...

Tehnoloogia

Tehnoloogia on iseenesest protsess, millega inimesed muudavad ümbritsevat keskkonda oma soovide ja vajaduste rahuldamiseks. Siiski mõeldakse tehnoloogiast tihti läbi selle esemete: arvutid, lennukid, tarkvara, pliit, auto jne. Aga tehnoloogia ei piirdu ainult esemetega.

Seda ümbritseva maailma kohendamist enda soovidele ja vajadustele sobivaks saab ette kujutada mitmeti, näiteks soovi lennutada maas olev kivi selle kõrval kasvava puu (kasvõi sellest tehtava atribuudi) abil tolle maja kindlast aknast sisse, rahuldamist. Või selle konkreetse nisupõllu peal kasvavatest taimedest kergesti söödava objekti valmistamise soovi.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.