tüpograafia

Hea lugeja, täna tahame Sind lihtsalt, arusaadavalt ning lühidalt harida tüpograafia osakaalust nii veebis kui kujunduses. Tüpograafia on kokkuvõtvalt trükimärkide kujundamine ja selle paigutamine. Tüpograafia tegeleb trükise kirjaliigi, selle kirjasuuruse, reavahe ja -pikkuse kui ka üldisemate küljenduslike valikutega.

Iga endast lugupidav graafiline disainer väidab, et tüpograafia on rohkem kui kirjastiil paberil, veebilehel, reklaamvoldikul, visiitkaardil või millel iganes. Tüpograafiat kasutatakse mõtte ja emotsiooni edastamiseks tuginedes sõnumi sisule või selles pakutavale.

Miks on tüpograafia oluline

Kirjastiilid ning nende väljanägemine on ajas pidevalt muutunud ja see jätkub. Viimase kümne aasta jooksul on loodud palju uusi kirjastiile ja nii mõnigi neist on leidnud laia kasutust. Näiteks kirjastiil Helvetica on leidnud suure kasutajaskonna ja jätnud endast suure jälje.
Suurim tähtsus tüpograafial ja kirjastiilidel tuleb välja graafilises disainis ning brändingus. Värvide mäng käsikäes brändi identiteediga ja kirjastiiliga peavad tekitama sihtgrupis „isu“ tarbida ja see isu algabki tihti tüpograafiast. Suurem enamus meist loomulikult seda endale ei teadvusta, kuid ostuotsustel mängib see kõik suuremat rolli, kui me tihti arvate oskame.

Kirjastiilid on justkui trend või mood. Uued ja populaarsed stiilid toovad näiteks graafilise disaini maailmasse nagu kevadvärskuse. Uued kirjastiilid seavad uusi standardeid ja kehtestavad uusi reegleid. Paljud kirjastiilid on variatsioonid mõnedest teistest stiilidest. See tähendab, et suur osa kirjstiile luuakse, kui liidetakse omavahel kaks erinevat stiili ning saadakse nende abil omakorda uus kirjastiil. Vanade ja kasutatud lahendustega töötamine ja mängimine võib anda tulemuseks täiesti uue ning enneolematu!
Mida tasuks Sinul veebilehe omanikuna teada tüpograafiast?

Kirjastiil kui veebilehe alustala

Kirjastiili valik saab olema üks Sinu veebelehe alustaladest. Pööra sellele tähelepanu ja pea meeles, et kirjastiili valik peab andma edasi samu väärtuseid, mis veebileht ise. Kirjastiil annab su veebilahendusele omalaadse ilme. Teksti asetus ja joondus on oluline. Aseta end ise lugeja ja/või tarbija rolli ja proovi lugeda teksti, mis on koostatud ebaloogiliselt ja millel puudub ühtne joonduse mall. Ei ole ju meeldiv? Ära lase seda kogeda oma klientidel! Ole kirjastiili valikul loominguline. Kasuta julgelt kirjastiile, mis Sulle meeldivad. Siinkohal ei ole ei õiget ega valet. Oluline on, et valitud kirjastiili suudab lugeda kümnest inimesest kümme. Eeldusel muidugi, et tegu on kirjaoskajatega.

Ära veiderda liialt erinevate kirjastiilidega. See tähendab, et kasuta peamiselt ühte või kahte. Näiteks pealkirjade puhul üht ja sisutekstide puhul teist. Liigselt kirjuks ei tohi objekti ajada, sest see pärisb lugejate ehk sihtgrupi võimet süveneda olulisse ehk teksti ja võib hajutada tähelepanu.

Tegu on põgusa ülevaatega tüpograafiast kui sellisest ja nagu meie tegemiste puhul ikka, siis alati on võimalik pea igat liigutust või tegevust väga süvitsi käsitleda. Kindlasti jõuame varsti tüpograafia teemani veel tagasi ja kirjutame pikemalt. Loodame, et Sul oli kasulik neli minutit lugemist ja saad rakendada mõnd soovitust ka enda veebilehel või mõnel muul objektil, kus oluline roll on kirjastiilil.