeeringuid mõnesse IT-süsteemi kitsasse valdkonda. Suure serveri või tulemüüri soetamine ei taga tingimata infosüsteemide parimat toimimist. Tihti on selline väärotsus laiapinnalise arenguplaani puudumise tagajärg. Meie aitame Sinul kaardistada infosüsteemide vajadused, leida probleemid ja kitsaskohad, seada eesmärgid ning arengusuunad ja need ka ellu viia!

Ettevõttesisene kompetents on alati tervitatav, kuid arvestades IT-valdkonna keerukust, ei pruugi selle tekitamine alati olla ettevõtte suurusest või tegevusvaldkonnast tulenevalt mõttekas. IT-personali olemasolu teatud ettevõtte suurusest alates on loomulikult vajalik, kuid piiratud ressursiga IT-osakonnalt ei tasu oodata imesid: ka nemad ei suuda kogu vajalikku infot hallata ning vajavad toetavaid partnereid.

Kui ka Sina ei soovi investeerida sellesse, mis kasu ei too ja vajad abi IT-lahenduse korrapäraseks toimimiseks, siis aitame Sind!

Võta meiega ühendust alloleva vormi kaudu!

Meie soovime Sinu projektist lähemalt kuulda!

Täida kõrval olev vorm või saada normaalne e-mail aadressile89@89.ee

  Rohkem külastajaid

  Rohkem külastajaid

  Rohkem fänne

  Rohkem fänne

  Rohkem oste

  Rohkem oste

  Rohkem tehinguid

  Rohkem tehinguid