...

Veeb

e-poe klienditeenindus
admin

May 03.2023 |

E-poe klienditeenindus on igas ettevõttes väga oluline, kuna see mõjutab otseselt ettevõtte mainet ja kliendirahulolu. Online-äri puhul on klienditeeninduse kvaliteet eriti oluline, kuna klient ei näe enam füüsilist kauplust ja suhtleb ettevõttega ainult virtuaalselt. Selles artiklis keskendume sellele, kuidas pakkuda tõhus epoe klienditeenindus online-äris ning kuidas lahendada probleeme ja kaebusi.

Tõhusa klienditeeninduse põhimõtted online-äris

Online-äris klienditeeninduse pakkumisel on mitmeid olulisi põhimõtteid, mida tuleks järgida:

 • Kiire ja kvaliteetne vastamine – Kliendi päringutele ja kaebustele tuleks vastata võimalikult kiiresti ning professionaalselt. Kui kliendil tekib probleem või küsimus, ootab ta kiiret ja asjalikku vastust.
 • Sõbralik ja abivalmis suhtlus – Kliendi suhtlemisel tuleks alati jääda sõbralikuks ning abivalmiseks. Kliendi rahulolu on oluline ning positiivne suhtlus võib mõjutada otseselt tema otsust teha järgmine ost just Teie ettevõttelt.
 • Võimalikult lihtne ja arusaadav info jagamine – Klienditeenindaja peaks alati jagama kliendile võimalikult lihtsas ja arusaadavas keeles vajalikku informatsiooni. Sellega saab vältida segadust ja ebatäpsusi.
 • Aktiivne suhtlus kliendiga – Kliendi ostuteekonna igas etapis tuleks temaga aktiivselt suhelda ning pakkuda talle vajalikku tuge ja infot.
 • Kliendisuhtlus kanalite mitmekesisus – Online-äris on kliendisuhtlus väga oluline, seetõttu peaks olema kliendil võimalik suhelda ettevõttega erinevatel viisidel, näiteks e-kirja, telefoni, chati jms kaudu.

Kuidas lahendada probleeme ja kaebusi

Online-äris võivad probleemid ja kaebused tekkida erinevatel põhjustel, näiteks toote vigase kättesaamise, tarneaegade mittetäitmise või tagastamise protsessi ebaõnnestumise tõttu. Kuidas lahendada selliseid olukordi?

 • Andke selgeid ja konkreetseid juhiseid Kui teie klientidel tekib küsimusi või probleeme, on oluline, et teie klienditeenindus meeskond saaks neile selgeid ja konkreetseid juhiseid anda. Kui võimalik, siis võiksite kaaluda ka juhendite, õpetuste või videote loomist, mis aitaksid klientidel ise probleeme lahendada.
 • Hoidke suhtlust aktiivsena Kui klient on esitanud kaebuse või küsimuse, on oluline, et suhtlus ei katkeks enne probleemi lahendamist. Hoidke klienti kursis lahenduse leidmise edenemisega ning vajadusel võtke uuesti ühendust, et tagada kliendi rahulolu.
 • Hinnake kliendi rahulolu Kui probleem on lahendatud, siis hinnake kindlasti kliendi rahulolu. Küsige tagasisidet ja püüdke selle põhjal oma teenust edasi arendada. Olge tänulikud positiivse tagasiside eest ja võtke kriitikat kui võimalust ennast parandada.

Kokkuvõte

Online-äris pakutav e-poe klienditeenindus on ülioluline, et säilitada klientide usaldust ning kindlustada pikaajalist edu. Pöörake tähelepanu oma e-poe klienditeeninduse kvaliteedile, tagage, et probleeme ja kaebusi käsitletakse kiiresti ja professionaalselt ning jälgige pidevalt kliendi rahulolu. Võtke kliendi tagasisidet tõsiselt ning kasutage seda oma teenuse parendamiseks. Kui suudate pakkuda tõhusat ja kliendisõbralikku teenust, siis on suur tõenäosus, et teie kliendid pöörduvad teie poole ka tulevikus ning soovitavad teid ka teistele.

UI Disain
admin

April 26.2023 |

UI disain on üks kõige olulisemaid komponente kasutajakogemuses. Selle eesmärk on luua lihtne, kasutajasõbralik ja atraktiivne kasutajaliides, mis aitab inimestel suhelda tõhusalt digitaalsete rakenduste ja süsteemidega. UI/UX disaini loomisel arvestatakse erinevaid aspekte, nagu disaini esteetika, funktsionaalsus, kasutusmugavus, interaktsiooni disain ja visuaalne identiteet. Selle artikli eesmärk on uurida, miks on UI/UX disaini roll nii oluline ja kuidas seda rakendatakse erinevates digitaalsetes platvormides.

UI disaini olulisus

Kasutajakogemus on palju enamat kui lihtsalt süsteemiga interaktsioon. Selle eesmärk on tagada, et kasutaja saaks oma eesmärke täita ilma takistusteta ja tunneks selle protsessi ajal mugavust. UI/UX disain mängib selles protsessis olulist rolli. Kui kasutaja on rahulolematu kasutajaliidesega, võib ta hakata kahtlema süsteemi usaldusväärsuses ja funktsionaalsuses. See võib omakorda kaasa tuua negatiivseid tagajärgi, näiteks halbu arvustusi, vähem kasutajaid ja madalamat tulu.

Kasutajakogemuse kvaliteet mõjutab otseselt kasutaja rahulolu, lojaalsust ja tagasiside kvaliteeti. Kui kasutaja leiab süsteemi kasutamise lihtsaks ja mugavaks, on tal suurem tõenäosus jätkata selle kasutamist ja soovitada seda ka teistele. Seetõttu on UI/UX disaini kasutamine äärmiselt oluline eduka digitaalse toote loomisel.

UI disaini rakendamine

UI/UX disaini loomine algab protsessi mõistmisest ja kasutaja vajaduste analüüsimisest. Disaini meeskond peab mõistma, kuidas kasutajad süsteemi kasutavad, millised on nende eesmärgid ja millised on nende eelistused. Seejärel saab disainimeeskond kasutada kogutud teavet, et luua lihtne ja kasutajasõbralik kasutajaliides.

Üks oluline aspekt UI/UX disainis on funktsionaalsus. Kasutajaliides peab olema hästi struktureeritud ja loogiliselt paigutatud, et kasutajad saaksid kiiresti navigeerida ja oma eesmärke saavutada. Disaini meeskond peab tagama, et iga funktsionaalus on kergesti leitav ja selgesti arusaadav.

UI/UX disain on vajalik igasuguse digitaalse toote puhul. See hõlmab mitmeid erinevaid elemente, alates funktsionaalsusest kuni kasutajaliidese esteetikani, kõik selleks, et tagada kasutajakogemuse sujuvus. Selles artiklis uurime, kuidas saate luua tõhusat kasutajakogemust, kuidas UI/UX disain aitab teil oma eesmärke saavutada ja miks see on nii oluline.

Kasutajakogemuse määratlus

Kasutajakogemus (UX) hõlmab kõike, mida kasutaja toote kasutamisel tunneb, sealhulgas nende emotsioone ja reaktsioone. Selle põhjal võime mõista, et UX on mõõdupuu selle kohta, kas toode on kasulik või mitte. Kasutajakogemuse loomine hõlmab palju erinevaid aspekte, sealhulgas toote funktsionaalsust, kasutusmugavust, kasutajaliidese disaini, interaktsiooni disaini ja visuaalset identiteeti. Kui need elemendid on hästi tasakaalus, saab tõhusa kasutajakogemuse luua.

Kasutajaliidese disain

Kasutajaliidese disain (UI) on UX disaini oluline osa. See hõlmab kõike, mida kasutaja toote kasutamisel visuaalselt näeb. Kasutajaliides peab olema lihtne, arusaadav ja hõlpsasti navigeeritav. See hõlmab ikoonide, nuppude, menüüde, lehtede ja muude kasutajaliidese elementide kujundamist. Kõik need elemendid on olulised selleks, et kasutajad saaksid oma eesmärke toote kasutamisel kiiresti ja tõhusalt saavutada.

Kasutajamugavus

Kasutajamugavus on ka oluline element UX disaini loomisel. See hõlmab kõike, mis aitab kasutajatel toodet lihtsalt ja tõhusalt kasutada. Näiteks peab toode olema hästi organiseeritud, et kasutajad saaksid lihtsalt leida ja kasutada funktsioone, mida nad vajavad. Samuti peaks toode olema tundlik ja reageerima kasutaja toimingutele kiiresti.

Interaktsiooni disain

Interaktsiooni disain on UX disaini oluline element, mis hõlmab kõiki toote interaktiivseid aspekte. See hõlmab kõike, mis aitab kasutajatel toodet kasutada, sealhulgas navigeerimist, sammu täitmist ja funktsioonide kasutamist. Interaktsioon peab olema vägagi läbi mõeldud ja palju testitud.

Pahavara eemaldamine kodulehelt
admin

April 24.2023 |

Website malware removal has become an increasingly requested service as malicious software has become more and more common and can cause serious damage to your website. Malware attacks can steal your data, deface your website, spread spam and infect your visitors. If your website is infected, it is important to act quickly to remove the pest and prevent further attacks.

Malware can get onto your website in a variety of ways. One of the most common methods is exploiting vulnerabilities in content management systems such as WordPress, Joomla and Drupal through plugins. Malware can also inject code that runs on the visitor’s computer. Malware can also enter your website through emails, downloads, and other web-based activities.

How to know if your website is infected?

Some of the symptoms that may indicate the presence of malware on your website include:

 • Your homepage is loading slowly or not loading at all
 • There are new links or ads on your website that you don’t recognize
 • Search engines like Google may display a warning about your homepage
 • Your web browser will block your homepage from opening and issue a warning

If you notice these symptoms, it’s important to take immediate action to remove the pest and restore your website’s security.

Types of malware

Malware can take many forms. Here are some of the more common types of malware that can be found on websites:

 • Viruses – These are one of the most common types of malware. Viruses copy themselves to other files and devices that can become infected. Viruses can cause damage, destroy files and prevent your website from working.
 • Trojans – Trojans hide inside other software and infect the device when the user downloads it. They can change the security of the homepage and cause data leaks.
 • Cybercrime Tools – These can be various tools used to attack a website. For example, they can be software that tries to find website security flaws or password cracking tools.
 • Malware scripts – These are small pieces of code that are added to your website to steal your visitors’ personal information or install other malware.

How to remove malware from a website?

The first step is to determine what part of your website is infected and how it works. To do this, you can use special tools such as Google Search Console, which you can use to monitor the security status of your website.

Once you’ve determined which part of your website is infected, you need to remove that part. If you’ve been using a content management system like WordPress, you should check your plugins and themes to make sure they’re up-to-date and secure. You should also change your administrator password to prevent further attacks.

If malware code has been injected into your website, you should manually remove the code. Malware removal can be difficult if you don’t know exactly where the code is. Therefore, professional help may be necessary.

If you need help cleaning the website, feel free to write to us – we have cleaned hundreds of different pages over the years!

E-poe liidestamine laotarkvaraga
admin

April 10.2023 |

E-commerce is a rapidly growing field where companies need to be able to manage their product and order flow quickly and efficiently. One key to this is to interface the e-store with warehouse software that allows companies to automate product inventory and order management. In this article, we examine three popular warehouse software used in Estonia – Erply, Merit Aktiva and Directo – and their integration with e-shops.

Online stores have become an increasingly popular way to sell products and services, and warehouse software has become an essential tool for managing inventory for businesses. One effective way to link these two systems together is to interface the e-store with warehouse software to automate the exchange of orders, inventory and sales information. In this article, we will take a closer look at the interface of the warehouse software Erply, Merit Aktiva and Directo, well-known in Estonia, with e-shops and how it can help companies to improve their business operations.

Erply

is an international warehouse software offering a complete inventory management system, POS system, sales analytics and more. Erply is a great choice for businesses that want to efficiently manage their inventory, track sales and customer data, and manage their sales channels, including an e-store. Even though Erply’s user support is mostly a joke in the conversations between their many users, they are at the forefront in terms of functionality and interface. Both the abundance of functions and the simplicity of the interface, especially if you use a more popular platform such as WordPress Woocommerce.

Merit Aktiva

is a well-known accounting software in Estonia that offers a versatile accounting solution, including inventory management. Merit Aktiva is a good choice for companies that want to effectively track their financial transactions, generate reports and integrate inventory management into their accounting processes. Originally intended only for accounting, the program now also offers a wide range of functions needed for inventory management and is in constant and rapid development. Based on experience, it is not impossible to order special requests and solutions.

Directo

is another well-known Estonian warehouse software that offers a system for inventory management, sales, purchases and financial management. Directo is suitable for companies that want an efficient and customizable inventory management solution that allows them to track their inventory, make quick buying and selling transactions, and track financial activity. And all the functions needed for warehouse management can be added here as well.

Interfacing an e-store with warehouse software can bring several advantages to companies. Here are some key benefits:

 • Effective inventory management: Interfacing the e-store with inventory software allows businesses to easily manage their inventory, track products and their availability, and get real-time inventory information. This allows companies to keep their inventory at optimal levels, reduce stock shortages and avoid excess inventory. Effective inventory management helps companies fulfill customer orders faster and more accurately and improves customer service.
 • Order automation: Interfacing an online store with warehouse software allows companies to automate the order processing process. When an order is placed in the online store, it is automatically sent to the warehouse software, which reduces human errors and speeds up order fulfillment. This helps reduce order processing time, improves accuracy and allows companies to respond quickly to increased order volume.
 • Sales analytics and reporting: Interfacing the e-store with warehouse software allows companies to track sales and get real-time sales analytics. It enables companies to monitor sales trends, identify profitable products and customers, and make strategic decisions about sales strategies and inventory optimization. In addition, it enables the generation of various sales reports that help companies gain an overview of their business activities and make future-oriented decisions.
 • Reduced need for data processing: Interfacing the e-store with warehouse software allows companies to avoid double data entry and the need for manual data processing. Order, product and customer data are automatically sent to the warehouse software, reducing human error and data handling time. This contributes to more effective data management and reduces the risk of errors.
 • Better management of sales channels: Interfacing an e-store with warehouse software allows companies to easily manage different sales channels such as e-store, retail outlets, bulk warehouses, etc.

If you have an e-shop, plan to create one or simply have questions about e-shop integration, feel free to contact us HERE!

Veebilehe kiiruse optimeerimine
admin

April 03.2023 |

Today we’re going to talk about how to optimize website speed to improve your user experience and search engine results. This is important because if your website doesn’t load quickly or doesn’t work smoothly, users may get bored and ignore your business and move on to a competitor.

Optimizing web page speed means using various techniques to reduce web page load time and improve user experience. A fast website is important because most people expect a website to load under 2 seconds, and if it takes longer than that, it can lead to user frustration and create a negative impression of the website.

So, what is website speed optimization in technical terms? This is the process of making a website faster and more efficient. This includes various methods including web page optimization, image optimization, web page size reduction, web page speed up, etc.

So how do you optimize your website speed? Here are some tips:

 • Website Optimization – Website optimization includes code optimization, CSS and JavaScript minification, HTML cleanup, etc. This can help reduce the loading time of your web page and improve its speed.
 • Image Optimization – Large images can significantly slow down the loading speed of your web page. Image optimization, such as image compression and reduced resolution, can help reduce web page load time.
 • Web Minification – Web minification means minifying and compressing all the files on a web page, such as HTML, CSS, and JavaScript. This can help reduce the loading speed of the web page.
 • Website Acceleration – Website acceleration involves various methods, including web page caching, gzip compression, and using a CDN. This can help reduce web page loading speed and improve user experience.
 • Code Optimization – Code optimization can help reduce the loading speed of a web page and improve its speed. This includes code minification and protection against inefficient code and outdated practices.
 • Website Testing – Before publishing your website, it’s important to test it on different browsers and devices to make sure it runs smoothly and loads quickly.

How do these methods affect your website’s search engine results? Search engines like Google value fast and efficient websites and display them higher in search results. So optimizing your website speed can help increase your website visibility and traffic.

veebiarendus
admin

February 20.2023 |

Web development is the process of creating and developing websites. There are many different stages and procedures involved in web development, from developing an idea to creating site design and features and publishing the site. In this article, we will explore how web development works, what are its stages, and what should be done to achieve a successful web development project.

The first step in web development is developing an idea. This stage involves figuring out what the website should do and what problem it should solve. Then you should consider how the users of the site will use it and what their needs are. Once the idea is developed, it is important to define the goals and the resources needed to achieve the goals.

Creating a design

The design process involves designing the site and creating its visual identity. When creating a design, it is important to consider the needs of users in order to achieve the best user experience. The design should be simple and user-friendly and should give the user a clear idea of the site’s content and goals.

Web development

Once the design is created, it is necessary to move to the development phase. During the development phase, the software applications and functions that enable the site to function are created. This stage involves programming and writing code. During the development phase, the code is also tested to ensure that it is efficient and works as intended.

Web development testing

Before publishing a site, all features and code should be thoroughly tested to ensure they are effective and meet user needs. Testing can include both manual testing and automated testing. During testing, potential errors are also identified and should be corrected before the site is published.

Once testing is complete and bugs are fixed, it’s time to go live. Publishing involves launching the site and then taking all necessary steps to ensure its security and reliability. Site publishing also includes search engine optimization (SEO) to ensure your site’s visibility in search engines.

Web development and maintenance

Finally, website maintenance should also be considered. Website maintenance includes security, content updates, software updates and error correction. If a website is not constantly maintained, it can start to accumulate errors and security issues.

In summary, web development is a process that involves several different steps, from planning to the development of the final application.

admin

January 03.2023 |

E-poe haldamine võib olla aeganõudev ja keeruline ülesanne, eriti algajale ettevõtjale. Aga õigete tööriistade ja teadmistega saab e-poe haldamine muutuda lihtsamaks ja tõhusamaks.

WordPress on tänapäeval üks populaarsemaid veebipõhiseid e-poe platvorme. See on tuntud oma lihtsa kasutuslihtsuse ja mitmekülgsete lisandite poolest, mis võimaldavad luua igasuguseid e-poode.

Siin on mõned nõuanded ja nipid, mis aitavad sinu e-poe haldamist lihtsustada ja edukamaks muuta:

 1. Vali õige platvorm. Enne e-poe loomist pead valima sobiva platvormi, mille abil saad oma tooteid müüa. Populaarsed valikud on näiteks WooCommerce, Shopify või Magento. Vali platvorm, mis vastab sinu vajadustele ja millel on hea turvalisus ja klienditugi.
 2. Paiguta tooted üheselt. Mõtle, kuidas sa soovid oma tooteid kategooriseerida ja kuidas sa soovid neid esitleda. See aitab sinu klientidel leida need kiiremini ja lihtsamini. Samuti on oluline, et tooted oleksid hästi kirjeldatud ja et neil oleks atraktiivsed pildid.
 3. Tööta välja müügistrateegia. Mõtle, kuidas sa soovid oma tooteid müüa ja millised on sinu eesmärgid. Näiteks võid sa soovida pakkuda allahindlusi või kampaaniaid, et tõsta müüki. Samuti võid sa proovida kasutada sotsiaalmeedia kanaleid ja reklaami, et suurendada oma visuaalsust ja jõuda uutele klientidele.
 4. Hoolitse klienditeeninduse eest. Oluline on, et su kliendid tunneksid end sinu e-poes mugavalt ja saaksid kiiresti abi, kui neil on küsimusi või muresid. Seetõttu tasub pakkuda erinevaid kontaktvõimalusi, näiteks e-posti teel, telefoni teel või vestluse abil. Samuti on oluline, et sa vastaksid kiiresti ja professionaalselt ning aitaksid kliente nende muresid lahendada.
 5. Jälgi oma tulemusi e-poe haldamise edukuse mõõtmiseks!
Isiklikud andmed internetis
admin

September 30.2022 |

Isiklikud andmed internetis tuleb hoida kaitstuna, et need ei satuks võõrastesse kätesse, kes neid kuritarvitada võivad. Tänapäeval tuleb andmete turvalisuse eest rohkem hoolt kanda kui eales varem.

Isiklikud andmed internetis – mida ja kui palju avaldada?

Nutiseadmete puhul olete kindlasti märganud, et mõned rakendused küsivad lisaandmeid, mida tegelikult tarvis jagada ei ole, sest rakendus töötab ka ilma nendeta.

Mõne nutiseadme mängu allalaadimisel küsib rakendus ligipääsu sinu kontaktidele ja asukohale. Enne aktsepteerimist mõtle korra läbi, kas antud rakendus ikka vajab töötamiseks neid konkreetseid andmeid või mitte. Kui ei, siis keela julgelt ligipääs ja oled juba oma andmeid hoidnud turvalisena, sest kõik, mida küsitakse ei ole alati avaldamiseks!

Toome näite Google Mapsi ja Waze-i kasutamisest, mis ilmselgelt vajavad ligipääsu sinu asukohale, et näidata teed ning muid funktsioone. Nutiseadmete mängud, mis ei ole reaalse asukohapõhised, ei vaja andmeid sinu lokatsioonile.

Andmed internetis

Hoia tarkvara uuendatuna ja isiklikud andmed internetis on kaitstud!

Tarkvarauuendused tulevad pahatihti ebasobivatel hetkedel ning seetõttu lükatakse neid ka edasi. Uuendustel ja värskendusetel telefonis, televiisoris, digiboksis või mõnes muus seadmes, on kindlad eesmärgid – turvaakude lappimine ja turvalisuse tagamine, uus funktsioon, tarkvara parendus või parandus. Kui lükkad uuendusi pidevalt edasi, võid sattuda pahavarasaagiks ning sinu isiklikud andmed ei ole enam kaitstud. Kurjategijatel on võimalus müüa sinu andmeid edasi või kasutada neid mõne muu ebameeldiva eesmärgiga.

Kahjuks on andmevargused tänu ebakorrapärasele andmete kaitsmisele lihtsasti kättesaadavad ning pahalastele suureks maiuspalaks. Isiklikud andmed internetis vajavad suuremat tähelepanu!

Tundmatutele linkidele ära vajuta!

Oleme väga palju kokku puutunud ettevõtjatega, kes on andnud pahalastele oma andmetele ligipääsu tänu ,,Vajuta siia“ lingile klikkimisega. Millegipärast on inimesed väga varmad seda tegema süvenemata sisule, mis reedab oma olemuse.

E-mailiga tulnud kiri, mille on väidetavalt saatnud sinu sõber ning kus on hüpikaken suure kirjaga ,,Vajuta siia“ ei pruugi olla päriselt sinu sõber! Enne sellisele kahtlasele lingile klikkides tee kindlaks, et sinu sõber saatis kirja, et jagada videot või mõnda naljakat pilti – helista talle ja küsi! Vastasel juhul sead ohtu oma nutiseadme ning turvalisuse. Tegu võib olla pahalasega, kes üritab sinu andmetele ligi pääseda.

Selleks, et kaitsta oma isiklikke andmeid ja hoida end pahalaste rünnakute eest, tuleb pöörata suuremat tähelepanu tarkvara ja rakenduste uuendamistele ning sisule, mis kutsub lingile klikkima! Ära jaga lisaligipääse rakendustele, mis tegelikult seda infot ei vaja!

Pakume kodulehe hooldust, mille raames hoiame sinu kodulehe turvalisena. Teeme uuendusi, parendusi, parandusi ning tekkivad errorid ja anomaaliad eemaldame koheselt, mis kindlasti veebilehel olema ei pea! – Küsi pakkumist!

Turundusstrateegia
admin

August 31.2022 | digitaalne turundus | koduleht | sotsiaalmeedia

Turundusstrateegia – mis see on?

Turundusstrateegia on väljatöötatud kava, tänu millele jõutakse potentsiaalsete klientideni. Eesmärgiks on luua nad sinu toote ja/või teenuse aktiivseteks tarbijateks.

Korralikult läbimõeldud turundusstrateegia on sinu ettevõtte edu saavutamise tugevaks vundamendiks. Koos üksikasjaliku turundusplaaniga saad kätte õige suuna, mida on tarvis turunduse vallas täpsemalt ette võtta ning milliseid võimalusi kasutada – e-mailiturundus, sotsiaalmeedia postitused (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), koostööpartnerid, influencerid jne.

Sotsiaalmeedia

3 olulist punkti turundusstrateega loomisel

 1. Tunne oma toote/teenuse tarbijat!

Turundusstrateegia loomine ei ole tegelikult keeruline, aga aeganõudev. Väga täpselt tuleb selgeks teha, kes on sinu toote ja/või teenuse tarbija. Tee kindlaks oma potentsiaalse kliendi vanus, sugu, hobid, perekonnaseis, haridus, töökoht, sissetulek, elukoht ning sul on juba parem ülevaade, kes on sinu klient. Tooteid ja/või teenuseid turundatakse kliendi vajadustest lähtuvalt. Tänu täpsele kliendikirjeldusele, tead sa, millised on tema valukohad ning oskad nendest lähtuvalt tema probleemidele lahendusi pakkuda ja tänu sellele ei jäta klient sind maha ning tulevad ka uued.

 1. Too välja punktid, miks on sinu toode või teenus ainulaadne!

Sinu toode või teenus on parem kui konkurentidel! Too välja erinevad väärtused ja kasud. Nendeks on näiteks huvitav ja/või mugav asukoht, eriline teenindus, ainulaadne väljanägemine, ajalugu, vägevad kampaaniad, eriline sisu sotsiaalmeedias, personaalne lähenemine või midagi muud erilist ja ebatavalist.

 1. Väljatöötatud detailne turundusstrateegia on elluviimiseks!

Nagu juba eespool mainisime, tulemuste saavutamiseks on vaja koostada põhjalik ja detailne turundusplaan. Soovitame kasutada erinevaid digikanaleid, et jõuda juba olemasolevate ja tulevaste klientideni. Sotsiaalmeedias on tugev jõud! Uuringute järgi on Eestis umbes 1,2 miljonit internetikasutajat ning neist ümmarguselt 90% täiskasvanutest kasutavad internetti iga päev – tehke omad järeldused.

Sotsiaalmeediat (Facebook, Instagram, Twitter jne) on hea ära kasutada olemasolevate klientide hoidmiseks ning uute sidumiseks, postitades vähemalt 2x nädalas kõnetavaid sisutekste, pilte ja videoid.

Ärme jäta mainimata ka kodulehte, mis on sinu ettevõtte visiitkaardiks. Sinu brändi veebileht peab olema lihtsasti navigeeritav, pilkupüüdev, kaasaegne ja kasutajasõbralik – võimalus head esmamuljet jätta on vaid üks kord! Seega, panustage ka oma kodulehele, et see oleks kaasaegne ja kliendisõbralik.

Kodulehele sisu tootmiseks kasutatakse ka märksõnu, mida Google üles leiab ning sinu toodet või teenust soovitab potentsiaalsele kliendile, kes parasjagu „googeldab“.

89 IT tiim aitab oma nõu ja jõuga, et muuta sinu toode või teenus klientidele nähtavaks. Kui vajad abi kodulehe loomisel, turundusstrateegia tegemisel või mõne muu IT alase „asjaga“, võta meiega julgesti ühendust. Meie lähenemine on sõbralik ja personaalne!

IT- teenused
admin

August 16.2022 |

3 põhjust, miks IT- teenuseid sisse osta

1. Aitab rohkem aega kokku hoida
IT- teenused kingivad Sulle ja Sinu tiimikaaslastele aega! Mõistlik on jääda oma liistude juurde. Kui Sinu äri ei tegele IT-ga, siis pole Sul mõtet hakata ka uut ametit omale selgeks õppima. Sina hoiad aega kokku ning saad tegeleda oma ettevõtte põhiasjadega ning infotehnoloogia spetsialistid hoiavad ise sinu äri IT- poolel silma peal. IT- teenused on kõik ühest kohast! Lisaks, saad Sina ja Sinu tiimiliikmed erinevate IT- alaste probleemide ja küsimustega alati nende poole pöörduda. Alles jäävad närvirakud, aeg ja rõõmus meel!

2. IT- teenused hoiavad raha kokku
IT- teenuste pakkujate juures töötavad sellised vahvad tegelased, kes on juba varasemalt koolitatud oma ala spetsialistid. Nad tegelevad aktiivselt vaheldumisi erinevate klientide apsakate ja probleemidega. IT teenuste pakkuja vastutab selle eest, et õige asjatundja oleks igakell kättesaadav ja valmis probleeme lahendama. Võrdluseks, kui Sa hakkad oma ettevõttes alles uut inimest koolitama, siis on see suurem ressursi raiskamine kui IT- teenuste sisseostmine juba koolitatud spetsialistidega.

Sina ja Sinu töötajad saavad keskenduda oma brändi põhibusinessile ja IT- alased tööd tehakse vastavalt kokkulepetele Sinu eest ära.

3. IT- teenusega on lihtsam ettevõttesiseselt majandada
Väga raske on leida häid ja pädevaid IT- spetsialiste, kellele usaldada oma ettevõtte kogu IT- sisemine pool. Paljud suured ettevõtted meelitavad hiiglaslike hüvede, boonuste ja palgaga IT- spetsialiste oma firmasse tööle. Kas Sina suudaksid nendega konkureerida? Kisub keeruliseks, eks? Seepärast pöördumine IT- teenusepakkuja poole, kes spetsialistid ise leiab, on Sinu ettevõttele juba suureks kasuks. IT- teenuste pakkujad koolitavad pidevalt oma töötajaid ning hoiavad oma spetsialistide taset kõrgel.

IT- teenused aitavad Sinu ettevõttes korda hoida ning on igati toeks ja abiks. Mis siin veel mõelda? Kui Sinu ettevõte vajab abi sotsiaalmeedia haldamisega, raamatupidamisega, kodulehe turvalisena hoidmisega, toodete/teenuste uuendamistega veebilehel, kodulehe/e-poe loomisega või mõne muu IT- küsimusega, siis pöördu julgesti meie professionaalse tiimi poole: 89 IT- JA DISAINITEENUSED

Uudiskiri
admin

July 29.2022 |

Uudiskiri, mis potsatab e-mailile, kutsub lugejat külastama Sinu brändi kodulehte või e-poodi, osalema loosimängudes, erinevate teenustega tutvuma või ostu sooritama.

Forrester Researchi andmete järgi tuleb umbes 25% ettevõtte tulust just tänu e-maili turundusele.

Uudiskiri ja selle eelised

Uudiskiri pakub personaalsemat lähenemist ja kõnetab Sinu klienti otse, kui sisu on informatiivne ja piisavalt huvitav. Facebookis, Instagramis või mõnes teises sotsiaalmeedia turunduskommunikatsiooni kanalis võib jääda märkamata mõni oluline postitus. E-mailidele pühendatakse tähelepanu ja aega ning neid loetakse rohkem. Ainuke oht, et e-mail ei jõua inimeseni, on spämmifiltri tõttu, mis teeb samuti tublisti oma tööd.

Uudiskirjad ei nõua palju rahalisi ressursse ning nende saatmine ei ole samuti keeruline, sest selleks on loodud erinevad keskkonnad, mis teevad Sinu ja/või turundajate töö lihtsamaks – Eestimaine Smaily, MailChimp, Active Campaign, Campaign Monitor jne.

Uudiskirjad

Kui tihti saata e-maile, et uus uudiskiri säilitaks oma põnevuse?

Uudiskiri peab olema väga hea ning kõnetava sisuga ning liiga tihti e-kirjade saatmine võib osutuda üsna keeruliseks. Tõsine väljakutse on saata iga nädal põnevaid uudiskirju, selleks peab ettevõttel olema pidevalt uut ja huvitavat informatsiooni, mida oma jälgijatega jagada ning mitte neid ära tüüdata.

Uudiskiri ei tohiks ennast korrata eelmisega, sest see võib mõjuda juba rämpspostitusena. Aeg-ajalt tuleks kontrollida ka oma rämpsposti, ehk on mõni tähtis kiri sinna sattunud. Kasulik on e-maile jälgijatele teele panna ainult siis, kui on midagi olulist ja uut jagada. Olgu selleks siis uue toote/teenuse tutvustus, ümberkorraldused veebilehel või e-poes, allahindlused, uued loosimised või mõni muu info.

Saada uudiskirju regulaarselt, et kliendid Sind ei unustaks ning hoia nende huvi üleval oma brändi ja tegemiste vastu. Ära aga saada uudiskirju liiga tihti ning jaga oma jälgijatega ainult kasulikke, asjakohaseid ja uusi tegemisi!

89 tubli turundustiim aitab igapäevaselt erinevaid ettevõtteid uudiskirjadega, kellel ise ei ole aega neid kokku kirjutada ning laiali saata. Kui ka Sinu ettevõtte soovib oma kliente premeerida sisukate ja huvitavate uudiskirjadega, siis meie tõttame rõõmuga appi!

Kuidas kaitsta oma arvutit?
admin

June 27.2022 |

3 nõuannet, kuidas kaitsta oma arvutit

Kuidas kaitsta oma arvutit ja kontosid, kui me teame, et maailmas on palju tegelasi, kes tahavad meie kontosid kaaperdada ning korda saata palju kurja pahandust?

1. Ära kasuta samu paroole erinevates kohtades

Tihtipeale võetakse mugavuse pärast kasutusele sama parool erinevates Interneti keskkondades. Kahjuks on juhtunud ja tõenäoliselt juhtub ka edaspidi, et mõni leht hakkab lekkima ning veebikasutajate paroolid satuvad kurjade kavatsustega inimeste kätte, kes saavad nüüd ka teistes keskkondades kontosid üle võtta.

Mõtle enda jaoks välja mingisugune süsteem erinevate paroolide meelde jätmiseks või kasuta hoopis brauseri paroolide salvestamist. Tänapäeval on olemas ka rakendused, mis haldavad paroole, et Sinu elu veidi lihtsamaks teha.

Kindlasti soovitame sisse lülitada mitmeastmelise autentimise Google-s ja Facebook-is, sest neid kasutatakse ka teistesse Interneti keskkondadesse sisselogimiseks. Mitmeastmeline autentimine tähendab seda, et kui võõras üritab Sinu parooliga mõnest uuest seadmest esimest korda Sinu kontole ligi pääseda, saad Sa e-mailile või telefonile teate. Kui oled aga Sina ise, kes kasutab uut arvutit, et oma kontosse sisselogida, siis saad e-mailile või telefonile saadetud koodiga seadme ära salvestada ning muretult järgmine kord sisselogida.

Aga kuidas kaitsta oma arvutit ja kontosid? Kasuta tugevaid paroole, kus esinevad suur- ja väiketähed ning numbrid. Mida pikem parool, seda parem ning väldi sõnaraamatus olevaid sõnu.

2. Tee uuendusi, mida arvuti või muu nutiseade palub

Tihtipeale arvavad näiteks vanema generatsiooni inimesed, et kui kõik toimib korralikult, ilma viperusteta, ei tasu midagi puutuda. Arvutis olev tarkvara aga vajab uuendusi selleks, et aega näinud süsteemis võivad tekkida turvaaugud ning nendega kaob ka turvalisus. Kui Sinu arvuti küsib tarkvarauuendust, siis anna nõusolek selle tegemiseks.

Erinevad programmid, mis on Sinu arvutis või telefonis, vajavad ka aeg-ajalt uuendamist. Uuenda neid!

3. Kasuta ainult turvalisi WiFi võrke

Väljasõidul olles on tõesti väga mugav kasutada ühiskasutuses olevaid ja paroolivabasid WiFi võrke, kuid need ei ole turvalised! Palju turvalisem on toimetada mobiilse andmesideme või WiFi võrguga, mis on parooliga kaitstud.

Kaitse oma arvutit ja teisi nutiseadmeid!

Kui vajad abi, võta ühendust: 89@89.ee, +372 554 69 60 Meie aitame!

Millist veebimajutust valida
admin

June 18.2022 | millist | radicenter | telia | valida | veebimajutus | veebimajutust | virtuaal | zone

Millist veebimajutust valida ja mille põhjal otsustada?

Millist veebimajutust valida on üks esimesi küsimusi millega alustav ettevõtja või projektijuht kokku puutub. Nagu mujalgi maailmas võistlevad ka eestis paljud teenusepakkujad külg külje kõrval, et pakkuda sinu kodulehele oma serveris kodu. Tegime väikese võrdluse ja edetabeli nii hindade, klienditeeninduse kiiruse ning ka teenuse enda kvaliteedi järgi vastavalt meie pikaajalisele kogemusele. Loodetavasti on see artikkel sulle abiks ja teejuhiks kui peaksid kunagi silmitsi seisma või juba seisad küsimusega millist veebimajutust valida.

 

Zone.ee – mugav ja kindel

Soodsaim pakett zone majutuses maksab 6.55€/kuu, kui valid arveldusperioodiks aasta. Muideks meie soodukoodiga 89EE saad esimesed aasta aega veebimajutust veel poole soodsamalt! Küllaltki soodsa hinna eest tuleb 256 GB ruumi, piiramatult e-posti aadresse ja väga stabiilne teenus, aastate jooksul zone keskonnas esinenud katkestusi või vigu on raske meenutada. Klienditugi on alati kiire ja käepärast ning suudab isegi telefoni teel anda asjakoheseid vastuseid. Zone kaasaegne iseteenindus on tehtud küllaltki võimalusterohkeks, jäädes siiski lihtsasti arusaadavaks ka tavakasutajale. Kogenuma kasutaja jaoks on iseteeninduses palju otseteid ja läbimõeldud lahendusi mis igapäevasel kasutamisel kõvasti aega kokku hoiavad. Telli endale Zonest veebimajutus SIIN!

 

Veebimajutus.ee – sõbralik ja lihtne

Soodsaim pakett veebimajutuses maksab 2.+62€/kuu, kui valid arveldusperioodiks aasta ja kasutad meie sooduskoodi millega esimene pool aastat majutust on täiesti tasuta! Hinna sees on 150 GB ruumi ja kuni 100 e-posti aadressi. Kui zone võib tunduda ehk natukene suure ja bürokraatlikuna siis veebimajutus jätab pisema ja sõbralikuma alternatiivi mulje. Võimaluste poolest on veebimajutuse iseteenindus veidi kesisem, samas aga tavakasutajale arusaadavam ja konkreetsem kuna kõik põhifunktsioonid on väga kergesti leitavad. Viimase aastaga on lisandunud ka palju kasulikku funktsionaalsust mida konkurentidel näiteks ei ole. Klienditugi on asjalik ja tööpäeviti alati saadaval, tühja mulli ei aeta ja probleemid saavad alati lahendatud. Märkimist väärib kindlasti ka see, et kõik kes kasutavad majutuse tellimisel meie sooduskoodi “89” saavad veebimajutuses esimesed kuus kuud tasuta! Telli endale Veebimajutusest veebimajutus SIIN!

 

Radicenter.ee – kogenud ja turvaline

Soodsaim pakett Radicenteri majutuses maksab 6.49€/kuu, kui valida arveldusperioodiks aasta. Selle hinna sees on 256 GB ruumi ja piiramatult e-maili kontosid. Lisaks on Radicenteris olemas pakett ainult e-posti majutamiseks. E-post & DNS pakett maksab 3.99€/kuu, kui valid arveldusperioodiks aasta. Radicenter kasutab üle maailma levinud cPanel haldusliidest, mis on kiire, lihtne ja paljude võimalustega. Klienditugi on operatiivne ja on abiks telefoni, chati ja e-maili teel. Kõik mured saavad alati lahenduse. Radicenter võimaldab majutada mitu domeeni ühes veebimajutuse paketis soodsa lisatasu eest. Veebimajutuse teenus on stabiilne ja laia funktsionaalsusega ning rõhku on pööratud ka turvalisusele. Kõikides pakettides on olemas pahavara ja viiruste skanner, mis kontrollib regulaarselt pahavara ja viiruste olemasolu veebimajutuse kontol.

 

Virtuaal.com – odav ja tagasihoidlik

Soodsaim pakett virtuaali majutuses maksab 2.49€/kuu, ruumi saame selle raha eest 2 GB ning maksimaalselt 3 e-maili kontot. See on hea pakett täielikule algajale kes soovib lihtsalt võimalikult soodsalt hoida kusagil oma kodulehte ja oluliselt erinevaid funktsioone ei vaja ning mahtu ei kasuta. 4.99€ eest kuus saame juba märksa parema paketi 100GB ruumi ja kuni 100 e-maili kontoga mis sobib ka edasijõudnud kasutajale. Kui teistel majutajatel on kõik kontaktid kohe kiirelt silmapaistvad siis virtuaalil nendega enam niiväga ei eputata. Lehekülje jalusest leiame klienditoe e-maili kuid telefonitugi puudub virtuaalil täielikult. Seega neile kellele meeldib asju kiiremini ajada jääb virtuaali majutus ehk puudulikuks. Telefoninumbri puudumine kui selline üldiselt ei ole mitte hea märk, eriti kui tegu on veebimajutusega. Viimane blogipostitus on 2016 aasta augustist, nii et võib ainult oletada kui kiirelt ka muud asjad seal liiguvad. Sarnaselt radicenterile ei ole enda liidest ja kasutatakse levinud haldusliidest Cpanel. Haldusliides on kohati eesti ja kohati ingliskeelne ning jätab lihtsalt lohaka mulje.

 

Telia.ee – venib ja logiseb

Soodsaim pakett telia majutuses maksab 7.59€/kuu, selle sees on 250GB ruumi ja piiramatult e-maili kontosid. Selle raha eest saab ka loendamatul hulgal veidraid anomaaliaid nii majutuse kui ka e-mailinduse endaga. Näiteks lakkavad kodulehel mõned funktsioonid töötamast serveri vea tõttu ja siis ootate päevi kuni ülekoormatud süsteemiadministraatoril jõuab järg sinnamaale, et ta teid puudutava veaga tegeleda jaksab. Klienditugi vastab e-maili teel vastavalt oma suvale, vahel helistatakse peale e-maili saatmist tagasi  mitu päeva hiljem suvalisel ajal peale tööpäeva. Telefoni teel spetsialisti kätte saada ei ole võimalik ja alati tuleb läbida piinarikas voor tõestamaks, et te ise midagi valesti ei ole teinud. Telia veebimajutuse iseteeninduse seadetes ei saa samuti kunagi kindel olla, ka need vahetevahel toimivad ja vahel mitte – näiteks seadistate e-maili konto suunamise teisele kontole aga see lihtsalt ei tööta ja taas tuleb päevi jageleda telia klienditeenindusega, et saada tööle lihtsat e-maili suunamist. Haldusliides ise on aegunud ja funktsioonivaene ning paljuski väga ebaloogiline, eriti alustavale kasutajale. Eelpool toodud variantide kõrval võiks kindlasti mõelda, enne telia kasuks otsustamist.

Kindlasti on igal inimesel iga ettevõttega omad kogemused – mõnel paremad ja mõnel halvemad. Siin artiklis on aluseks võetud aastatepikkune kogemus antud teenusepakkujatega nii partneri kui ka erakliendina, samuti kogutud tagasiside ja eelistused meie enda klientidelt. Head majutamist!

 

Kui Sa ikka ei tea millist veebimajutust valida siis kirjuta meile allpool!

soodne veebimajutus
admin

May 24.2022 | soodne veebimajutus | veebimajutus | zone

Kui Sul on mõttes keerelnud lähiajal registreerida mõni uus domeen, tellida veebimajutust olemasolevale domeenile või mõlemat siis oled õiges kohas! Vahelduseks ehk kõikidele mitte-nii-headele praeguse aja uudistele on meil alates tänasest Sulle üks erakordselt hea pakkumine! Enam ei pea pead murdma, et kus oleks tõeliselt soodne veebimajutus.

Tulises ja intiimses koostöös Zone veebimajutusega saame pakkuda nüüd igale õnnelikule, kes on sattunud selle blogipostituse otsa ja vaevunud seda ka lugema – miinus viiskümmend protsenti aastaks ajaks veebimajutuselt! Ja see on tegelikult päris kõva sõna, sest säästetud raha eest saad osta näiteks bensiini, gaasi või abikaasale midagi ilusat. Mõtle kõigi nende võimaluste peale ja ära jäta kasutamata  juhust oma elus avada uus peatükk.

Et tellida soodne veebimajutus kliki SIIA!

Et tellida soodne veebimajutus koos domeeniga kliki SIIA!

Kui mingil põhjusel otselingid ei peaks toimima, siis sooduskood ise on 89EE.  Kõikidel veebimajutust ja domeene puudutavates küsimustes saame vajadusel olles abiks ja ka siis kui oled veebimajutuse ja domeeni tellimisega edukalt ühele poole saanud ning läheb suuremaks veebimeisterdamiseks – võta ikka meiega ühendust! Koos on kergem ja saab tulemus ka kenam.

 

kodulehe tegemine

Ettevõtte loomine ja kodulehe tegemine käivad tänapäeva maailmas käsikäes. Ettevõtte omamine ilma koduleheta tähendab üldjuhul kindlasti ka potensiaalsete klientide kaotamist. Vabandus, et veebilehe loomine on liiga keeruline või kallis, ei ole kindlasti enam kehtiv, seepärast tasuks kindlasti meile kirjutada ja enda ideest ka rääkida, et see üheskoos teoks teha! Saad meile kirjutada SIIN.

Praeguste vahenditega on võimalik mingisugunegi veebilahendus ettevõttele luua küllaltki odavalt. Kodulehe tegemine on tänapäeval hädavajalik, sest see on ettevõtete, organisatsioonide ja isegi eraisikute esimene samm veebis kohaloleku loomisel. Kuid kodulehe tegemine pole pelgalt disaini ja sisu koostamise küsimus. Kodulehe otsingumootoritele optimeerimine on sama tähtis, kui soovite, et teie koduleht oleks hästi leitav ja külastatav. Siinkohal toome välja võtmepunktid mille abil on kodulehe tegemine või tellimine juba hulka lihtsam.

Registreeri endale domeen

Domeen on sinu kodulehe asukoht internetis. Kõige esimene samm peaks olema sobiva domeeni valimine ja registreerimine – näiteks www.koduleht.com. Kui veebiserver on sinu maja, siis domeen on sinu aadress.

Esmalt tuleks kontrollida kas domeen on üldse vaba ega pole kellegi teise poolt registreeritud. Väga mugav on kasutada selleks näiteks zone.ee domeeniotsingut.

Nõuandeid domeeni valimiseks

Kui esmane valik on juba kellegi poolt hõivatud, siis siin on mõned nõuanded alternatiivide otsingul:

 • Domeen on väga oluline otsingumootorite jaoks. Soovitatav on kasutada nimes sõnu mida inimesed võiks otsida Sinu äri leidmiseks. Näiteks “Mati muruniidukid” on parem kui “Mati koduleht”.
 • Domeen peab olema lihtsasti hääldatav ja meeldejääv. Hoia enda domeen nii lühike kui võimalik ning väldi punkte või sidekriipse. Reegel on, et domeen peaks olema hiljem lihtsalt sisestatav kui keegi on seda Sulle vestluses maininud.
 • Kui kõik teised variandid on võetud siis proovi domeenis kohanime kasutamist. Näiteks kui puhastus.ee on kinni siis proovi tartupuhastus.ee. See ei ole halb variant ja aitab enda lehele isegi rohkem külastusi tuua kui üldise nimega domeen.

 

Millest sõltub kodulehe tegemine

Et kodulehe tegemine oleks lihtsam ja kiirem, siis on kindlasti abiks ka korralik veebimajutus, ehk keskkond kus Sinu koduleht asuma hakkab. Tuleb leida endale veebimajutaja ja enamasti sama koha näol ka registripidaja kes Sinu domeeniandmeid hoiab. Veebimajutaja on teenusepakkuja kes hoiab enda serverites Sinu veebilehte ja selle faile. Veebimajutaja peaks olema võimalikult pika kogemusega, hea kvaliteediga, mõistliku hinnaga ja hea kasutajatoega. Veebimajutuse valikust oleme õnneks kirjutanud ka pikemalt siin – Kuidas valida veebimajutust.

Konkurents veebimajutajate hulgas on küllaltki tihe ning väga palju on ka sellel alal nö. ühemehefirmasid kes tihtipeale tegutsevad lühikest aega ning peale uste sulgemist kaovad jäljetult ka Sinu olulised failid ja koduleht.

 

Planeeri kodulehe sisu

Nüüd kui Sa tead millisele domeenile Sinu koduleht tuleb ja oled välja valinud veebimajutuse, tuleks välja mõelda mis funktsiooni koduleht täitma hakkab ja milline saab olema sisu – asjad põhjalikult läbi mõeldes ja kirja pannes läheb kodulehe tegemine hõlpsamalt. Üllataval kombel on just hirm sisuloome ees üks peamisi põhjuseid miks kodulehe loomist välditakse. Hea uudis on see, et tegelikult ei ole sisu vaja metsikutes kogustes. Pigem töötab paremini minimalistlik ja lihtne koduleht mille iga alamleht täidab kindlat funktsiooni.

Teie kodulehe sisu peaks olema hästi struktureeritud, et otsingumootorid saaksid selle hõlpsalt indekseerida ja mõista. Kasutage olulisi märksõnu, mis kirjeldavad teie tegevusvaldkonda ja mida teie potentsiaalsed kliendid võiksid otsingus kasutada. Kasutage erinevaid päiseid ja alapäiseid, et luua selge ja loetav sisustruktuur.

Kodulehe tegemine ja ülesehituse olulisus

Üldiselt järgivad kodulehed küllaltki lihtsat valemit, omadest vähemalt nelja kindlat alamlehte. Kui Sa seda nimekirja loed, siis ära muretse veel iga lehekülje kujunduse pärast, keskendu ainult sisule.

 • Avaleht: avalehel peaks kindlasti olema ettevõtte nimi, aukoht ja kokkuvõtlik enesetutvustus – mida te teete ja kes te olete. Lühidalt tasuks kirja panna ka mis eristab teid teistest ja miks klient peaks otsustama teie kasuks.
 • Tooted ja teenused: Lehekülg kus on kirjas teie tooted ja teenused mida pakute. Hea praktika on välja tuua ka hinnad või hinnavahemikud ning lühike kirjeldus iga teenuse või toote kohta.
 • Meist: Siin on koht kus jutustada lahti ettevõtte taust ja ehk tuua välja ka ettevõtte kuuluvused erinevatesse ühingutesse. Juurde saab lisada ka klientide tagasiside mis lisab ettevõttele usaldusväärsust.
 • Kontakt: Aadredd, e-mail, telefon, tööajad ja lingid sotsiaalmeedia kontodele nagu Twitter ja Facebook. Interaktiivne Google Maps-i kaart on samuti hea mõte. Kogu kontaktinfo mida klient tahab kiirelt ettevõtte kohta teada, peaks sellel lehel olemas olema.

 

Pane paika ettevõtte logo

Värvid, font ja logo stiil mõjutavad suuresti ka ettevõtte kodulehe disaini kuna logo ja koduleht peaksid käima käsikäes. Kui Sul on juba logo või tunnusgraafika mida oled aktiivselt kasutanud siis on väga hästi. Nüüd tuleks üles otsida võimalikult suur variant logost või logo originaalfail. Kui logo puudub pole ka hullu, siin on kolm varianti logo loomiseks:

 • Joonista logo ise: erinevat tarkvara logo disainimiseks on tohutult. Kui oskad Photoshop-i või Corel Draw-i siis on hästi, kui eriline eelnev kogemus puudub siis võib proovida näiteks veebis asuvat logogeneraatorit – www.tailorbrands.com
 • Fiverr.com: Fiverr on leht mis viib kokku teenuseotsijad ja osutajad justnimelt väiksemate projektide osas nagu logod ja muu tunnusgraafika. Hinnad algavad viiest dollarist ja kusagil 20 dollariga võib logo kätte saada isegi mõne päevaga.
 • Telli logo disainerilt: Kui eelarve kannatab ja pole aega ega tahtmist ise enda logo kallal toimetada siis võib muidugi palgata disaineri või disainibüroo. Nii saad 100% personaalse lahenduse vastavalt enda soovidele ja nägemusele.

 

Kodulehe tegemine ja disain

Nüüd kui kõik muud jupid kodulehe loomiseks on valmis, on aeg hakata kokku panema ühte ilusat kodulehte. Uuringud näitavad, et tihtipeale piisab külastajal isegi kolmest sekundist, et otsustada kas jääda kodulehele või lahkuda. Seega on kiire ja mõjuv esmamulje olulisem kui kunagi varem. Siin on nõuandeid kuidas hoida külastajaid paremini enda lehel.

 • Lihtne ja arusaadav navigeerimine: Külastaja peaks koheselt aru saama millega Sinu ettevõte tegeleb ja milles Sinu kodulehe eesmärk seisneb. Väga kiirelt peaks olema arusaadav kus asub info teenuste kohta ja kus on kontaktinfo. Kui koduleht on arusaamatu siis külastajad lahkuvad kiirelt.
 • Suuna külastajad nuppude abiga tegevustele: Pilkupüüdvad nupud selgete juhistega haaravad hästi pilku. See aitab kindlasti juhtida külastajaid paremini soovitud tegevusteni. Näiteks Sulle kirjutamine või mõne vormi täitmine jms.
 • Veebileht peab kiiresti laadima: Külastajad on kannatamatud ja kui Sinu veebilahendus võtab liialt kaua aega laadimiseks siis sealt lihtsalt lahkutakse sama kiiresti kui tuldi.
 • Hoia asjad lihtsana: Ära otsusta liialt keerulise disaini kasuks ning kindlasti ära arva, et iga sentimeeter veebilehel peab olema täidetud sisuga. Hästi kasutatud tühjad ruumid ja pausid on Sinu sõbrad. Minimalistlik disain suunab kasutaja palju paremini soovitud kohta.

Optimeerige lehe kiirus

Otsingumootorid eelistavad kiireid veebilehti, kuna need pakuvad paremat kasutajakogemust. Kasutage tööriistu, nagu Google PageSpeed Insights, et kontrollida oma kodulehe kiirust ja saada soovitusi selle kiirendamiseks. Samuti saate kasutada kompaktseid pilte ja minimeerida failide suurust, et kiirendada lehe laadimist.

 

Looge linkidega rikastatud sisu

Linkidega rikastatud sisu on oluline, et parandada teie kodulehe nähtavust otsingumootorites. Lingi teiste kvaliteetsete veebisaitidega, mis on seotud teie tegevusvaldkonnaga, et tõsta oma kodulehe autoriteeti ja tõsta selle järjestust otsingumootorite tulemustes.

admin

April 19.2022 | E-esmaspäev | e-pood | ettevõtlus | Veebipood

E-esmaspäev on juba 9.mail! Kas Sina oled juba E-esmaspäeval osalenud ning surfanud erinevates e-poodides ja leidnud enneolematuid sooduspakkumisi? Kui ei ole, siis esimene võimalus avaneb Sulle Internetis soodsalt šoppamiseks juba 9. mail!

Mis päev see selline on?

E-esmaspäeval saad Sa teha 24-tunni jooksul oste erinevatest e-poodidest Internetis, mis on ainult selleks päevaks teinud enneolematult suuri soodus- ja eripakkumisi. Erinevad veebipoed on üles riputanud soodsad eripakkumised oma toodetele ja/või teenustele, mis on Sulle saadaval just ja ainult E- esmaspäeval ning 24h! E-esmaspäeva raames pakuvad erinevad veebipoed erilisi sooduspakkumisi iga maikuu ja novembrikuu teisel esmaspäeval.

E-esmaspäeva korraldab Eesti E-kaubanduse Liit, kes ka kontrollib üle kõikide e-poodide taustainfo, et Internetis šoppamine oleks turvaline ja mugav. Kõige esimene E-esmaspäev leidis aset 10. novembril, 2014. aastal.

E-esmaspäeva korraldatakse, et kasvatada erinevate brändide tuntust ning käivet. 24-tunni jooksul on võimalik erinevatel ettevõtetel end nähtavaks teha www.esmaspaev.ee kampaanialehel kõige erilisemate ja silmapaistvamate pakkumistega.

Veebipoodides ostlemine on aastatega aina populaarsemaks muutunud ja mitte ainult pandeemia tõttu, vaid see on mugav ning hoiab Sinu kallist aega kokku. Selleks, et e-poes šopata, ei ole vaja muretseda tasulise parkimise pärast või mõelda, kuidas oma lihasjõuga näiteks mööblit koju toimetada, ei ole tarvis ka järjekorras seista või teenindajat oodata.

Enamasti ostetakse e-poodidest süüa, tervise- ja sporditooteid, kodusisustust ning elektroonikat. E-esmaspäeval jäävad aga enim ostlejatele silma lemmikloomatarbed, ilu-, tervise- ja loodustooted.

E-esmaspäev üllatab Sind eripakkumistega!

E-esmaspäeva raames ei tee erinevad veebipoed mitte ainult pead pööritama panevaid allahindlusi, vaid ka korraldatakse põnevaid loosimänge ning enamasti on paki kohale toimetamine ka tasuta, kingituseks Sulle kauba peale!

Lisaks, paljud tootekategooriad, millel tavapäraselt allahindlusi ei esine, paistavad silma just erakordsete sooduspakkumistega. Seega, tasub oma lemmikbrändidel sellel päeval silm peal hoida!

Tähtis on arvestada, et E-esmaspäev on kaitstud kaubamärk ning antud kampaanias osalemiseks on vaja E-Kaubanduse Liidu kinnitust. Osalemiseks registreeri veebilehel – www.esmaspaev.ee

Pane omale kalendrisse E-esmaspäevade meeldetuletused ning saa osa enneolematutest pakkumistest, allahindlustest ja loosidest!

admin

April 12.2022 |

Kuidas on võimalik luua kodulehti, millel on lihtne navigeerida ning kuidas saab menüüribasid kasutades teha külastused kasutajatele meeldivaks? Võimalusi on mitmeid, kuid lubage välja tuua 6 kõige paremat nippi atraktiivse ning loogilise veebilehe loomiseks. 

Loogiline navigatsioon tähendab:

 1. Menüüribadel on terminid lihtsad ning õigesti tõlgitud ka teistesse keeltesse. Kuna veebikasutaja hakkab endale sektsioonide kaupa infot kõige pealt otsima tänu menüüribale, tuleks sealses valikus kasutada lihtinimesele mõeldud termineid ning pealkirju. Kui Menüüriba aga puudub, tuleks kasutada peatükkide kaupa erinevaid nn blokke, mille abil saab kasutaja leida endale sobiva informatsiooni. Näiteks: Võib pealehel ülevalt alla kerides leida koheselt üldinfo, teenused ja hinnad, kirjeldused, kontaktinfo, aadressid ning pildigalerii. Juhul kui menüüriba on paigutatud visuaalselt pea nähtamatule kohale, tuleks sellele viidata ka pealehel.

 2. Ärge kasutage rohkem kui 7 otseteed teistele lehtedele samal pealehel. Inimmälu on lühike, mida vähem seda parem. Näiteks, ärge tutvustage kõiki teenuseid ning pakkumisi ühel lehel. Visuaalselt kirjuna tunduvad veebilehed tekitavad loomuliku paralüüsi ning tihipeale ka soov lehelt lahkuda.

 3. Kaunis graafiline disain ning kujundus aitavad veebikasutajal paremini veebilehel navigeerida. Kuna veebilehed peavad olema küllaltki lihtsa ehitusega, ei tohiks üle küllastada kõiki lehti üldise infoga (paigutage pealehele üldine info teenuste ning pakkumiste kohta ning looge seejärel otseteed spetsiifiliste tekstide juurde, et suuremat huvi tundvad isikud saaksid põhjalikumalt tutvuda neile sobival ajal).

 4. Kaardistatud kasutajate hinnangud- veebilehe või platvormi loomisel tuleks kasutada Beeta-testimist, mis tähendab reaalsete kasutajate ligipääsu oma uuele veebilehele ning kasutajate tagasiside hinnang ning analüüs. tavakasutaja saab veebilehte külastada ning kontrollida erinevaid aspekte. Seejärel koostatakse tagasiside analüüsid ning kaardistatakse ohukohad. Navigatsioon omab siinkohal enim tähtsust, sest vaid tasemete läbimisel kogu veebilehe ulatuses saab kindlaks teha tugevad ning nõrgad kohad.

 5. Hea navigeerimise puhul lisatakse sihtkohad või märksõnad ka url linkidesse. Ehk erinevate teemade puhul tuleks kasutada lihtsaid ning lühikesi märksõnu, mille abil saab tuvastada veebilehe sihtaadressid. Näiteks leiab Eesti ühelt tuntumalt meelelahutuse ettevõtte veebilehelt üles slotimängud kasutades aadressi nagu www.boostcasino.com/ee/slotid. Lihtsaks navigeerimiseks on kasutatud juba eesmärgina tähistatud sihtkoha nime juba url aadressi loomisel. 

 

Milliseid nippe kasutate teie, et veebileht intuitiivseks muuta? Lisage kommentaaridesse ka enda mõtteid ja kogemusi.

admin

March 08.2022 |

Internet ja veebilehed on maailmas eksisteerinud maailmas alates 1990.aastast, ning üle 30 aasta on täiustatud infot, mida saab huvilistele tuua läbi nn world wide web- põhjal. Kuna veebilehed on eksisteerinud peamiselt ettevõtete virtuaalse tutvustuse eesmärgil, leiab netiavarustest nii ajaloolise ehituse kui ka kaasaegse kooslusega veebilehti.

Veebilehed annavad peamiselt edasi primaarset infot firmade ning asutuste kohta, kus pakutakse ribamenüü järgmisi temaatikaid:

 1. Üldine info
 2. Teenused
 3. Hinnakiri
 4. Ajalugu
 5. Galerii
 6. Kontakt

Kuna info otsija soovib leida endale vajaliku informatsiooni kiiresti, lisatakse tihti kõik see sama info ka pealehele. Vaid nii hõlmab veebikasutaja koheselt kõik vajaliku informatsiooni minimaalselt 3 sekundi jooksul. 

Mis teeb aga ühest veebilehest hea lehe ning millised kriteeriumid kehtivad nii ettevõtete kui ka eraisikute jaoks loodud veebilehtedele?

 • Üldteenused peavad olema detailselt kirjeldatud

Kuna veebilehelt otsitakse peamiselt inimesele vajaliku teenuse või pakkumise kohta infot, loetletakse teenuste kategooria all välja väga detailselt kõik kasulik informatsioon. SEO-l on siin küljes üks kõige tähtsamaid ülesandeid. SEO ehk search engine optimization võimaldab leida veebist kõik veebilehed, millel on mainitud inimese otsitavad otsingusõnad. Kui veebilehel ei ole SEO-d kasutatud enda hüvanguks ning info jääb puudulikuks, ei pruugi sama veebileht otsingumootorites esile tõusta.

Teenuste kirjeldamisel tuleb olla täpne ning võimalusel võiks tuua näiteid. Kuna näidete puhul saab kasutaja tõmmata paralleeli enda jaoks vajaliku info jaoks, saab kasutaja teha enda jaoks võimalikult hea valiku. Näiteks võiks tuua Nutz kasiino lehe, mille alalehe https://www.nutz.ee/live-casino/poker leidmiseks veebis piisab pokker märksõna kasutamine Google otsingumootoris. 

 • Kontaktide leht pakub mitmeid võimalusi

Kuigi firmad pakuvad oma teenuseid läbi veebi, soovib kasutaja alati leida informatsiooni ka firma enda füüsilise aadressi kohta. Samuti soovitakse leida meiliaadresse, mille abil on võimalik veebilehel pakutud firmaga ühendust võtta endale sobival ajal. Kontakti alla veebilehel peavad kuuluma:

 1. Kontakt telefoninumbrid
 2. Kontakti nimi ning meiliaadress
 3. Füüsiline registreeritud ettevõtte aadress ning tegutsemise koht
 4. Google Maps applikatsiooni lisamine ettevõtte hõlpsaks leidmiseks
 5. Kontaktivorm automaatseks ühenduse võtmiseks.

Üheks enim kasutatavaks kontakti võimaluseks veebilehel on alati automaatne kontaktivorm, mis on ühendatud juba üldise firma emailiga, kuhu saab saata küsimusi ning ettepanekuid. Väga headel veebilehtedel saab adressaadi lahtris vahetada ka saaja nime või veebiaadressi, et mitte uputada selliseid veebimaile, kuhu potsatavad pea kõik meilid.  

 

 1. Tehtud tööd ning näited aitavad otsustada kiiremini

Veebilehelt endale sobiva ettevõtte leidmisel saab endale parima valiku tegemiseks vaadata eelnevalt tehtuid töid ning näiteid, kui neid on näidatud. Parimatel veebilehtedel saab alla laadida tekstinäiteid ning videoid, kus demonstreeritakse oma oskusi. 

Parimatel veebilehtedel on kasutatud võimalikult palju detailset informatsiooni, mida veebikasutaja saab  enda jaoks hästi ära kasutada. Tehnilised hooldused tuleks teostada öösel, mil lehe kasutamine on minimaalne ning nii et segata kasutajate toimetusi. 

Kui tegemist ei ole esindusliku veebilehega ning peamiselt aplikatsioonile üles ehitatud veebilehele, võimaldab hea veebilehe luua korralikult ning süstemaatiliselt mitmesse erinevasse keelde kodeeritud veebimanus. Erinevate keelte kasutamine aitab ka välismaistel kasutajatel kasutada veebilehte neile sobivas keeles. IT osakonnad palkavad sel juhul tavaliselt tavalised java tõlkijad, kes tõlgivad veebilehe vähemalt kolme erinevasse keelde. Eesti keeles on enim nõutud eesti, vene ja inglise keele kasutus. 

Katkine koduleht
admin

February 08.2022 | hooldus | kodulehe hooldamine | koduleht | veebileht

Katkine koduleht tekitab peavalu?

„Tegin omale mõni aeg tagasi kodulehe, pilkupüüdva ja kaasaegse. Olin väga rahul kuni selle hetkeni kui avastasin, et pooled lingid ei tööta ning üleüldse on mingisugune anomaalia seal tekkinud. Ehk on koduleht katkine sellepärast, et ma ei ole julgenud uuendusi läbi viia, sest kartsin, et iseseisvalt tegutsedes lõhun midagi ära?“ – kas oled olnud kunagi sellises olukorras?

Täpselt nii nagu kodumasinad, ehitustööriistad, sõiduvahendid, mis on pidevas kasutamises, vajavad järjepidevat hooldamist. Hooldustöid vajab ka Sinu koduleht, et see oleks töökorras ja vigadeta.

Ettevõtja, kes on oma tootele või teenusele teinud kodulehekülje mitu head aastat tagasi, aga ei ole selle hooldamisega vaeva näinud, vajab tõenäoliselt praegu hädasti veebilehe uuendamist. Igakuiselt tellitud veebilehe hooldus on taskukohasem kui kiviajast pärit veebilehe kaasaaegseks muutmine tagantjärgi.

Vanade kodulehtede kujundused on tavaliselt nurgelisemad ja kitsamad ning ei ole visuaalselt ilusad uutel suurtel ekraanidel. Selleks, et Sinu veebilehe disain oleks nutitelefonidel ja tahvelarvutitel esinduslik, vajab koduleht korralikku ning põhjalikku uuendustööd. Sinu püsi- ja potentsiaalsete uute klientide tekkimine sõltub suuresti Sinu kodulehe esinduslikust ja kaasaaegsest väljanägemisest.

Koduleht on katkine

4 mõtet, mida teha, kui koduleht on katkine

 1. Võta ühendust oma veebilehe tegijaga ning palu, et ta Sinu kodulehel vead parandaks
 2. Vaheta sisuhaldussüsteem üleni tänapäevasema vastu välja
 3. Pöördu mõne teise IT ettevõtte poole, kes viiks läbi vigade paranduse
 4. Teinekord on parim otsus lasta teha hoopis uus koduleht, mis on kaasaegse disaini ja sisuga

Koduleht vajab järjepidevat hooldust ja tähelepanu, et kõik laitmatult toimiks, ilma tõrgeteta. Kui oled ettevõtja ja omad kodulehte, siis investeerimine kodulehe hooldusesse jätab Sind hiljem ilma peavalust ning suuremast väljaminekust, mida võib korralikult hooldamata veebileht Sinu firmale põhjustada.

Sageli hoiavad väiksemad ettevõtted kodulehe hoolduse pealt kokku. Kahjuks võib kodulehe parandamine ja kaasaaegsemaks tegemine tulevikus hoopis kulukamaks muutuda. Ära viska oma algset investeeringut maha! Kui Sul pole aega või teadmisi, et oma kodulehte hooldada, võta meiega ühendust ja küsi pakkumist:

89@89.ee | +372 554 69 60

Blogi
admin

February 02.2022 | blogi | Blogipostitus | koduleht | veebileht

Mis on blogi?

Inglise keelest tulnud sõna „blog“ tähendab eesti keeles blogi ehk veebipäevikut, mille lisab internetikeskkonda iga kindla aja järel sisulooja, kes kirjutab põhjalikke ja informatiivseid artikleid ning raporteid. Sisukirjutaja otsene eesmärk on SEO parandamine, ettevõtte tuntuse suurendamine või hoopis autoriteedi tõstmine. Natukese aja pärast viib see tõenäoliselt müügitehinguni.

Sisu loob ka copywriter, kes väga pikka teksti ei kirjuta, aga suunab lugejat kohe mingit tegevust tegema või ostma, kampaaniate korral.

Blogi on kui veebipõhine ajakiri, kust Sinu kliendid leiavad kasulikke nippe, õpetusi ning tähtsaid uudiseid ettevõtte või toodete kohta. Tänu blogipostitustele leiavad Sind ka potentsiaalsed uued kliendid Google-s paremini üles. Hästi kirjutatud SEO tõstab Google otsingumootoris Sinu brändi konkurentidest ülespoole.

Blogi nõuab tähelepanu ja rutiini

„Blogi“ nupp võiks olla esilehel nähtaval kohal ning silma võiksid paista uusimate või populaarseimate blogipostituste eelvaated, mis tekitaksid veebilehe külastajatele koheselt uudishimu.

Blogipostitusi võiksid oma kodulehele üles riputada korra nädalas, aga minimaalselt kaks korda kuus.

Selleks, et oma veebilehele külastajaid tuua, võiksid uusi blogipostitusi jagada erinevates sotsiaalmeedia kanalites – Facebook, Instagram, LinkedIn vms. Tasuta orgaanilist liiklust on võimalik saada oma veebilehele, kui blogipostitus on otsingumootoritele (SEO) hästi optimeeritud ning Google tõstab Sinu ettevõtte konkurentidest kõrgemale.

Inspiratsiooni saamiseks soovitame külastada konkurentide kodulehti ning lugeda nende blogipostitusi. Hea mõte on Googeldada ka oma ettevõttele omaseid märksõnu, mille tulemuseks on Sinu firmat ja kliente kõnetavad artiklid ja postitused, millest saad ammutada oma kirjutiste jaoks inspiratsiooni. Selleks, et kirjutada head blogi, kasuta lihtsaid, lõbusaid ja kergesti loetavaid lauseid.

Kui Sinu firmas pole eraldi inimest, kes saaks, tahaks või oskaks kirjutada blogipostitusi, siis selleks on erinevad ettevõtted, kes pakuvad sisuloome teenust. Näiteks: 89 IT- JA DISAINITEENUSED

Blogipostitusi on kasulik kirjutada, et oma olemasolevaid ja potentsiaalseid kliente kursis hoida ettevõtte uusimate uudiste ja sündmustega. Hästi kirjutatud ja otsingumootoritele optimeeritud postitus toob paremat liiklust Sinu veebilehele.

Vaja abi sisu loomisega? Pole probleemi, meie aitame: 89@89.ee | +372 554 69 60

Koduleht
admin

January 12.2022 |

7 näpunäidet kodulehe tegijale

 

1. Koduleht nõuab eesmärki & sihtrühma

Mõtle hoolikalt läbi, kellele on Sinu koduleht suunatud ning katsu leida oma sihtrühma murekohad ja probleemid. Mõtle läbi, miks on üldse tarvis veebileht oma ettevõttele luua.

Veebilehe eesmärk peaks olema mõõdetav, et saada ülevaade, mis töötab ja mis mitte. Eesmärgiks on näiteks oma kodulehe kaudu toodete ja/või teenuste müümine, kontaktide kogumine selleks, et hiljem uudiskirju saata või mõni muu tegevus.

2. Koduleht vajab kasulikku sisu

Mõtle välja, miks peaks Sinu kodulehe külastaja veebilehele tagasi tulema. Hea võimalus selleks on näiteks luua blogipostitusi, mis kõnetavad just Sinu sihtrühma. Kasulikke ja kõnetavaid postitusi jagatakse edasi ning nii jõuad Sa suurema publikuni ning uute ja potentsiaalsete klientideni.

Sinu kodulehe sisu peaks olema lihtne, arusaadav ja järjepidev.

3. Puhas koduleht & lihtne kujundus

Mõtle oma lehe külastaja ning tema silmade peale. Ettevaatlik tasuks olla erksate värvide kasutamisega, sest need võivad viia tähelepanu mujale olulisest. Hele või valge taust annavad Sinu kodulehele visuaalselt hingamisruumi ning külastaja saab kätte kasuliku info.

4. Kasuta pealkirju & alapealkirju

Lühikesed, tähtsa sisuga ja selged pealkirjad äratavad tähelepanu ning kutsuvad lugema. Jälgi, et kirjutatud tekst oleks sellises fondis, mis sobiks Sinu kodulehe stiiliga ning oleks ilusti loetav. Ära kasuta ebaolulisi lauseid lihtsalt teksti pikemaks venitamiseks, vaid jutusta asjast. Tegijatel juhtub, kuid katsu vältida kirjavigu!

5. Tee kontaktid nähtavaks

Hoolitse selle eest, et Sinu kodulehe külastajad leiaksid valguse kiirusel vajalikud kontaktid – e-mail, telefoninumber ja andmed ettevõtte kohta. Vahva oleks ka Sinu meeskonnapilti kontaktide juures näha, sest see tekitab usaldust.

6. Tekita usaldust

Võiksid leida oma kodulehel koha, kus tutvustad ennast ja meeskonnaliikmeid eraldi. Kõik oma suuremad saavutused ja tööd võiksid olla nähtaval. Näiteks, loo pilkupüüdev portfoolio. Vasta alati e-mailidele ja kommentaaridele viisakalt isegi siis, kui tegemist on väga ebameeldiva tagasisidega.

7. Lisa oma veebilehele kvaliteetsed pildid & videod

Mis saaks olla veel parem tähelepanupüüdja kui hea kvaliteediga külastajat kõnetav pilt või video, mis lihtsalt kutsub klikkama? Lisaks, otsingumootorites tõstab video kasutamine tulemusi ning annab Sinu veebilehe külastajale ägedama ülevaate tootest ja/või teenusest kui sõnaline tekst.

Vajad abi kodulehe tegemisel? Meie aitame Sind! Võta ühendust: 89@89.ee | +372 554 69 60

Digitaalne turundus

Digitaalne turundus – mis see on?

Digitaalne turundus on tänasel päeval kõige populaarsem ja mugavam lahendus muuta oma ettevõte kliendile nähtavaks ja lihtsasti leitavaks. Tänu digiturundusele on võimalik oma tooteid ja teenuseid mugavalt reklaamida just oma sihtgruppidele.

Sotsiaalmeedia turundus

Sotsiaalmeedia turundus kuulub digitaalse turunduse alla. Tänu sotsiaalmeediale saab iga suur ja ka väike ettevõtte olla nähtav ning kättesaadav oma olemasolevatele ja tulevastele lojaalsetele klientidele. Nemad omakorda reklaamivad Sinu ettevõtte tooteid ja teenuseid oma tuttavatele, sõpradele ja pereliikmetele läbi sotsiaalmeedia. Sotsiaalmeedia platvormideks on näiteks Facebook, Instagram ja Twitter. Suheldes nendel platvormidel oma klientidega, saab ettevõte tõsta külastatavust oma veebilehel ja suurendada oma brändi tuntust, näiteks läbi informatiivsete postituste.

SEO

Teiseks oluliseks digitaalse turunduse liigiks on SEO turundus. SEO on inglise keeles search engine optimization, mis tähendab veebilehe optimeerimist otsingumootoritele. Tänasel päeval on kindlasti üheks populaarseimaks otsingumootoriks Google. Selleks, et Sinu ettevõtte koduleht oleks nähtav, tuleb regulaarselt tegeleda toodete või teenuste teabe uuendamisega ning täiendamisega. Mis kasu on pilkupüüdvast ja kasutajasõbralikust veebilehest, kui keegi sinna ei satu? Täpselt seetõttu ongi oluline otsingumootorile optimeeritud koduleht, sest hästi tehtud SEO aitab veebilehe positsiooni, näiteks Google-s, oluliselt tõsta.

AdWords

AdWords ehk Google Ads on internetipõhine reklaamiteenus, mis on Google-i loodud. Tasu eest on ettevõttetel võimalik näidata oma toodete või teenuste reklaame Google-i teenustes, mis töötab HTTP-küpsiste ning määratud märksõnade põhjal, mida reklaami tellija on kasutanud. Sellised Google-i reklaamide tüübid on otsingureklaamid, displeireklaamid, rakendusereklaamid ning videoreklaamid, näiteks Youtube-s.

Iga ettevõtte eesmärgiks on oma brändi autoriteedi tekitamine ning päringute või broneeringute kasvatamine. Digitaalne turundus on selleks imeline abimees. Olgem nähtavad!

admin

July 05.2021 |

E-kaubanduse otsingumahtude tõus

Guugeldamine on tihti e-poodidest ostjate esimene samm soovitud toodete leidmisel. Alates 2020 aasta märtsist on aga oluliselt muutunud, palju inimesed Google’ist otsivad erinevaid e-kaubandusega seonduvaid teemasid. Eelmise aasta märtsis ja aprillis tõusid paljude e-kaubanduse valdkondade otsingumahud paarsada protsenti. Juukselõikusmasinate, hantlite ja mitmete teiste kategooriate otsingumahud kasvasid kohati lausa rekordkuudel 1 000% võrreldes 2019 aasta sama perioodiga. Muidugi oli erandeid. Reiskohvrite e-poe kingades ei soovinud kindlasti keegi olla.

Üldisemalt juba kõrge otsingumahuga kategooriates nagu jalgrattad, grillid, aiamööbel jne tõusid erinevad otsingud 40-100% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, näiteks “jalgrattad” üldised otsingumahud Google’ist keskmiselt kuus alates aastast 2015 (kwfinder.com andmed “jalgrattad” märksõna otsingumahu osas):


Otsingumahtude suurenemine võimendus eriti mitmete uute nn hittoodete osa, mis said meedias palju tähelepanu ning olid Covid-19 ajal võimaluseks igapäeva rutiini murda või midagi uut proovida. Elektritõukeratas otsiti näiteks Google’is alate 2015 (kwfinder.com andmed “elektritõukeratas” märksõna otsingumahu osas) erinevate kuude lõikes:


Köögitehnika üheks hittooteks kujunes kuumaõhu fritüür, mille kasvutrend võimendus Covid-19 ajal (kwfinder.com andmed märksõna “kuumaõhu fritüür” otsingumahu osas kuude lõikes):E-poodide loomise huvi suurenemine

E-poodide võidukäiguga koos on tõusnud ka erinevate teenuste otsing, näiteks e-poe tegemist ja loomist otsiti 2020 aprillis umbes 200% rohkem kui 2019 aasta aprillis. Märksõna “e-poe tegemine” otsingumaht Google’ist alates 2016 aastast (kwfinder.com andmed):


Märksõna “e-poe loomine” otsingumaht Google’ist alates 2016 aastast (kwfinder.com andmed):


Kuidas jõuda nendeni, kes sinu toodet otsivad?

Google’i e-poe nähtavust aitab parandada otsingumootoritele optimeerimine ehk SEO, mis on muutunud aastatega lahutamatuks osaks e-poodide turundusest. Edukad SEO tööd aitavad tagada pikaajalise nähtavuse Google’is ja teiste otsingumootorites.

E-poe nähtavuse parandamine võtab aega. Paljude valdkondade e-poed, mis on järjepidevalt ja süsteemselt SEO-ga aastaid tegelenud, on ka Google’is väga hästi nähtavad. Ei ole aga liiga hilja alustada SEO töödega. Alustada saad kasvõi homsest aga esiteks tuleb endale selgeks teha peamised otsingumootoritele optimeerimise probleemid, mida lahendama hakata.

Eesti e-poodide peamiseid probleeme on vähe väliseid viiteid ehk linke, vähene sisu, läbimõtlemata struktuur ja tehnilised SEO probleemid. Sisu ja struktuuri täiendamiseks on soovitatav alustada märksõnade analüüsist ehk leida mida inimesed täpsemalt otsivad. Seejärel saab e-poodi täiendada optimeeritud tekstidega ja luua kasulikku sisu teemadel, mida potentsiaalsed kliendid otsivad.

Märksõnade analüüsiks saab kasutada erinevaid tööriistasid (näiteks kwfinder.com ja ahrefs.com) aga esiteks tasuks mõelda ja uurida:
– Mida Google otsingutulemustes seonduvate märksõnadena soovitab?
– Milliseid märksõnasid kasutavad konkurendid?
– Kas ja millistele märksõnadele teete Google Ads’is reklaami?
– Kas teil on seadistatud e-poe lehesisene otsing ja mida külastajad sealt otsivad?
– Millised on Google Search Console’i andmete märksõnad, millega e-pood on Google’is leitav? Kui teil ei ole seadistatud Google Search Console, siis tehke seda kohe.
– Kas ja milliseid sõnastusi kasutavad kliendid toodete osas teiega suhltemisel?
– Milliste probleemidega pöörduvad kliendid teie poole?

Väliste viidete arvu tõstmiseks on soovitatav alustada konkurentide domeenide viidete analüüsist, näiteks tööriistaga Ahrefs.com. Välised viited ehk lingid on pikaajaline investeering, mida ei tasuks kindlasti jätta SEO tööde teostamisel kõrvaliseks tegevuseks. Juba uute linkide abil Google’is otsingutulemusi reastava algoritmi jaoks nn autoriteetsemaks muudetud e-poe domeen omab pikemaks ajaks eelisseisu teiste e-poodide osas. Linkide ehitamine võtab aega ja tihti on vaja sisuse või avaldamisesse investeerida. See aga ei juhtu ka klientidel üle öö. Ei tasu aga unustada ka tulemuste saavutamise järel edasi panustada, sest ka konkurendid ei maga.

Tehnilise SEO tööde osas on soovitatav kaasata spetsialist, kes aitab tööd teostada või läbida SEO koolitus. Tihtipeale võivad just mitmete tuhandete toodetega ja sadade kategooriatega suuremad e-poed olla palju väiksemaid tehnilisi SEO probleeme. Soovitatav on alustada sellest, et vaadata, kas lehele on paigaldatud Google Search Console.

SEO ei ole väiksemate e-poodide puhul rakenditeadus aga nõuab süstemaatilist tööd. Suurema e-poe puhul on soovitatav esialgu nõu pidada spetsialistiga.

Mis asi see WordPressi hooldus veel on? Tavaliselt kui me räägime WordPressist ja selle eelistest, on keskseks punktiks WordPress veebisaitide loomise protsessi lihtsus, sõltumata sellest, millist veebilehte soovime luua.

WordPressi veebilehe loomine ja WordPressi hooldus on aga kaks väga erinevat asja. Tegelik töö algab alles siis, kui sinu veebileht on võrgus. Jutt ei käi siin sisu loomisest ja saidi reklaamimisest, vaid, petlikult, lihtsast ülesandest hoida oma WordPressi veebileht töökorras ja toimiv. Wordpressi hooldus tähelepanuta jättes võib kaasa tuua palju ebameeldivaid tagajärgi nagu:

• Pikenenud lehe laadimisaeg

• Alandatud turvalisus

• Kasutuskogemuse halvenemine

• Otsimootorite paremusjärjestuse langus

Peale selle muutub veebisait, mille eest ei hoolitseta, lihtsalt kaootilisemaks ja seda on raskem kasutada. Seetõttu on regulaarne WordPressi hooldus lausa kohustuslik.

wordpressi hooldus

Miks sind peaks huvitama WordPress hooldus?

 Aga miks üleüldse on WordPressi saitide hooldamine nii oluline teema? Kui platvorm on nii kõrgetasemeline kui reklaamitud, kas see ei peaks olema selline komplekt, mis teed valmis ja „unustad“? Miks on veel vaja ka hooldusesse aega investeerida?

 Võta seda nii: WordPress on tööriist ja nagu kõik muudki tööriistad, tuleb ka selle eest hoolitseda, et see töötaks nii nagu peab. CMS ei erine maja kütmisest. Regulaarse hoolitsuseta ei jätka su WordPressi veebileht tippvõimsusel töötamist.

Lisaks vähendad regulaarselt väiksemaid asju tehes tõenäosust, et mingil hetkel pead tegelema suuremate probleemidega.

 

Mida WordPressi hooldus endast kujutab?

Kõigepealt on peamiseks tegevuseks põhilised hooldus- ja haldusülesanded WordPressi veebisaitidele, mis kujutavad endast nii WordPressi enda kui kõikide pluginate ja teemade uuendamist.

See mitte ainult ei võimalda juurdepääsu uutele funktsioonidele ja koodivärskendustele, vaid – mis veelgi olulisem – pakub ka turvaparandusi ja muid meetmeid, mis tagavad sinu veebisaidi turvalisuse. Reaalsuses ongi uuenduste mitte tegemine üks levinumaid põhjuseid, miks WordPressi saidid häkitud saavad.

Teine kõige olulisem tegevus on  back-up. See tähendab veebilehe vähemalt iganädalast varundamist kahte lokatsiooni. Regulaarsed varukoopiad on õige WordPressi veebisaidi hoolduse nurgakivi!

Peale nende kahe äärmiselt olulise tegevuse on veel muidkui olulisi igapäevasi ja iganädalasi tegevusi, millele tuleks tähelepanu pöörata. Nende hulka kuuluvad turvamonitooring, kiiruse monitoorimine ja testimine, staatusemonitooring, SEO võtmesõnade monitoring, andmebaasi puhastus ja optimeerimine ja spämmi ja pahavara eemaldamine.

 

Tundub liiga palju tööd? Ongi. Aga see on kõik vaid sinu WordPressi veebilehele ja sellega koos ka sinu ärile mitte ainult meeletult kasulik vaid ka vajalik. Ja sa ei pea selle kõigega üksi hakkama saama! Jäta WordPressi hooldus meie hooleks ja kasuta oma väärtuslikku aega muudeks tegevusteks! Võta meiega ühendust ja töötame koos sinu veebilehe heaks!

kuidas parandada e-poe müüki
admin

March 18.2021 |

E-poed omavad järjest suuremat ja suuremat tähtsust, ning on eriti olulisel kohal praegusel ajal. Müügi suurendamine on iga poe eesmärk … kuid kuidas silma paista? Kuidas e-poe müüki parandada, kui nii palju on konkurente?

Kuigi on alati võimalus, ja rangelt soovitatav muidugi, teha oma turundusstrateegias või veebipoes drastilisi muudatusi, on mõnikord vaja lihtsalt mõnda oma veebisaidi elementi muuta. Järgnevalt toome välja mõned olulised punktid, mis aitavad e-poe müüki parandada.

Kasuta õiget platvormi

Alustame täiesti algusest – vali oma e-poe jaoks õige platvorm. Võib tunduda nii loogiline nõuanne, kuid sageli närbuvad e-kaubanduse jõupingutused lihtsalt tänu valede lahenduste valimisele. Kõiki e-kaubanduse platvormid ja kaupmeheteenused ei ole loodud võrdselt, seega, on oluline veenduda, et valid enda poe jaoks õige platvormi, mis sinu äri edasi viib.

Meie oleme valinud ja soovitame südamest WooCommerce e-poe platvormi. WooCommerce on tasuta, avatud lähtekoodiga WordPressi ostukorvi pistikprogramm, mille omanik ja arendaja on WordPress. See on üks populaarsemaid e-kaubanduse võimalusi turul ja selle peal jookseb umbes 30% kõigist Interneti-poodidest.

WooCommerce on parim valik väikeettevõtetele, kellel on juba WordPressis veebileht või kes tegutsevad väikese eelarvega, kuid soovivad siiski tugevat veebipoodi. Sellel on tuhandeid teemasid ja pistikprogramme, mis teeb sellest väga paindliku platvormi igasugu erinevate vajaduste rahuldamiseks. Ehitades oma veebipood üles WooCommerce’ile on juba üks suur viis kuidas e-poe müüki parandada.

Paranda oma e-poe disaini ja kasutuskogemust

Mida teed siis, kui satud lohakale ja aeglaselt liikuvale veebisaidile? Klõpsad võimalikult kiiresti tagasi nuppu, et lehelt minema pääseda. Eelda, et sinu saidi külastajad teevad sama, kui sa pole investeerinud funktsionaalse ja esindusliku toote loomisse. Klientide veebilehel hoidmiseks pead alustama kahest toimingust.

Esiteks on vaja veenduda, et sinu e-pood on kujundatud visuaalselt meeldivas stiilis ja et kliendid saaksid toote / teenuse kohta koheselt teada. Selleks, aga, on vaja vaeva näha ning on parim, kui võtad appi professionaali.

Teiseks on vaja veebisaidi vastu usaldust suurendada, lisades kõrgetasemelised turvafunktsioonid. See muudab klientide ostu-potensiaali palju suuremaks, kuna nad tunnevad end turvaliselt jagamaks sulle oma makse- ja isikuandmeid.

Tee oma e-pood mobiilisõbralikuks

Prognooside järgselt suureneb üha enam klientide sõltuvus nutitelefonidest ostude tegemisel, seega on mobiilsideseadmetest juurdepääsu võimaldamine sinu ettevõttele siin üks suur edu võti.

Pead arvestama ka sellega, et paljudele ostjatele meeldib veebis toote kohta uurida ning siis hoopis füüsilisse poodi sellele järele minna. Seega on on oluline tagada, et sinu veebipoe pakkumised vastavad sinu füüsilise poe laoseisule ning, et su e-pood näeks välja nii apetiitne, et klient üldse sooviks sinu poodi külastada.

Pööra tähelepanu andmetele

Kui sa ei kasuta ära võimalust analüüside abil oma tarbijabaasi kohta lisateavet koguda, siis sa ei tee asja õigesti. Andmete kogumine on klienditrendide tundmaõppimiseks ülioluline. Pead ju teadma, mida tarbijad soovivad osta, millal nad kõige tõenäolisemalt ostavad, kust neile meeldib osta, milliseid makseviise nad eelistavad, ja kõike muud, mille teadmine ja oma e-poes rakendamine annab sulle suured eelised ning aitavad sinu e-poe müüki parandada. Siin tuleb appi näiteks Google Analytics, kuid võimalusi on muidki.

Kliendi harjumuste kohta on palju teavet, mida vastu võtta ja läbi töötada, kuid ostukäitumise mõistmine annab sulle konkurentsieelise oma koha leidmisel nii veebis kui ka võrguühenduseta turul.

kuidas parandada e-poe müüki

Sihi tarbijat otse

Kõigi nende mahlakate andmete omamisel on veel üks oluline positiivne külg – nii tead, milline tarbijabaasi segment millistele turundusstrateegiatele vastab ja kuidas. Ära kasuta lihtsat, “kõigile peale minevat” reklaami, vaid kohanda oma reklaame vastavalt oma klientuurile. Klientidele meeldib tunda, et nende eest hoolitsetakse ja see on garanteeritud viis neile teada anda, et pöörate neile tähelepanu. Kõige lihtsam näide sellest on rõivastemüügiga tegelevad e-poed: ära näita oma hitt-tooteid kõigile tarbijatele vaid hoolitse selle eest, et näiteks naistele oleks ennekõike naisterõivaste reklaamid ja meestele meesterõivaste reklaamid nähtavad.

Personaalne lähenemine

Üldine, isikupäratu kirjavahetus annab klientidele kohe märku, et nad ei ole tähtsad. Digitaalsel ajastul on ‘kaasamine’ võti. See tähendab, et hoiad oma sõnumi positiivsena, haldad sotsiaalmeediat õigesti ja näitad, et sa hoolid oma tarbijatest isiklikumal tasandil.

On palju eri lähenemisviise, mida kasutada. Forbesil on näiteks suurepärane 6-punktiline plaan, mis sind sellega aitab. Peamine on see, et ära unusta kohelda oma kliente nagu inimesi (miski, mis peaks olema iseenesestmõistetav), pöördu nende poole e-kirjades nende nime kasutades ja leia muid loomingulisi viise, kuidas virtuaalne kliendisuhtlus teha personaalsemaks.

Tegele ostukorviga

kuidas parandada e-poe müüki

Potentsiaalne klient sirvib sinu e-poodi, laeb ostukorvi täis, kuid ei lõpeta ostu. See ei tähenda, et oled kliendi lootusetult kaotanud ja peaksid tema osa alla andma. Hoopis võiksid (ja peaksid) mahajäetud ostukärudega tegelema, kuna nende potentsiaalne tulu võib olla märkimisväärne.

Kõigepealt veendu, et sinu e-poe ostukorvis oleks lihtne navigeerida. Takistuste seadmine kassasse on üks peamisi tüütusi, mis sunnib tarbijaid ostust loobuma. Ka poes olles ju lahkud, kui näiteks kassasüsteem jookseb kokku ja sul ei ole võimalust maksta. Vähenda näiteks lõputute täitmisvajavate vormide arvu ning lisa palju erinevaid maksevõimalusi.

Klientide tagasivõitmiseks on palju võimalusi, millest peamiseks on sõbralikud meeldetuletused, et nad pole ostu sooritanud.

Väljatoodud viisid, kuidas parandada e-poe müüki, võivad tunduda hirmutavad ja liigselt aeganõudvad, kuid toovad sinu ärile ainult kasu. Ja ära muretse, sa ei pea selle kõigega üksi hakkama saama. Võta meiega ühendust ja me aitame sind sinu e-poega algusest lõpuni ja edasi ka veel!

admin

February 25.2021 | haldus | hooldus | veebihaldus | veebihooldus | wordress

WordPressi haldus ja hooldus on üks olulisemaid valdkondi, millele on vaja keskenduda. WordPressi haldus ei ole lihtsalt veebisaidi ülesehitus peale mida lasta sellel lihtsalt istuda. Oma veebisaidi heas korras hoidmine eeldab ennetavat hooldavat lähenemist.

Sinu WordPressi veebileht on võimas süsteem, mis koosneb mitmest osast. See hõlmab WordPressi hostimist, WordPressi tarkvara ennast, pluginaid ja teemasid.

Lisaks sellele ju lisad veebile ka oma sisutekstid ja -pildid. Kõik need koos moodustavad veebisaidi, mida külastajad ja kliendid armastavad.

Seega, kui soovid optimaalset jõudlust, on regulaarne WordPressi haldus väga vajalik. Need hooldustoimingud tagavad, et sinu veebisait on alati parimas vormis.

Kui tihti peaks WordPressi haldus-toiminguid tegema?

Kui veebileht on tiheda külastatavusega, peaks haldusega seotud toiminguid vähemalt iga kolme kuu tagant läbi tegema. Paljusid toiminguid on aga soovitav teha lausa iga kuu.

Siin on loetelu olulisematest toimingutest:

– Loo oma veebisaidist täielik varukoopia

Varukoopiad sinu veebilehest üks olulisimaid asju WordPressi haldus-elemente. WordPressil on palju back-up pluginaid, mis sellega aitavad. Mõnikord, aga, võib varunduslahendus äkitselt lakata töötamast, ilma et seda isegi märkaksid, seega oleks hea, kui iga mõne aja tagant seda kontrolliksid ja vajadusel plugina käsitsi käivitaksid.

– Kontrolli ja värskenda kõiki WordPressi faile

WordPressil on sisseehitatud süsteem WordPressi tuumiku, pluginate ja teemade värskenduste haldamiseks. WordPressi peab alati uuendama, et kasutada uusimat versiooni ning hoida kõiki oma pluginaid ja teemasid värskena.

Uuendusi on soovitav ka käsitsi kontrollida, et veenduda, et kõigil pluginatel ja teemadel, eriti tasulistel, ikka töötab uusim versioon.wordpressi haldus - uuendused

– Kontrolli ja kustuta spam kommentaarid

Rämps-kommentaaride kustutamiseks on abiks erinevad pluginad nagu näiteks Akismet. Mõnikord, aga, võib Akismet kogemata õigustatud kommentaari märkida rämpspostiks. Seetõttu on soovitav iga mõne aja tagant vaadata oma spam üle, et mitte olulisi kommentaare kaotada.

– Testi kõiki oma WordPressi (kontakt)vorme

On ülimalt oluline kontrollida kõiki oma veebisaidi vorme ja veenduda, et need töötaksid korralikult. Oleks ju rumal kaotada klient katkise (kontakti)vormi tõttu.

– Optimeeri oma WordPressi andmebaas

WordPress salvestab enamiku andmeid sinu WordPressi andmebaasi. See sisaldab kogu sinu veebilehe sisu, kommentaare, kasutajaid ja seadeid.

Aja jooksul võib sinu andmebaas aga koguda palju tarbetuid andmeid, mis suurendab WordPressi varukoopiate suurust, mis võib mõjutada varukoopiate üleslaadimist, allalaadimist ja taastamist.

WordPressi andmebaasi optimeerimine võimaldab sinu veebisaiti segadusest puhastada ja andmebaasi jõudlust parandada.

– Leia ja paranda 404 veateated

Kui kasutaja proovib külastada lehte, mida sinu veebisaidil pole, kuvab WordPress talle 404 tõrke lehe. 404 veateated, mis ilmnevad seetõttu, et kasutaja aadressi valesti sisestas, on normaalsed ja nende pärast ei ole vaja muretseda. Küll aga on oluline eemaldada seesugused 404 veateated, mis ilmnevad näiteks seetõttu, et leht pole enam saadaval. Sellised vead loovad kasutajate jaoks pettumust valmistava ja halva kasutuskogemuse.

wordpressi haldus - 404

– Leia ja paranda katkised lingid

Veebilehe kasvades on tõenäoline, et mõnda välist veebisaiti, millele oled oma vanemates artiklites linkinud, pole enam olemas. Mõni võib olla kolinud uuele domeenile, teine ​​aga lihtsalt tegevuse ära lõpetanud.

Katkiste linkide probleem ei piirdu aga ainult väliste linkidega. Võid kogemata lisada katkiseid pilte, halvasti vormindatud linke või teha oma linkide kirjutamisel kirjavea. See võib külastajatele pettumust valmistada ja kahjustada sinu veebilehe kasutajasõbralikkust.

– Optimeeri oma veebisaidi pildid

Piltide laadimine võtab kauem aega kui teksti laadimine, mis tähendab, et need vähendavad lehe laadimiskiirust. Veebisaidi jõudluskontrolli käigus avastatud liiga suurte piltide suurust on parem vähendada.

– Vaata üle WordPressi turvalisuselogid

wordpressi hooldus - turvalisus

Mõned WordPressi kasutajad ei saa aru, et nende sait on rünnaku all enne, kui veebileht muutub aeglaseks või otsingutulemused langevad. Loe WordPressi turvalisuse kohta siit.

– Muuda kõiki oma paroole

See käib käsikäes eelmise turvalisuse punktiga. Paroolid on esimene kaitse volitamata juurdepääsu eest sinu veebisaidile. Kõikide veebikontode jaoks peaks alati kasutama tugevaid unikaalseid paroole. Nende hulka kuuluvad sinu WordPressi veebisait, FTP-kontod ja andmebaas.

Need hooldusprotseduurid on vaid mõned paljudest ja võivad olla üsna aeganõudvad, kuid sinu veebisaidi ja sinu ettevõtte jaoks on see ülioluline. Oleme siin selleks, et sind selle kõigega aidata. Kirjuta meile ja me teostame kõik vajalikud haldusprotseduurid sinu eest, sinu aja nimel!

veebilehe turvalisus
admin

February 05.2021 |

On ülimalt oluline teada, kuidas kaitsta oma WordPress veebisaiti häkkimise eest ning kuidas on sellest lihtne taastuda, kui see peaks siiski juhtuma, sest WordPress on sagedane sihtmärk häkkeritele. Häkkerid sihivad nii lehe teemat, WordPressi põhifaile, pluginaid kui ka isegi sisselogimislehte.

Kuidas häkkerid WordPressi veebisaiti ründavad?

Kõik veebisaidid on pideva rünnaku all, olgu see siis phpBB foorum või WordPress veebisait. Veebisaite ründavad korraga aga häkkerit ja ainuüksi üks häkker võib päeva jooksul skännida tuhandeid lehti või sadu kordi proovida neisse sisse logida.

Tavaliselt pole see isegi inimene, kes üritab teie veebi häkkida. Häkkerid kasutavad automatiseeritud tarkvara, mis otsib konkreetseid nõrkusi veebisaidil. Neid veebi roomavaid automatiseeritud tarkvaraprogramme nimetatakse robotiteks.

Aga kuidas kaitsta oma WordPress veebisaiti häkkimise eest?

Kindlusta oma WordPress veebisait tulemüüriga

Kuidas kaitsta oma WordPress veebisaiti?

Tulemüür on tarkvaraprogramm, mis blokeerib sissetungijad. Üheks parimaks WordPressi tulemüüriks on plugin nimega Wordfence, sest juba selle tasuta versioon aitab sul kaitsta sinu Wrodpress veebisaiti.

Mida Wordfence teeb on see, et ta kontrollib veebisaidi külastaja käitumist ning vaatab, kas see sobib kuritahtliku roboti käitumisega. Kui robot rikub teatud reegleid blokeerib Wordfence roboti automaatselt. Lisaks on Wordfence programmeeritud lubama veebisaidile vajalikke roboteid nagu Google ja Bing.

Täiustatud funktsioonid võimaldavad väljaandjal näha, millised robotid veebisaiti ründavad, ja vaadata, kust robot pärineb, näiteks kas see on näiteks Amazon Web Services’i või Bluehostist pärit nn häkkerobot. Wordfence annab väljaandjale võimaluse blokeerida vastav robot tema IP-aadressi, kogu IP-aadressivahemiku või isegi võltsi brauseri kasutajaagendi (Usar Agent) järgi, mida bot kasutab.

Tasulise versiooniga on näiteks võimalik blokeerida veebile ligipääs ühele tervele riigile. Kui mingist riigist ei ole sinu veebil ühtegi legitiimset külastajat, siis saad ära blokeerida kõik sellest riigist pärit külastajad.

Lisaks kaitseb Wordfence’i tasuline versioon sind paljude rikutud/vigaste teemade ja pluginate eest enne kui need vead jõutakse parandada. Nii, kui Wordfence’i teadlasteni on jõudnud info mõne vea kohta, värskendavad nad tulemüüri esmaklassilist versiooni, et pakkuda sinu veebisaidile kaitset, mõnikord lausa nädalaid enne seda, kui ohustatud teema või plugina arendaja on selle ära parandanud.

Veebisaidi turvalisuse tugevdamine

Teine tasuta plugin, mis pakub täiendavat kaitset sinu veebile, on Sucuri Security. Sucuri aitab tugevdada WordPressi turvalisust, blokeerides “häkkerobotite” võimalusi rünnakutest kasu saada. Sellel on ka pahavara skannimise funktsioon, mis kontrollib kõiki faile, et näha kas neid on muudetud.

Sucuri hoiatab sind iga kord, kui keegi sinu veebisaidile sisse logib, et aidata sul tuvastada potensiaalset häkkerit. Sucuri saab sind ka teavitada, kui mõnda faili muudeti, mis on miski, mida häkkerid teevad.

Tasuta Sucuri versioon pakub järgmist: turvategevuse audit, failide jälgimine, pahavara skannimine, musta nimekirja jälgimine, tõhus turvalisuse tugevdamine, häkkimisjärgsed turvatoimingud, turvateatised.

Sucuri tasuline versioon sisaldab veebisaidi tulemüüri.

Piira oma saidile sisselogimisi

parooli häkkimine

WordFence suudab blokeerida sellised robotid, mis korduvalt kasutajanimesid ja paroole WordPressi sisselogimislehel katsetavad.

Hea viis aga, kuidas kaitsta oma WordPress veebisaiti, on keskenduda üldisele sisselogimiste piiramisele. Selleks on olemas plugin nimega Limit Login Attempts Reloaded, mis võimaldab automaatselt blokeerida kõik häkkerid, kes sisestavad määratud arvu (tavaliselt on see kolm, kuid võid seda arvu vähendada või suurendada) valesid kasutajanime ja parooli kombinatsioone.

Limit Login Reloaded plugin pakub kiiret viisi nende häkkimisrobotite sulgemiseks, kes üritavad parooli ära arvata.

Backup

Väga oluline on automaatselt luua oma veebisaidist igapäevane varukoopia. Igast katastroofilisest sündmusest, mis veebisaidiga võib juhtuda, saab varundamise abil taastuda.

Backup-lahendusi on palju, millest üks ülimalt kasulik on näiteks UpdraftPlus WordPressi varundusplugin. Seda saab seadistada nii, et kas varukoopiad saadetakse sulle iga päev e-postiga või saadetakse need pilvemällu nagu näiteks Dropbox.

Uuenda oma teemasid ja pluginad

pluginate uuendamine

Kõikide teemade ja pluginate uuendamine on ülimalt oluline, sest vananenud plugina olemasolu on häkkimise üks peamisi põhjuseid. WordPress pakub võimalust kõikide pluginate automaatseks värskendamiseks, mis on mugav neile veebiomanikele, kes ei logi tihti sisse ega tee sageli saidil uuendusi. Autoupdate funktsiooni lubamise abil võid kindel olla, et su veebil on kõige ajakohasem tarkvara. 

On põhjuseid, miks autoupdate funktsiooni mitte lubada, kuid negatiivseid aspekte on sellel harva. Üheks võib olla näiteks, et uuendatud plugin ei pruugi teiste pluginatega enam kokku sobida. Saitide puhul, mis ei muutu tihti, on automaatse uuendamise funktsioon siiski tõenäoliselt hea lubada.

Ole ettevaatlik “hüljatud” pluginatega

Kuigi mõni plugin võib töötada ka aastaid pärast seda, kui arendaja on selle hüljanud, võib juhtuda, et need vanad pluginad on haavatavad või sisaldav mõnda väikest viga. Kuna nad on hüljatud ja keegi nendega enam ei tegele, ei saa see viga või haavatavus kunagi korda ning seetõttu on sellised pluginad häkkeritele kergem saak.

Teine probleem on see, et mõnikord ostavad häkkerid sellise hüljatud plugina ära ning uuendavad seda pahavara ja viirustega.

Kontrolli kõiki oma WordPressi pluginaid, et veenduda, et neid pole hüljatud ja jääb mulje, et neid värskendatakse üsna sageli.

 

Need väiksed sammud on hea viis, kuidas kaitsa oma WordPress veebisaiti. Väljatoodud pluginate tasuta versioonid on juba täiesti piisavad, et hoida oma veeb turvaline.

Võta meiega ühendust ja me seadistame su veebisaidile kõik vajaliku, et hoida su veeb turvaline ja häkkeritele kättesaamatu!

We Like To Start Your Project With Us!

Fill out the form or send us an e-mail to89@89.ee

  error: Content is protected !!