...

Sisuloome

Sisu on erinevatel viisidel edastatud sõnum selle saajale. Sisu võib olla erineval kujul nii tekst kui ka heli, nii pilt kui ka video. Tõsi ta on, et sisuloome all mõeldakse enamasti kirjutamist.

Ennekõike hea sisu on see, mis on selle tarbijale, kas siis kuulajale, lugejale või vaatajale, tema poolt soovitud viisil kasulik. Sellist eesmärki teenib enamasti aegumatu sisu.

Efektiivne sisuloome aitab saada uusi kliente ning hoida juba olemasolevaid kliente. Kui inimesed leiavad avaldatud sisust midagi neile huvitavat ja kasulikku, on nad motiveeritumad ka tagasi tulema.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.